KONTAKT  |    _eng _sk

Bránu na trh práce otvára vzdelanie
           Pridané: 28.05.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 21/2007

MAXIM zvyšuje zamestnanosť i šancu zamestnať sa

V uplynulých dňoch sa v Košiciach uskutočnila záverečná konferencia projektu MAXIM - Marginalizácia a Xenofóbia - Identifikovanie mechanizmov zvyšovania zamestnateľnosti a zamestnanosti Rómov. Projekt z dielne Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo forme partnerskej spolupráce súkromného a verejného sektora a KSK ho podal v rámci výzvy na opatrenie 1.2 Vytváranie prostredia podporujúceho hľadanie a tvorbu efektívnych riešení v boji proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu a xenofóbie na trhu práce programového doplnku Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.

"Hlavným cieľom projektu, ktorý sme začali realizovať v marci 2005 a potrvá do júla tohto roku," informovala na tlačovej besede počas prestávky záverečnej konferencie jeho vedúca Silvia Hricková, "je komplexným miestnym pôsobením zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť Rómov a tým prispieť k zníženiu miery ich sociálneho, hospodárskeho a spoločenského vylúčenia zo života spoločnosti. Jeho partnermi sa stali KSK, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, Mesto Košice a obce Družstevná pri Hornáde a Veľká Ida." Na Sídlisku Lunik IX, vo Veľkej Ide i v Družstevnej pri Hornáde vytvorili podľa plánu projektu tri miestne tímy, ktoré zodpovedajú za prácu v teréne, administratívu a spracovanie údajov i za rokovania s potenciálnymi zamestnávateľmi s cieľom nájsť pracovné miesta pre nezamestnaných Rómov. A aké sú doterajšie konkrétne výsledky? Vzdelanie otvára bránu na trh práce. Na školeniach a kurzoch sa zúčastnilo 70 nezamestnaných Rómov, 40 z nich sa už zaradilo do riadneho pracovného pomeru. S ďalšími chcú realizátori projektu ďalej spolupracovať. Implementácia projektu, ktorý je založený na identifikácii daností, potrieb, možností, predpokladov a východísk Rómov, ich cieľovom vzdelávaní a tiež presvedčovaní a motivovaní zamestnávateľov, poukázala na viacero súvislostí, konštatovala S. Hricková. Nevyhnutnou sa okrem iného ukazuje potreba dobre vyškolených, šikovných a zodpovedných terénnych pracovníkov, spoločenská podpora, odbúravanie predsudkov, no v neposlednom rade najmä vytvorenie podpornej schémy pre potenciálnych zamestnávateľov.

Na konferencii sa svojimi skúsenosťami v tejto oblasti podelili viacerí zástupcovia miestnych a obecných samospráv, zamestnávatelia, vrátane spoločnosti U. S. Steel Košice, i členovia nadnárodného partnerstva projektu z Fínska, Rakúska či Maďarska. Košická oceliarska spoločnosť, čo mimoriadne ocenil na stretnutí s novinármi aj starosta Veľkej Idy František Šnír, vníma prístup k riešeniu rómskej otázky v širších súvislostiach. Poskytuje nielen prácu pre dospelých a organizuje pre nich vzdelávacie kurzy, ale podporuje i projekty, ktorých výsledkom je vznik nových pracovných miest, predškolskú výchovu a vzdelávanie detí, pričom vyššiu efektívnosť dosahuje prepájaním jednotlivých projektov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu