KONTAKT  |    _eng _sk

Medzi ocenenými aj naši kolegovia
           Pridané: 15.09.2008
Autor: Marián HUTŇAN
Kategória: 37/2008

Na oslavách v Banskej Štiavnici vzdali hold baníkom, geológom, hutníkom a naftárom

Šiesti hutníci z U. S. Steel Košice si v piatok, 5. septembra, na celoslovenských oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici prevzali rezortné vyznamenania ministra hospodárstva SR. Čestné odznaky ministra Za pracovnú vernosť získali vedúci prevádzky výroba koksu VKB 3 DZ Koksovňa Jozef Gbúrik, manažér opráv žiaruvzdorných výmuroviek spoločnosti Reliningserv, s.r.o., František Jóska, majster dynamoliniek č. 1 a 2 DZ Zušľachťovne Ján Kmeť, do 30. júna 2008 vedúci oddelenia technológie radiátorov DZ Hutnícka druhovýroba, dnes už na dôchodku, Ján Lelko a vedúci odboru Mechanická skúšobňa spoločnosti U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o., Ján Zeľo a čestným odznakom ministra Za pracovnú obetavosť vyznamenali predáka - elektronika, špecialistu pre oblasť inšpekcií a opráv najzložitejších riadiacich elektronických systémov DZ Mechanika, prevádzky Opravy základných prostriedkov Štefana Nižníka.

Na slávnostnom ceremoniáli oceňovania 41 pracovníkov Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR i na následných oslavách stavovského sviatku sa zúčastnili aj prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke a viceprezident U. S. Steel Košice pre riadenie externých služieb a vzťahov Miroslav Kiraľvarga, ktorý je zároveň aj prezidentom Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR. Dôležitosť podujatia zvýraznila prítomnosť predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku a ministra životného prostredia SR Jána Chrbeta.

V slávnostných príhovoroch hostí odzneli slová vďaky oceneným i povzbudenia všetkým pracovníkom ťažkého priemyslu. Prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR M. Kiraľvarga zdôraznil postavenie vyše 25-tisícovej členskej základne zväzu a prínos výsledkov jej práce slovenskému hospodárstvu. "No nepoviem nič nové, že sa stretávame s nedostatkom ľudských zdrojov, hlavne na obsadenie kvalifikovaných robotníckych profesií a pozícií na úrovniach stredného manažmentu," pripomenul. Príčiny vidí najmä v rozpadnutom učňovskom školstve a systéme vzdelávania na tejto úrovni, ktoré fungovali a vyhovovali potrebám praxe do roku 1989. "Preto vítame prácu ministerstva školstva SR a ministra pána Mikolaja, ktorej výsledkom je školská reforma odštartovaná s novým školským rokom. Sme radi, že vzájomná komunikácia a spolupráca aj so zástupcami priemyslu a zamestnávateľov vyústila do návrhu zákona o odbornom vzdelávaní na stredných školách, ktorú vláda predminulý týždeň odobrila. Naďalej budeme podporovať a spolupracovať na aktivitách, ktoré smerujú k napĺňaniu sloganu Nerobme všetko ako najlepšie vieme, my musíme byť úspešní v tom, čo je potrebné urobiť," zdôraznil M. Kiraľvarga.

"Členovia zväzu, ktorých hospodársky výsledok výrazne ovplyvňuje cena energií, oceňujú kroky vlády a kroky regulátora v tejto oblasti, smerujúce k zabezpečeniu transparentnosti pri cenotvorbe. Ministerstvu hospodárstva určite nemožno uprieť snahu o systémové riešenie problematiky ťažby domácich nerastných surovín," povedal ďalej M. Kiraľvarga. Zároveň ocenil kroky slovenskej vlády a snahy ministra hospodárstva SR Ľ. Jahnátka a jeho spolupracovníkov smerujúce k udržaniu ťažby a úpravy železnej rudy, ako aj k dlhodobému zabezpečeniu ťažby uhlia. Poďakoval aj pracovníkom životného prostredia za spoluprácu v uplynulom roku, predovšetkým pri environmentálenej legislatíve a legislatíve týkajúcej sa ťažobnej činnosti. V mene členskej základne zväzu poďakoval všetkým pracovníkom firiem zamestnávateľského zväzu za namáhavú prácu a vernosť povolaniu a osobitne zablahoželal odmeneným, ktorí na návrh zamestnávateľov a odborových orgánov získali rezortné vyznamenania. "Prajem vám a vašim blízkym pevné zdravie a prosperitu vašim spoločnostiam. Zdar Boh!"

Prezident U. S. Steel Košice G. Babcoke prostredníctvom Ocele východu zablahoželal vyznamenaným zamestnancom U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností. "Získali ocenenia za svoju dlhoročnú vynikajúcu prácu i za odovzdávanie skúseností mladším generáciám a môžu slúžiť ako vzory pre mnohých mladých ľudí, prichádzajúcich do ťažkého priemyslu," povedal prezident U. S. Steel Košice.

Oslavy Dňa baníkov, hutníkov, naftárov a geológov vyvrcholili večer Salamandrovým sprievodom v centre Banskej Štiavnice.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...