KONTAKT  |    _eng _sk

Bohaté informácie o amerických reáliách
           Pridané: 29.03.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 13/2004

V Košiciach otvorili prvé InfoUSA centrum na Slovensku

InfoUSA.
Veľvyslanec USA na Slovensku Ronald Weiser s prezidentom U. S. Steel Košice Christopherom Navettom pri prehliadke knižných a publikačných zbierok centra.

Za účasti veľvyslanca USA v SR Ronalda Weisera, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR Józsefa Kvardu, prezidenta U. S. Steel Košice Christophera Navettu a ďalších významných osobností hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života nášho mesta, otvorili vo štvrtok minulého týždňa v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach historicky prvé InfoUSA centrum na Slovensku.

"Košice, ako vstupná brána na východ Slovenska, sú ideálnym hostiteľským miestom prvého InfoUSA na Slovensku," povedal v svojom slávnostnom príhovore Ronald Weiser a pripomenul, že tento región má hlboké a dlhotrvajúce väzby s USA prostredníctvom pracovitých a zručných slovenských emigrantov, ktorí odišli pred rokmi do Ameriky začať nový život. Toto spojenie dnes potvrdzuje aj prítomnosť U. S. Steel.

"Veľmi ma teší, že tento projekt dostal veľkorysú podporu práve od U. S. Steel Košice, ktorá je nielen vedúcou spoločnosťou v podnikateľskej sfére, ale vystupuje aj ako spoločnosť s vysoko sociálne zodpovedným správaním," skonštatoval veľvyslanec. Povedal, že centrum, ktorého zriaďovateľom je Veľvyslanectvo USA v SR, bude podporovať vzájomné porozumenie medzi oboma krajinami a chce osloviť čo najširšie vrstvy obyvateľstva. "Prístup k informáciám o USA chceme umožniť všetkým záujemcom. Podnikatelia môžu centrum využiť na získanie informácií o podnikateľskom prostredí v USA, študenti sa tu dozvedia o študijných príležitostiach v našej krajine, zástupcovia mimovládnych organizácií tu zasa môžu nájsť a identifikovať kolegov v USA, ktorí sa venujú rovnakej problematike," ozrejmil časť možností, ktoré InfoUSA centrum poskytuje. K dispozícii sú knihy, videokazety, CD nosiče, či prístup na internet. V centre sa budú organizovať rôzne kultúrne programy, napríklad výstavy, literárne podujatia, premietanie filmov a prednášky amerických odborníkov na rozličné témy zo života a kultúry USA.

"Sme hrdí na to, že naša spoločnosť mohla na tomto projekte participovať," povedal pred slávnostným prestrihnutím pásky prezident U. S. Steel Košice Christopher Navetta a poďakoval všetkým, ktorí myšlienku vytvorenia centra pomohli realizovať. "V minulosti mnohí Slováci cestovali do USA, hlavne do okolia Pittsburgu za prácou. Dnes je v Košiciach malá skupina Američanov, tiež z Pittsburgu. Toto prepojenie medzi dvoma krajinami a kultúrami je pre nás všetkých veľmi dôležité. InfoUSA centrum poskytne ešte tesnejšie prepojenie. Informácie a komunikácia sú dôležité pre chápanie kultúry, histórie a mnohých iných aspektov našich dvoch krajín," zdôraznil prezident a zaželal novému kultúrnemu stánku nikdy nekončiaci prúd návštevníkov.

Vznik centra v Košiciach, ktorého poslaním je poskytovať presné a aktuálne informácie o politickom, ekonomickom, kultúrnom, vzdelávacom a spoločenskom živote USA, ocenil aj štátny tajomník Ministerstva kultúry SR József Kvarda. Vyslovil zároveň presvedčenie, že podobné centrá vzniknú aj v iných regiónoch Slovenska. Riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice Ján Gašpar ocenil prístup všetkých zainteresovaných strán k realizácii myšlienky zriadenia InfoUSA centra v Košiciach a udelil Ronaldovi Weiserovi, Christopherovi Navettovi a ministrovi kultúry SR Rudolfovi Chmelovi v zastúpení Józsefom Kvardom diplom a čestný členský čitateľský preukaz Štátnej vedeckej knižnice.

Projekt je výsledkom spolupráce medzi Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Kultúrnym a informačným oddelením Veľvyslanectva USA v Bratislave. Veľvyslanectvo poskytlo základnú zbierku informačných materiálov na rôzne témy a technické vybavenie centra v celkovej sume prevyšujúcej 920 tisíc korún. Štátna vedecká knižnica dala k dispozícii priestory a tiež pracovníka s plynulou znalosťou anglického a slovenského jazyka, ktorý bude návštevníkom centra pomáhať orientovať sa v informačných zdrojoch. Spoločnosť U. S. Steel Košice zaplatila rekonštrukciu dvoch miestností a ich interiérové vybavenie.

InfoUSA bude pre verejnosť otvorené od pondelka do piatku, vždy od 10.00 do 18.00 hodiny. Všetci, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o USA, či už kvôli štúdiu, turistike, obchodu, kultúre, jazyku, alebo si chcú rozšíriť všeobecné znalosti o tejto zámorskej krajine, sú srdečne vítaní. Centrum je prístupné pre všetkých záujemcov a vstup do neho je pre čitateľov knižnice zadarmo. Pre prvých päťdesiat návštevníkov centra je pripravený darček - mapa USA. Sprievodným podujatím otvorenia InfoUSA centra bolo sprístupnenie výstavy Domov zámorí - Slováci z východného Slovenska v Amerike a výstavy fotografií amerických miest a prírody, ktorých autorom je slovenský fotograf Filip Kulišev.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2