Vyhľadávanie:

Bodujú spoľahlivosťou

Bodujú spoľahlivosťou

Dopravári na pracovnom obede s Christopherom Navettom

Pracovný obed

Desať vedením divízneho závodu vybraných dopravárov malo minulý týždeň v stredu možnosť diskutovať s prezidentom U. S. Steel Košice Christopherom Navettom na pracovnom obede. Na stretnutí sa zúčastnili tiež viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre výrobu Scott Pape, generálny manažér pre prvovýrobu Anthony Pacilio a jeho zástupca Ralph Corrente.

Pri hodnotení výsledkov podniku v uplynulom roku prezident spoločnosti ocenil výsledky a prácu osadenstva divízneho závodu. Prítomným reprezentantom tímu dopravárov potom v krátkosti načrtol hlavné ciele podniku v roku 2004, ktorý by mal byť znovu úspešným rokom. V neformálnej diskusii hostia priblížili svoju prácu, súkromie a záľuby. Chlapi zjemneli, keď hovorili o svojich deťoch. Ako sa ukázalo, väčšina, dnes už dospelých detí, sú v živote úspešné a darí sa im.

Prezidentovi hostia

Štefan BELÁZ, mechanik motorových lokomotív
V spoločnosti pracuje od roku 1965. Začínal v stredisku opráv lokomotív ako mechanik motorových lokomotív, neskôr sa stal predákom pracovnej čaty. Túto pozíciu zastáva aj v súčasnosti. Je veľmi dobrým odborníkom s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Plne sa angažuje pri zvyšovaní kvality práce. Zapája sa do programu obnovy remotorizácie rušňov. Aktívne pracuje tiež v tíme orientovanom na úspory nákladov.

Róbert NOVOTNÝ, majster skladov MTZ
Prvého augusta tohto roku si pripomenie 35 rokov práce v železiarňach. Prvým pôsobiskom bolo stredisko údržby lokomotív, kde pracoval ako mechanik motorových lokomotív. Od roku 1972 je majstrom skladov v prevádzke Oprava mobilných dopravných prostriedkov. Má veľkú zásluhu na realizácii informačných systémov v skladovom hospodárstve a v celej prevádzke. Bohaté praktické skúsenosti a organizačné schopnosti využíva tiež pri znižovaní nákladov, stavu zásob a ich obrátkovosti.

Ján FECKO, rušňovodič
Začínal v roku 1968 ako pomocník rušňovodiča. Neskôr bol rušňovodičom dopravného úseku Valcovenské nádražie i majstrom Lokomotívneho depa. Od roku 1980 doteraz pracuje ako rušňovodič dopravného úseku Valcovenské nádražie - Expedícia. Je výborným kolegom a odborníkom, na ktorého je spoľahnutie.

Ján BOSINI,inštruktor
Do železiarní nastúpil v roku 1968 ako pomocník rušňovodiča. Neskôr bol rušňovodičom dopravného úseku Vysoké pece. Od roku 1977 je rušňovodičom - inštruktorom dopravného úseku Vysoké pece. Od svojho nástupu patrí medzi najlepších zamestnancov. Je kamarátsky, spoľahlivý. Dlhoročné praktické a teoretické skúsenosti využíva pri svojej práci a zaúčaní nových rušňovodičov.
Jozef ČORBA, elektromechanik
V divíznom závode Doprava pracuje od roku 1971 ako elektromechanik. Pôsobil v údržbe troskových vozňov, neskôr v stredisku údržby traťových strojov. Svoje bohaté odborné skúsenosti využíva pri opravách špeciálnych traťových, stavebných a cestných strojov divízneho závodu.

Pavol FUSSEK, zabezpečovací obvodár
Do železiarní nastúpil v roku 1969. Bol signalistom, neskôr pracoval ako vedúci posunu. Od roku 1972 vykonáva profesiu zabezpečovacieho obvodára. Má na starosti údržbu a opravy zabezpečovacieho zariadenia koľajiska U. S. Steel Košice. Jeho odborné znalosti všetkých druhov udržiavaných zariadení sú na vysokej úrovni. Ako zmenár zabezpečuje chod zabezpečovacej techniky na všetkých stavadlách koľajiska.

Ján ŠTRBA, majster nákladnej dopravy
Začínal v roku 1964 ako automechanik v prevádzke Cestná doprava. Zásluhou svojich odborných vedomostí a osobných vlastností sa postupne vypracoval na majstra údržby cestných vozidiel. V rokoch 1990 - 1998 bol výrobno-technickým námestníkom spoločnosti Ferro Trans, a.s. Od roku 2000 je majstrom nákladnej dopravy v Cestnej doprave.

Miroslav IZVICKÝ, vodič nákladnej dopravy
Do bývalých VSŽ nastúpil v roku 1967 ako vodič nákladného motorového vozidla. Túto profesiu vykonáva doteraz. Je schopným a zodpovedným pracovníkom. Po celý čas pôsobenia v spoločnosti nemal žiadnu dopravnú nehodu ani nežiaducu udalosť. Vzorne sa stará tiež o technický stav zvereného motorového vozidla.

Michal KOŠČ, vedúci oddelenia Koordinácia a riadenie
Železiarom a dopravárom je od roku 1966. Začínal ako posunovač, neskôr bol vedúcim posunu, organizačným predákom, vedúcim zmeny a zástupcom vedúceho dopravného úseku. Od roku 2000 je vedúcim oddelenia Koordinácia a riadenie. Ako vedúci manažér projektu Preprava vápenca po trati ŽSR vlastnými prostriedkami dosiahol zníženie nákladov na prepravu vo výške viac ako 100 miliónov korún. Prispel tiež k realizácii ďalších štyroch projektov zameraných na úsporu prepravných nákladov.

Béla BOLDIZSÁR, vedúci oddelenia VDO
Do fabriky nastúpil v roku 1972. Začínal v dopravnom úseku Haniska pri Košiciach ako predák. Od roku 1980 pracuje na dispečingu DZ Doprava. Má bohaté skúsenosti z oblasti koľajovej dopravy, ktoré využíva hlavne pri zabezpečovaní vozňov pre potreby DZ Expedícia. Úzko spolupracuje so ŽSR. Intenzívne sa zapája do procesu znižovania nákladov a kontinuálneho zlepšovania.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...