KONTAKT  |    _eng _sk

Chcete pomôcť? Prihláste sa
           Pridané: 18.11.2013
Autor: -c-
Kategória: 23/2013

Na Hlavnej ulici nebude chýbať počas Košických Vianoc ani charitatívny stánok USSK

Najkrajšie sviatky v roku sú onedlho opäť tu. Hlavná ulica v metropole východného Slovenska znovu nasiakne nezameniteľnou predvianočnou atmosférou, ktorú si budeme vychutnávať už od Mikuláša. Súčasťou Košických Vianoc bude, ako sa už stalo tradíciou, aj charitatívny stánok spoločnosti U. S. Steel Košice. Tohtoročné aktivity v ňom približuje Eva Svrčeková z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice.

"Žiadosti prezentovať sa v našom charitatívnom stánku počas Košických Vianoc prichádzajú už začiatkom roka. Záujem je veľký. Aj preto sme sa rozhodli, po zodpovednom zvážení, ktorému subjektu vyhovieme, zorganizovať túto aktivitu aj v tomto roku. Už po ôsmy raz. Naším hlavným zámerom je umožniť neziskovým organizáciám prezentovať svoju činnosť a aktivity širokej verejnosti a dať im príležitosť, keďže veľakrát bojujú aj s nedostatkom financií, privyrobiť si v rámci dobrovoľnej zbierky na realizáciu ďalších verejno-prospešných projektov. V tomto roku sa v stánku od 5. do 22. decembra 2013 vystrieda dovedna osemnásť subjektov. Sú medzi nimi naši osvedčení partneri, s ktorými spolupracujeme počas celého roka, ale i nováčikovia. V tomto roku medzi nich patrí napríklad Gréckokatolícka charita Prešov. Pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, drogovo závislým, prepusteným z výkonu trestu, mladým ľuďom, ktorí opustili detské domovy, rodinám v núdzi a iným. Ostávame verní tradícii a pre každého zamestnanca U. S. Steel­ Košice, ktorý sa pri stánku pristaví, pripravujeme sladkú pozornosť. Chod stánku už tradične zabezpečuje v troch zmenách tím ľudí z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy, veľmi radi však privítame aj pomoc dobrovoľníkov. Či už z radov zamestnancov spoločnosti, členiek Women's Network alebo štipendistov, ktorých spoločnosť podporuje v štúdiu na vysokých školách."

Máte záujem byť súčasťou tejto charitatívnej aktivity? Informácie získate na telefónnom čísle 055/673 4109 alebo na adrese esvrcekova@sk.uss.com.

KTO A NA ČO POTREBUJE NAŠU POMOC

5. DECEMBRA 2013 (ŠTVRTOK)
Detská fakultná nemocnica Košice
Na kúpu systémov infúznych púmp a lineárnych dávkovačov pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice Košice.

6. DECEMBRA 2013 (PIATOK)
Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Na činnosť a aktivity detského domova.

7. DECEMBRA 2013 (SOBOTA)
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Na činnosť a aktivity útulku.

8. DECEMBRA 2013 (NEDEĽA)
Liga proti rakovine
Na rekondíciu onkologických pacientov, členov organizačnej zložky Liga proti rakovine, pobočka Košice.

9. DECEMBRA 2013 (PONDELOK)
Gréckokatolícka charita, Prešov
Na činnosť a aktivity charity.

10. DECEMBRA 2013 (UTOROK)
ŠANCA, n.f., Košice
Na kúpu materiálového vybavenia pre Spojenú školu na Opatovskej ceste 97, Košice.

11. DECEMBRA 2013 (STREDA)
SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole, Košice
Na kúpu učebných pomôcok pre výtvarný odbor základnej umeleckej školy.

12. DECEMBRA 2013 (ŠTVRTOK)
Rotary klub Košice Classic
Na činnosť Autistického centra Rubikon.

13. DECEMBRA 2013 (PIATOK)
Autistické centrum Rubikon, n.o.
Na činnosť združenia.

14. DECEMBRA 2013 (SOBOTA)
Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Na činnosť a aktivity Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej 1 v Košiciach.

15. DECEMBRA 2013 (NEDEĽA)
Detský domov Košice, Uralská 1
Na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne.

16. DECEMBRA 2013 (PONDELOK)
REEDUKAČNĚ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Na tvorivú činnosť chovancov ústavu.

17. DECEMBRA 2013 (UTOROK)
Arcidiecézna charita Košice
Na prevádzku Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb v Košiciach, Lipanoch, Veľkom Šariši, Vojčiciach a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.

18. DECEMBRA 2013 (STREDA)
Psychosociálne centrum, Košice
Na kúpu materiálu na arteterapiu pre klientov centra.

19. DECEMBRA 2013 (ŠTVRTOK)
Základná umelecká škola - výtvarný odbor, Kováčska ul., Košice
Na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy.

20. DECEMBRA 2013 (PIATOK)
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Na činnosť a aktivity združenia.

21. DECEMBRA 2013 (SOBOTA)
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti.

22. DECEMBRA (NEDEĽA)
Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
Na kúpu špeciálnych učebných pomôcok pre Spojenú školu na Vojenskej ul. 13, Košice.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá