Vyhľadávanie:

Chcete zmeniť svoj región k lepšiemu?

Chcete zmeniť svoj región k lepšiemu?

Firma opäť podáva pomocnú ruku zamestnancom, aktívnym pri ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva, posilňovaní bezpečnosti či aktivít pre deti.

Spoločnosť U. S. Steel Košice dnes otvorila 16. ročník grantového programu Spoločne pre región 2023. Ten je určený na podporu lokálnych komunitných projektov s aktívnym zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice. Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického a prešovského kraja sa môžu uchádzať o grant vo výške 3 000 eur na projekty v štyroch oblastiach. Podporené môžu byť aktivity zvyšujúce bezpečnosť vo všetkých oblastiach života, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ako aj rozvojové aktivity pre deti a mládež. Vítané sú najmä udržateľné riešenia realizované v partnerstve organizácií z viacerých sektorov.

Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov rozdelí 30 000 eur. Výzva s kritériami programu, formulár žiadosti a všetky povinné prílohy sú dostupné na webe U. S. Steel Košice. Žiadosti o podporu je možné zasielať do 13. februára 2023.

Prezident U. S. Steel Košice James Bruno hovorí: „Prostredníctvom tohto programu dávame pomocnú ruku tým, ktorým rovnako ako nám záleží na tomto regióne a sú ochotní pre jeho rozvoj niečo urobiť. Motivované a angažované komunity dokážu priniesť pozitívne riešenia pre život ľudí v regióne. Obzvlášť si cením, že mnoho rokov sa ako dobrovoľníci alebo organizátori komunitného života v rôznych oblastiach zapájajú aj naši zamestnanci.“

V programe Spoločne pre región bolo od jeho vzniku podporených už 130 komunitných projektov celkovou sumou prevyšujúcou 324 400 eur. V ročníku 2022 granty prispeli k revitalizácii detských ihrísk v obci Poľov a Belža, jazdeckého areálu v obci Silická Brezová i komunitnej zóny v obci Lúčka. Zdravotne znevýhodnené deti zase mohli robiť pokroky so psím terapeutom. Cieľom ďalších projektov bolo zapojiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do environmentálnych a tvorivých aktivít a naučiť ich zmysluplne tráviť voľný čas.

Cez program Spoločne pre región podporuje U. S. Steel Košice projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapoja miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie zámeru, ktorý prinesie niečo trvalo prospešné pre ľudí v danom regióne.

Viac na: U. S. Steel Košice - Spoločne pre región (usske.sk)

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...