Vyhľadávanie:

Bezpečné zaistenie našich zvitkov pri preprave kamiónmi

Bezpečné zaistenie našich zvitkov pri preprave kamiónmi

DZ Expedícia v spolupráci so Žilinskou univerzitou navrhli a otestovali nový spôsob zaistenia našich zvitkov pri preprave kamiónmi.

Naša spoločnosť nesie zodpovednosť za upevnenie materiálu počas prepravy až po jeho vykládku u zákazníka. Ide o veľký záväzok už aj preto, že v špičke nakladáme 400 kamiónov denne. Aby sme vyvinuli lepší a bezpečný spôsob zaistenia zvitkov počas prepravy, simulovali sme situácie, pri ktorých dôjde k prudkému brzdeniu pri rôznych rýchlostiach. Pri nedostatočnom zaistení sa 10 tonový zvitok rúti dopredu a spôsobuje deštrukciu, čím ohrozuje život vodiča kamiónu v kabíne ale aj ostatných účastníkov nehody. Preťaženie pri čelnej zrážke pri rýchlosti 90 km/h spôsobuje až 30-násobné zväčšenie hmotnosti prepravovaného zvitku. Ak by sme prepravovali za tepla valcovaný zvitok, ktorého priemerná hmotnosť je 17 ton tak pri takomto preťažení by sa správal ako predmet s hmotnosťou viac ako 500 ton.

Spôsoby zaistenia, ktorý sme vyvinuli v spolupráci so Žilinskou univerzitou, Katedrou cestnej a mestskej dopravy nám pre každý typ nakládky stanovujú pokyny pre správne upevnenie materiálu tak, aby pri preprave (napríklad pri zabrzdení) nedošlo k jeho pohybu.

V súčasnosti prechádzame na nový typ plastových paliet, preto sme pri tejto zmene paliet aktívne spolupracovali so Žilinskou univerzitou. Hľadali sme spoľahlivé riešenie pre ich upevnenie ako aj spôsob ich uloženia, kotvenia a sily potrebné pre uťahovanie. Po výpočtoch jednotlivých parametrov zaistenia zvitkov sme v minulom roku uskutočnili fyzické funkčné skúšky v rámci nášho areálu. Overili sme jednotlivé parametre: pnutie upevňovacích prostriedkov, preťaženie a posun materiálu (trvalý a dočasný posun). Na základe týchto skúšok nám univerzita vypracovala správu, ktorá popisuje opatrenia potrebné k spoľahlivému upevneniu zvitkov počas prepravy. Jedným z výstupov bolo aj odporučenie používať pod plastové palety a zvitky protišmykové podložky.

DZ Expedícia na pravidelných školeniach preškoľuje svojich zamestnancov a oboznamuje ich s novými pracovnými postupmi a predpismi.

Pre spätnú kontrolu sa z každej nakládky zaznamená video, načíta sa ložný list, EČV a evidenčné znaky na zvitkoch. Tieto záznamy nám slúžia aj pre prípad reklamácie zo strany zákazníka.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...