Vyhľadávanie:

Projekt M.E.R.C. ocenili v Berlíne

Projekt M.E.R.C. ocenili v Berlíne

Úspech farieb U. S. Steel Košice na medzinárodnej konferencii EUREM

Vynikajúca správa prišla 24. októbra 2016 do spoločnosti U. S. Steel Košice z nemeckého Berlína. Na siedmom ročníku prestížnej medzinárodnej konferencie EUREM (European Energy Manager) udelila porota zložená zo zástupcov šestnástich členských krajín zapojených do siete expertov na energetickú efektívnosť Jaroslavovi Mercovi, hlavnému konzultantovi z útvaru Riaditeľa pre inovácie a energetickú stratégiu Ladislava Horvátha prvé miesto v kategórii stredné podniky a cenu Európsky energetický manažér roka 2016 za koncept energetického projektu Management of Energy, Regulation and Control system (M.E.R.C.).

Autor víťazného projektu úspešne absolvoval spolu s ďalšími dvomi železiarmi, Jánom Blanárom, riaditeľom pre riadenie energetickej efektívnosti a manažérom projektov Štefanom Lengyelom, historicky prvý medzinárodný certifikačný kurz European Energy Manager na Slovensku, ktorý zastrešuje konzorcium EUREM so sídlom v Norimbergu a ktorého hlavným partnerom je Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora.

„Kurz prebiehal od apríla do decembra 2015. Okrem šiestich vyučovacích blokov hlboko prepojených na prax a tematicky orientovaných na mnohé relevantné spôsoby využitia energií v podnikoch, bola súčasťou kurzu komisionálna skúška z piatich odborných predmetov, plus vypracovanie a obhajoba projektu zameraného na oblasť energetiky. Spracovával som projekt pre oblasť energetických manažérskych systémov. Systém M.E.R.C. vyvíjame v U. S. Steel Košice od úplných základov celkom sami. Systémovú platformu pripravili a spravujú naši kolegovia z informačných technológií, najmä Miroslav Micheľ, informačný architekt II z úseku Podporné riadenie podpory výroby a environmentu a Martin Pokorný, procesný manažér procesnej kontroly, a ich tím. Programovanie a vývoj technologického know-how je už naša záležitosť,“ uviedol Jaroslav Merc. Systém, ktorý nominovali na udelenie ceny zástupcovia vedenia EUREM a ktorého prototyp bol vyvinutý pre tepláreň a parné kotle, keďže je táto oblasť veľmi dobre pokrytá meraniami, je jedinečný z viacerých hľadísk. V konečnom dôsledku jeho najväčším prínosom je, že vyhodnocuje nielen technologické a environmentálne parametre v oblasti energetiky a energetických médií a zisťuje merné spotreby energií na produkt v minútových intervaloch, ale aj ekonomicko-finančné ukazovatele. Umožňuje „vidieť“ nielen technologický výsledok, ale aj to, čo stál firmu ten-ktorý proces, a to on-line, čo je z hľadiska ovplyvňovania a optimalizácie procesu výroby a distribúcie energií nezanedbateľným plusom.

„Začínali sme v teplárni, potom sme sa posunuli do oblasti distribúcie hutníckych plynov i zemného plynu, máme rozpracovanú oblasť elektrickej energie, v súčasnosti pracujeme na tom, aby sme merné spotreby energií on-line videli napríklad na narážacích peciach, aglomerácii a inde. Tento on-line systém a predikčný model je aplikovateľný na akýkoľvek produkt,“ dodal Jaroslav Merc.

Systému M.E.R.C., ktorý je v rámci U. S. Steel certifikovaný ako úžitkový vzor, i jeho významu v oblasti riadenia energetických procesov a ich efektívnosti, sa budeme v Oceli východu v blízkom čase podrobnejšie venovať.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...