KONTAKT  |    _eng _sk

Bezpečnostné pásy
           Pridané: 23.03.2009
Autor: -pv-
Kategória: 12/2009

Vy máte auto, my máme radu

Kedy musí a kedy nemusí použiť vodič a spolujazdec bezpečnostné pásy? Osoby, sediace na sedadlách vozidla povinne vybavenom bezpečnostnými pásmi sú povinné byť počas jazdy týmito pásmi riadne pripútané.

V akých prípadoch platí výnimka?

Od použitia bezpečnostných pásov sú oslobodení: vodiči vozidiel ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených síl, SIS, obecnej a mestskej polície, požiarnej ochrany, osoby, ktoré vykonávajú výcvik, alebo skúšku žiadateľa o vodičské oprávnenie v obci, vodiči taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci, vodiči vozidla používaného na zásobovanie tovarom a rozvoz poštových zásielok v obci, vodiči pri cúvaní, vodiči s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou vodiča, ktorý je povinný používať schválený bezpečnostný systém, vodiči, ktorí to nemôžu urobiť zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia nie staršieho ako jeden rok.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje