Vyhľadávanie:

Autori najlepších návrhov sú známi

Autori najlepších návrhov sú známi

Vyhodnotili sme súťaž zameranú na úsporu energií

Hľadáme najlepší tip. Pod touto upútavkou sme vás oslovovali od začiatku februára tohto roku, keď Oceľ východu vyhlásila súťaž orientovanú na úsporu energií. Očakávali sme, že mnohí z vás sa radi a ochotne podelia s čitateľmi novín o svoje nápady, návrhy a námety ako ušetriť energie doma alebo na pracovisku. Zaujímavé nápady sme zbierali do 15. marca. Nuž a je tu čas hodnotenia. Príspevky, ktoré sme do redakcie dostali, sme posúdili spoločne s generálnym manažérom pre podporu výroby Jánom Vrancom a jeho zástupcom Jánom Petkom.

"Návrhy boli celkovo zaujímavé, aj keď medzi nimi neboli také, o ktorých sme neuvažovali," komentoval riešenia Ján Petko. "Väčšinou išlo o všeobecné námety, ktoré sú aplikovateľné najmä v domácnostiach, niektoré aj v našej spoločnosti. Sú to najmä vykurovanie v halách, spotreba vody na toaletách, osvetlenie... Upútali ma návody jedného z riešiteľov na úsporu energií v domácnosti, ktoré by mali byť podporené aj vládnym programom znižovania spotreby energií. Na iné, ako napríklad vypínanie svetiel v šatniach, možno stačí upozorniť umiestnením tabuľky s nápisom pred odchodom vypni svetlo. Jeden z príspevkov sa týkal ekologickej oblasti, v ďalšom išlo skôr o zlepšovací návrh ako šetrenie energií a odporúčame ho poskytnúť úseku riadenia kvality na posúdenie využiteľnosti," stručne zhodnotil aktivitu zamestnancov spoločnosti.

Prvé miesto a finančnú odmenu 34 eur (1 024,28 Sk) získal Martin Gmitro z divízneho závodu Mechanika za systematický prístup k riešeniu spotreby vody na WC. Hodnotitelia ocenili najmä to, že vo svojej domácnosti našiel miesto, kde energiou plytvá a začal to riešiť. Druhé miesto a odmena 30 eur (903,78 Sk) patrí Jozefovi Hamrákovi z divízneho závodu Radiátory a rúry. Prispel piatimi návrhmi, z ktorých tri odborníci ohodnotili ako realizovateľné. Týkali sa vykurovania hál, šetrenia spotreby vody a elektrickej energie. Tretie miesto obsadil Mikuláš Perháč z úseku energetickej stratégie za sériu profesionálnych návrhov najmä pre domácnosti. Získava za ne odmenu 27 eur (813,40 Sk).

Všetkým autorom patrí vďaka za čas a námahu, ktoré svojim návrhom venovali. Niektoré zaujímavé námety vám postupne v Oceli východu predstavíme.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...