KONTAKT  |    _eng _sk

Bezpečnosť na prvom mieste - opýtajte sa odborníkov
           Pridané: 14.11.2005
Autor: Miroslav JÁNOŠÍK, (BaHP)
Kategória: 46/2005

V týchto dňoch útvar riaditeľa pre Bezpečnosť a hygienu práce (BaHP) na svojej intranetovej stránke sprístupnil zamestnancom USSK priestor na často kladené otázky a odpovede na ne. Doposiaľ boli prípadné podnety, pripomienky, sťažnosti, otázky a nápady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci riešené len e-mailovým kontaktom na sekretariát BaHP alebo prostredníctvom Horúcej linky OBP formou spätnej väzby na volajúceho.

Touto rozšírenou službou chce útvar Riaditeľa pre BaHP poskytnúť všetkým zamestnancom informácie v podobe položených otázok zamestnancov a spôsob ich riešenia formou odpovede pracovníkmi útvaru Riaditeľa pre BaHP. Na uvedenej stránke PERSONALISTIKA › BEZPEČNOSŤ PRÁCE › v položke OTÁZKY A ODPOVEDE nájdete v prvej časti obrazovky miesto pre vloženie vašej otázky. Vyplníte len preddefinované pole Vaša otázka, alebo ak chcete, aby vám odpoveď bola zaslaná na vašu e-mailovú adresu, necháte v preddefinovanom poli e-mailový kontakt, poprípade vaše meno a divízny závod, v ktorom pracujete. Tieto údaje nie sú povinné. Pripomíname, že položením otázky nebude zadávateľ nijako dotknutý (kontrolovaný, postihovaný a pod.) Predmetom šetrenia bude len položená otázka, podnet a pod. V druhej polovici obrazovky sa potom nachádzajú vami položené otázky a odpovede na ne. Aj týmto krokom chceme prispieť k zvýšeniu povedomia a informovanosti zamestnancov o spôsobe riešenia prípadných problémov, s ktorými sa na našich pracoviskách zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia stretávajú.

Týmto novým riešením v problematike BOZP, klásť otázky a od kompetentných dostať kvalifikovanú odpoveď, sa neruší Horúca linka OBP. Od jej zriadenia pomohla vyriešiť viacero problémov, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. V priebehu roka 2005 sa riešilo zatiaľ 14 zavolaní. Účelom Horúcej linky OBP je aj naďalej poskytovať dostatočný priestor našim zamestnancom ohlásiť akúkoľvek záležitosť spojenú s bezpečnosťou a ochranou zdravia na našich pracoviskách. Vedenie spoločnosti očakáva, že aj horúca linka, aj novozriadený elektronický systém kladenia otázok a odpovedí, budú efektívne a zodpovedne využívané a povedú k ďalšiemu zlepšovaniu stavu BOZP a napĺňaniu prvoradého princípu nášho podnikania.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu