KONTAKT  |    _eng _sk

Cena za Dobrú prax
           Pridané: 05.11.2012
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 22/2012

Uspeli sme v súťaži na národnej úrovni, postupujeme do medzinárodného kola

Príspevok spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorým sa zapojila do súťaže Dobrá prax, organizovanej Národným kontaktným miestom Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ocenila odborná porota 1. miestom. Zároveň postupuje do medzinárodného kola, kde bude hodnotený spolu s príspevkami z ostatných krajín Európskej únie. Národnú cenu za Dobrú prax si prevzali naši zástupcovia - generálny manažér pre bezpečnosť a hygienu a REACH Daniel Mark Killeen, riaditeľ pre bezpečnosť práce valcovní a finálnej výroby Pavel Vaščák a predseda ZV OZ KOVO Teplá valcovňa Jozef Veselý na tlačovej konferencii organizovanej Národným kontaktným miestom v rámci kampane Spolupráca pri prevencii rizík v pondelok 22. októbra v Bratislave.

Firma sa do súťaže prihlásila s projektom EWA (Enterprise Web Applications), konkrétne s jednou z jeho softvérových aplikácií - aktivita zástupcov zamestnancov. Ide o špeciálne vyvinutý systém pre činnosť zástupcov zamestnancov, ktorí pomocou tejto aplikácie môžu zadávať do systému podnety na zlepšenie pracovných podmienok, upozorňovať na nebezpečné pracovné postupy či podávať návrhy na zlepšenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prednosťou systému je, že je efektívny, prehľadný a dostupný všetkým jeho účastníkom.

Pilotný projekt realizovali vlani v divíznom závode Teplá valcovňa, postupne sa pripojili ďalšie závody. V súčasnosti môže aplikáciu využívať vyše 570 zástupcov zamestnancov, ktorí pôsobia v U. S. Steel Košice. "Pozitíva aplikácie, pri tvorbe ktorej boli vývojár Ján Belej z BSC, Martin Harvan z útvaru Riaditeľa pre systém BOZP a odborový predák Teplej valcovne Jozef Veselý, sú nespochybniteľné," konštatovali predseda Rady odborov OZ KOVO Mikuláš Hintoš i inšpektor BOZP pri odborovej organizácii Alexander Tažik. "Predovšetkým je táto oblasť systémovo ošetrená, to znamená, že cestu každého podnetu, od zadania po vyriešenie, možno sledovať v čase. Zamestnanci zároveň získali istotu, že sa s ich podnetmi nadriadení zaoberajú. V minulosti totiž mali neraz dojem, že ich pripomienky či návrhy ostávajú v zásuvkách manažérov. Prispieval k tomu systém podávania návrhov v písomnej podobe. "Lístočky" sa strácali, nebolo možné sledovať, ako sa s návrhom naložilo. Ubíjalo to aj iniciatívu zástupcov zamestnancov," dodali obaja odborári, ktorí boli pri tom, keď v podnikovej komisii BOZP padlo rozhodnutie zintenzívniť spoluprácu manažmentu a zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ľudí zobudila nielen aplikácia EWA, ale aj zmena systému odmeňovania aktivity. V súčasnosti si najiniciatívnejší zástupcovia zamestnancov môžu ročne prilepšiť o desiatky eur. Samozrejme, nejde o iniciatívu pre iniciatívu. Aktivita musí ísť ruka v ruke s prínosom pre spoločnosť a jej osadenstvo. Isté je, že podnetov za ostatný rok pribudlo. Od júna 2011 do konca augusta 2012 ich systém eviduje takmer tisíc dvesto. Väčšina z nich je už aj vyriešená.

A ako sa na spoluprácu manažmentu a zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce pozerá riaditeľ pre bezpečnosť práce valcovní a finálnej výroby Pavel Vaščák, kde EWA štartovala?

"Zástupcov zamestnancov máme menovaných už niekoľko rokov v súvislosti s požiadavkou zákona o BOZP, vychádzajúceho z európskej legislatívy. Pravda bola taká, že sme zástupcov zamestnancov mali menovaných, ale až na pár výnimiek, nevyvíjali žiadnu činnosť. Pritom to sú ľudia s množstvom skúseností, nápadov a poznatkov, ktoré by bolo možné využiť v prospech bezpečnosti práce. To bol impulz pre vedenie spoločnosti a odborovú organizáciu, aby činnosť zástupcov zamestnancov zaktivizovali.
Bol som pri viacerých predchádzajúcich systémoch vykazovania aktivít zástupcov zamestnancov, ktoré spočívali na "papierovom vykazovaní" podnetov. Pri veľkom počte zástupcov zamestnancov bolo náročné spolupracovať a všetky návrhy zhromaždiť. Ako uvádzajú kolegovia, stávalo sa, že podnet sa jednoducho "stratil". Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť sa zdráhali dávať podnety aj preto, lebo zodpovednými za riešenie mali byť nadriadení. Mali tak obavy dávať "úlohy" svojim vedúcim a otvorene hovorili o tom, že im to prekáža.
Vďaka novej aplikácii v softvérovej podobe sa tieto nedostatky v podstate eliminovali. Zástupca zamestnancov, ktorý podnet do systému zadal a manažér, zodpovedný za riešenie, nemajú kontakt, možno tiež sledovať v akom stave riešenia je podnet. V týchto spojitostiach je viditeľná zmena prístupu zástupcov zamestnancov k bezpečnosti práce, ktorá sa prejavuje na narastajúcom množstve podnetov zadávaných do systému. Ako som už uviedol, títo kolegovia majú na svojich pracoviskách najlepší prehľad a skúsenosti, či už ide o pracovné postupy alebo technický stav zariadení a práve preto od nich očakávame nápady na odhaľovanie nebezpečenstiev a ohrození a samozrejme podľa možností aj nápady na riešenie."


Európsku cenu za Dobrú prax, ktorá v národnom kole priniesla pre spoločnosť U. S. Steel Košice úspech - zvíťazila spomedzi štyroch účastníkov, organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v spolupráci s členskými štátmi a úradujúcimi predsedníctvami Európskej únie a je jedným z prvkov kampane Zdravé pracoviská. Jej cieľom je poukázať na najlepšie príklady spolupráce manažérov a zamestnancov v oblasti prevencie rizík. Výsledky súťaže na európskej úrovni budú známe na jar roku 2013. Ocenený príspevok uverejnia organizátori v osobitnej publikácii, ktorú budú distribuovať v celej Európe a propagovať prostredníctvom webovej stránky agentúry EU-OSHA.

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu