Vyhľadávanie:

Certifikát pre U. S. Steel Services

Certifikát pre U. S. Steel Services

Spoločnosť U. S. Steel Services s.r.o. absolvovala úspešne ešte v novembri 2005 certifikačný audit systému riadenia kvality. Certifikát, ktorý má platnosť tri roky, si manažéri spoločnosti prevzali od riaditeľa QMS U. S. Steel Košice Antona Doboša 3. januára tohto roku.

"Audit realizovali audítori Interného certifikačného miesta U. S. Steel Košice," informovala Oceľ východu vedúca audítorka Interného certifikačného miesta Eva Molnárová. "Cieľom auditu bolo preskúmať fungovanie jednotlivých procesov spoločnosti a posúdiť zhodu systému riadenia kvality s požiadavkami európskeho štandardu ISO 9001: 2000. Zamestnanci spoločnosti Services pri preverovaní jednotlivých procesov preukázali veľmi dobré výsledky, najmä v oblasti povedomia ku kvalite. Silnými stránkami boli predovšetkým podpora manažmentu pri uplatňovaní systému riadenia kvality v spoločnosti, uplatňovanie zákazníckeho princípu - poznanie požiadaviek, potrieb a očakávaní U. S. Steel Košice a zabezpečenie hlavných procesov, to znamená ubytovanie, rekreácie, stravovanie a komplexné cateringové (stravovacie) služby na kľúč mimo zariadení spoločnosti, doručovacie služby a pranie. Je ešte i čo zlepšovať, námety na zlepšenie odporúčali audítori v správe z auditu."

Získanie certifikátu je podľa riaditeľa spoločnosti U. S. Steel Services s.r.o. Ladislava Straku potvrdením systémového prístupu k jednotlivým procesom v rámci spoločnosti. "Systémová práca prináša skvalitňovanie nami poskytovaných služieb, čo sa odráža na spokojnosti zákazníkov. Výrazom spokojnosti je aj neustály rast portfólia spoločnosti na internom i externom trhu, čo zvyšuje jej hodnotu. Certifikát nás zaväzuje pokračovať v trende maximálneho uspokojovania požiadaviek zákazníkov."

Na otázku, v ktorých oblastiach chcú napredovať, uviedol: "Jednou z hlavných oblastí je rozšírenie predmetu činnosti poskytovaním žiadaných trendových doplnkových služieb." Medzi ne radí L. Straka hlavne oblasť rekreačných a rekondičných pobytov v stredisku Košická Belá, kde chcú vytvoriť lepšie podmienky na aktívne využívanie voľného času zákazníkov.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...