Vyhľadávanie:

Čas mi dal za pravdu...

Čas mi dal za pravdu...

František Krupa si vo fabrike odkrútil úctyhodných štyridsať rokov

Jubilanti

Blahoželania, srdečné stisky rúk, slová uznania. Za dlhé roky práce vo fabrike, za osobné prínosy pri zveľaďovaní huty... Dostalo sa ich zaslúžene pred dvomi týždňami v slávnostne vyzdobenej sále Spoločenského pavilónu na poslednom tohtoročnom stretnutí vedenia spoločnosti s jubilantmi aj Františkovi Krupovi, referentovi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Je to už štyridsať rokov, čo po prvýkrát prekročil brány podniku. Zaškolil sa tak, ako stovky iných, v ostravských železiarňach, kým nastúpil ako majster do zlievarne kokíl. Už tam, pri prijímaní nových zamestnancov a ich úvodných školeniach bezpečnosti práce, výstavbe a nábehu nových prevádzok, začala s najväčšou pravdepodobnosťou jeho budúca profesijná kariéra... Konkrétnu podobu začala nadobúdať od šesťdesiateho siedmeho roku, keď sa stal bezpečnostným technikom pre Oceliareň a Zlievarne.

"Bola to pre mňa nová a mimoriadne zaujímavá práca," spomína. "Motivovala ma predovšetkým možnosť chrániť životy a zdravie ľudí. A toto sa nezmenilo dodnes. V priebehu bezmála tridsiatich rokov, čo som vykonával odborný dozor vo viacerých závodoch huty, som získal obrovské množstvo odborných, praktických i teoretických poznatkov vo svojej profesii pri rokovaniach s ľuďmi v prevádzkach, s dodávateľmi, kontrolnými orgánmi či štátnymi inštitúciami napríklad pri potrebe riešiť prvotnú kolektívnu a individuálnu ochranu zamestnancov."

František Krupa sa podieľal na tvorbe a spracovávaní prvých pracovno- bezpečnostných a technologických predpisov, ktoré po úpravách, vyžiadaných časom, fungujú dodnes. Čo si najviac cení z vtedajšieho obdobia? Vraví, že tvrdé osobné presadenie vybudovania ochranného múru, v tom čase za 18 miliónov korún, ktorý musela postaviť forma Heckett MultiServ, keď chcela začať klopiť oceliarsku trosku smerom k ceste S013...

"Z minulosti som mal poznatky, že pri klopení tekutej trosky, najmä v daždivom počasí a pri vyššej vlhkosti ovzdušia, dochádza k výbuchom a úletom trosky do okolia. Na ceste S013 je pritom hustá premávka - jazdia po nej autobusy plné ľudí, autá, cyklisti, využívajú ju chodci. Čas mi dal za pravdu. Aj keď pri klopení občas dôjde k výbuchom na tomto mieste, nebol doteraz kvôli tomu evidovaný nijaký úraz," konštatuje František Krupa, ktorý niekoľko rokov na to viedol oddelenie bezpečnosti práce v bývalej spoločnosti VSŽ Inžiniering. Tu mu pribudli ďalšie skúsenosti - porovnávanie a aplikácia odbornosti v bezpečnosti práce medzi hutníctvom a strojárstvom a tiež autorské spracovanie normy VSŽ Oceľ na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. V súčasnosti ako referent úseku riaditeľa pre bezpečnosť a hygienu práce má na starosti dozor nad zverenými závodmi a ako sám vraví, veľmi zaujímavú prácu na úseku osobnej ochrany v celej firme.

Za úspech považuje najmä prvý návrh vzhľadu ochranných odevov U. S. Steel Košice, ktorý je oproti tomu dnešnému odlišný len v detailoch a spracovanie elektronického kódovníka OOPP pre realizáciu regulatívov cez Financial. Svoje odborné vedomosti nevyužíva len v hute. Už šiesty rok externe vyučuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Strednej priemyselnej škole hutníckej v Košiciach a doteraz bol vždy aj členom maturitnej komisie.

"Štúdium je dvojročné, denné," hovorí. "Absolvujú ho mladí ľudia, ktorí už raz maturovali, ale nedostali sa ani na vysokoškolské štúdium ani do zamestnania. Vyučujem predmety bezpečnosť práce a právne normy, prevencie a ochranné zariadenia a prostriedky."

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...