KONTAKT  |    _eng _sk

Budúcnosť je v recyklácii
           Pridané: 26.09.2011
Autor: Richard DREISIG
Kategória: 20/2011

V Košiciach sa po prvýkrát konala medzinárodná konferencia Steel Packaging

Minulý týždeň, 21. septembra 2011, sa v košickom hoteli Yasmin konalo významné medzinárodné podujatie. Hlavným spoluorganizátorom konferencie Steel Packaging - Oceľové obaly, zelené riešenia pre strednú Európu bola spoločnosť U. S. Steel Košice. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a privítalo mnoho významných hostí. Medzi pozvanými nechýbali najvyšší predstavitelia výkonného výboru Asociácie európskych výrobcov obalovej ocele APEAL, ktorej stabilným členom je od roku 2004 aj naša firma. V hľadisku boli aj zástupcovia mestskej samosprávy Košíc, Prešova a obce Kechnec, kde vybudovali prvý priemyselný park na Slovensku. Pestrú skladbu hostí dopĺňali reprezentanti domácich i zahraničných firiem zaoberajúcich sa výrobou obalových materiálov, spracovaním či recykláciou.

"Som veľmi rád, že vás môžem privítať na tomto podujatí organizovanom po prvýkrát v Strednej Európe. Niet žiadnych pochýb o tom, že oceľ je riešením pre obalový priemysel v budúcnosti," otvoril konferenciu prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul. Po úvode za hostiteľskú stranu vystúpil viceprezident pre predaj a marketing Robert J. Beltz. V prejave sa zameral najmä na štatistiku mierneho nárastu používania oceľových obalových výrobkov v Európe v ostatnom čase. Neopomenul ani ťažké obdobie hospodárskej krízy z rokov 2008 až 2010, ktorá celosvetový dopyt naopak znížila. "Trh s oceľou je plný významných hráčov. Musíme byť aj naďalej konkurencieschopní, nielen čo sa týka vstupných surovín a výroby, ale aj výsledných cien obalového materiálu," povedal na záver vystúpenia.

Výkonný riaditeľ APEAL Philip Buisseret predstavil asociáciu, ktorej členovia ročne vyprodukujú približne 4,8 milióna ton oceľových obalových materiálov, čo pokrýva až 95 percent výroby v Európe. Skupinu tvoria významní producenti, medzi nimi samozrejme aj U. S. Steel Košice. Potom sa venoval problematike zameranej na nosnú tému konferencie - Zelené riešenia pre strednú Európu. "Máme najvyššiu percentuálnu recyklovateľnosť materiálu. Prináša to úsporu energií, ale aj nižší výskyt odpadu. Takto sa nám darí redukovať emisie, najmä CO2 a metán. Priemerná miera recyklácie v Európe predstavuje v súčasnosti hodnotu 72 percent," pripomenul najväčšie prednosti oceľových obalových materiálov. Súčasťou činnosti asociácie APEAL je aj aktívna komunikácia s vládnymi inštitúciami v jednotlivých krajinách, či rôzne edukačné aktivity v komunitách, kde zdôrazňujú potrebu recyklácie. "Za ostatných desať rokov sme znížili emisie o 50 percent. Je to práve vďaka recyklácii. Aj preto by sme chceli do roku 2020 zvýšiť jej mieru až na 80 percent," uviedol P. Buisseret.

Konferencia ponúkla priestor aj na bohaté panelové debaty. Prítomným na zvedavé otázky odpovedali najprv členovia APEAL-u, neskôr zástupcovia štátnych inštitúcií, či mestských samospráv. Pozornosť hostia upriamili aj na aktuálny stav recyklácie v Košiciach. O problematike týkajúcej sa nášho mesta informovala námestníčka primátora Renáta Lenártová. Z diskusie vyplynula zaujímavá myšlienka, či by sa mesto Košice nemohlo stať pri príležitosti Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 aj mestom s najväčšou mierou recyklácie. S pútavou prezentáciou vystúpil aj senior viceprezident pre Európu a Stredný východ John Clinton zo spoločnosti Crown, ktorý predstavil výrobu plechoviek zo separovaného šrotu formou "nekonečnej slučky" znázorňujúcej opakovaný cyklus výroby, používania a recyklácie oceľových materiálov.

Na záver konferencie prezident U. S. Steel Košice D. J. Rintoul pripomenul dôležitosť takýchto stretnutí na medzinárodnej úrovni, kde sa môžu vymieňať názory a koncepty s reprezentantmi vlády, mestských samospráv a s obchodnými partnermi. Nezabudol dodať, že naša firma bude aj naďalej participovať na podobných podujatiach venovaných oceľovým obalovým materiálom.

Popoludní čakala na účastníkov konferencie aj prehliadka niektorých výrobných závodov U. S. Steel Košice. Zameraná bola najmä na obalovú vetvu. Hostí najviac zaujala pocínovacia linka č. 2. "Prehliadka bola pôsobivá. V posledných rokoch som navštívil mnoho prevádzok v celej Európe. Naposledy oceliareň vo francúzskom Dunquerke. Zameriavajú sa však iba na obalovú produkciu. U. S. Steel Košice oceňujem najmä preto, že ste plne integrovaným podnikom so širokou paletou oceliarskej výroby," zhodnotil P. Buisseret návštevu huty.

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia