Vyhľadávanie:

Medzi ocenenými aj naši kolegovia

Medzi ocenenými aj naši kolegovia

Na oslavách v Banskej Štiavnici vzdali hold baníkom, geológom, hutníkom a naftárom

Šiesti hutníci z U. S. Steel Košice si v piatok, 5. septembra, na celoslovenských oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici prevzali rezortné vyznamenania ministra hospodárstva SR. Čestné odznaky ministra Za pracovnú vernosť získali vedúci prevádzky výroba koksu VKB 3 DZ Koksovňa Jozef Gbúrik, manažér opráv žiaruvzdorných výmuroviek spoločnosti Reliningserv, s.r.o., František Jóska, majster dynamoliniek č. 1 a 2 DZ Zušľachťovne Ján Kmeť, do 30. júna 2008 vedúci oddelenia technológie radiátorov DZ Hutnícka druhovýroba, dnes už na dôchodku, Ján Lelko a vedúci odboru Mechanická skúšobňa spoločnosti U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o., Ján Zeľo a čestným odznakom ministra Za pracovnú obetavosť vyznamenali predáka - elektronika, špecialistu pre oblasť inšpekcií a opráv najzložitejších riadiacich elektronických systémov DZ Mechanika, prevádzky Opravy základných prostriedkov Štefana Nižníka.

Na slávnostnom ceremoniáli oceňovania 41 pracovníkov Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR i na následných oslavách stavovského sviatku sa zúčastnili aj prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke a viceprezident U. S. Steel Košice pre riadenie externých služieb a vzťahov Miroslav Kiraľvarga, ktorý je zároveň aj prezidentom Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR. Dôležitosť podujatia zvýraznila prítomnosť predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku a ministra životného prostredia SR Jána Chrbeta.

V slávnostných príhovoroch hostí odzneli slová vďaky oceneným i povzbudenia všetkým pracovníkom ťažkého priemyslu. Prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR M. Kiraľvarga zdôraznil postavenie vyše 25-tisícovej členskej základne zväzu a prínos výsledkov jej práce slovenskému hospodárstvu. "No nepoviem nič nové, že sa stretávame s nedostatkom ľudských zdrojov, hlavne na obsadenie kvalifikovaných robotníckych profesií a pozícií na úrovniach stredného manažmentu," pripomenul. Príčiny vidí najmä v rozpadnutom učňovskom školstve a systéme vzdelávania na tejto úrovni, ktoré fungovali a vyhovovali potrebám praxe do roku 1989. "Preto vítame prácu ministerstva školstva SR a ministra pána Mikolaja, ktorej výsledkom je školská reforma odštartovaná s novým školským rokom. Sme radi, že vzájomná komunikácia a spolupráca aj so zástupcami priemyslu a zamestnávateľov vyústila do návrhu zákona o odbornom vzdelávaní na stredných školách, ktorú vláda predminulý týždeň odobrila. Naďalej budeme podporovať a spolupracovať na aktivitách, ktoré smerujú k napĺňaniu sloganu Nerobme všetko ako najlepšie vieme, my musíme byť úspešní v tom, čo je potrebné urobiť," zdôraznil M. Kiraľvarga.

"Členovia zväzu, ktorých hospodársky výsledok výrazne ovplyvňuje cena energií, oceňujú kroky vlády a kroky regulátora v tejto oblasti, smerujúce k zabezpečeniu transparentnosti pri cenotvorbe. Ministerstvu hospodárstva určite nemožno uprieť snahu o systémové riešenie problematiky ťažby domácich nerastných surovín," povedal ďalej M. Kiraľvarga. Zároveň ocenil kroky slovenskej vlády a snahy ministra hospodárstva SR Ľ. Jahnátka a jeho spolupracovníkov smerujúce k udržaniu ťažby a úpravy železnej rudy, ako aj k dlhodobému zabezpečeniu ťažby uhlia. Poďakoval aj pracovníkom životného prostredia za spoluprácu v uplynulom roku, predovšetkým pri environmentálenej legislatíve a legislatíve týkajúcej sa ťažobnej činnosti. V mene členskej základne zväzu poďakoval všetkým pracovníkom firiem zamestnávateľského zväzu za namáhavú prácu a vernosť povolaniu a osobitne zablahoželal odmeneným, ktorí na návrh zamestnávateľov a odborových orgánov získali rezortné vyznamenania. "Prajem vám a vašim blízkym pevné zdravie a prosperitu vašim spoločnostiam. Zdar Boh!"

Prezident U. S. Steel Košice G. Babcoke prostredníctvom Ocele východu zablahoželal vyznamenaným zamestnancom U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností. "Získali ocenenia za svoju dlhoročnú vynikajúcu prácu i za odovzdávanie skúseností mladším generáciám a môžu slúžiť ako vzory pre mnohých mladých ľudí, prichádzajúcich do ťažkého priemyslu," povedal prezident U. S. Steel Košice.

Oslavy Dňa baníkov, hutníkov, naftárov a geológov vyvrcholili večer Salamandrovým sprievodom v centre Banskej Štiavnice.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...