Vyhľadávanie:

Budúci hutníci v školských laviciach

Budúci hutníci v školských laviciach

V utorok, 2. septembra, otvorilo Stredné odborné učilište hutnícke v Košiciach - Šaci svoje brány aj pre 160 prvákov, zktorých väčšina spája svoju budúcnosť shutníctvom a prácou v U. S. Steel Košice. Pre ďalších 620 študentov učilišťa sa nový školský rok začal slávnostným otvorením vstredu, 3. septembra. Ako informoval senior konzultant úseku Ľudské zdroje Miroslav Fedor, okrem budúcich informačných technológov sa takmer všetci učni budú pripravovať pre našu spoločnosť.

Jej dvere sú otvorené pre absolventov odborov technik - operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik- opravár strojov a zariadení, elektrotechnik a kovoobrábač. Na odborný rozvoj, známejší ako odbornú prax, začne do prevádzok U. S. Steel Košice od budúceho týždňa chodievať 261 tretiakov a štvrtákov. Najlepší z učňov majú veľkú šancu zamestnať sa v U. S. Steel hneď po ukončení školy. Tak ako 20 absolventov učilišťa, ktorí v júni, po prevzatí vysvedčení, podpísali so spoločnosťou U. S. Steel Košice pracovné zmluvy za účasti prezidenta USSK Georgea F. Babcoka.

Nový školský rok sa začal v rovnaký deň aj na Strednej priemyselnej škole hutníckej (SPŠH) v Košiciach na Alejovej ulici. V školskom roku 2008/2009 bude hutnícku priemyslovku navštevovať 550 študentov. Jej brány v utorok po prvý raz prekročilo aj 90 prvákov, ktorí nahradili takmer zhodný počet absolventov minuloročného štúdia. SPŠH profiluje pre potreby praxe alebo ďalšieho vzdelávania na vysokých školách priemyselných technikov, z ktorých mnohí nachádzajú uplatnenie aj v spoločnosti U. S. Steel Košice. Základom školského vzdelávacieho programu je štúdium hutníctva, technológií amateriálov. Riaditeľ SPŠH Ladislav Makó v tejto súvislosti ocenil dobrú spoluprácu školy so spoločnosťou U. S. Steel Košice v rámci podpory školy a jej rozvoja a pripomenul aj záujem Hutníckej fakulty Technickej univerzity vKošiciach oabsolventov SPŠH. Po splnení študijných kritérií prijíma fakulta mladých hutníkov na ďalšie štúdium aj bez prijímacích skúšok.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...