KONTAKT  |    _eng _sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia očami detí
           Pridané: 26.09.2011
Autor: -jm-
Kategória: 20/2011

Útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu USSK vyhlasuje 9. ročník výtvarnej súťaže pre deti

Útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu U. S. Steel Košice, s.r.o. vyhlasuje súťaž o najkrajšie kresby z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú podkladom pre kalendár na rok 2012 pod názvom Bezpečnosť očami detí.

Do súťaže sa môžu zapojiť deti a vnúčatá zamestnancov U. S. Steel Košice s. r. o., ako aj dcérskych spoločností U. S. Steel Košice s. r. o., vo veku od 6 do 15 rokov. Podmienkou účasti v súťaži je nakreslenie farebného výkresu, ktorý čo najlepšie vyjadrí, ako si deti predstavujú bezpečnú prácu svojich rodičov a starých rodičov na ich pracoviskách.

Skupina nezávislých odborníkov posúdi a vyberie víťaza v dvoch kategóriách a to 6 až 10 rokov a 11 až 15 rokov. Víťazi v oboch kategóriách budú odmenení vecnými cenami. Trinásť najlepších prác (obálka a 12 mesiacov) bude zaradených do kalendára bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rok 2012 aj s fotografiami autorov kresieb. Kalendár, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, dostane každý zamestnanec U. S. Steel Košice s. r. o. a dcérskych spoločností.

Podmienky súťaže:

  • kresliť treba na biely výkres veľkosti A4 (297 x 210 mm) na šírku výkresu
  • kresba musí byť farebná, nepoužívajte perá, lesk alebo lepidlo
  • výkres musí byť na zadnej strane opatrený menom, priezviskom a vekom dieťaťa a identifikačnými údajmi rodiča alebo starého rodiča, to znamená menom, osobným číslom, názvom divízneho závodu, závodu, úseku, útvaru, kde pracuje, číslom strediska, telefonickým kontaktom a malou fotkou dieťaťa, ktoré výkres kreslilo
  • výkres môžete doručiť osobne alebo poštou na útvar Riaditeľa pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice, s. r. o. najneskôr do 14. 11. 2011.

Prípadné nejasnosti môžete konzultovať na útvare Riaditeľa pre bezpečnosť práce.
Kontakt: Jana Maňkošová, tel.: 3-4911 a Valéria Hajdučeková, tel.: 3-3129.

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia