Vyhľadávanie:

Program Spoločne pre región 2023 podporí komunitné projekty na východe Slovenska sumou 30 000 eur

Program Spoločne pre región 2023 podporí komunitné projekty na východe Slovenska sumou 30 000 eur

Košice, 12. december 2022 – Oceliarska spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. dnes otvorila 16. ročník grantového programu Spoločne pre región 2023. Ten je určený na podporu lokálnych komunitných projektov s aktívnym zapojením obyvateľov, vrátane zamestnancov U. S. Steel Košice. Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického a prešovského kraja sa môžu uchádzať o grant vo výške 3 000 eur na projekty v štyroch oblastiach. Podporené môžu byť aktivity zvyšujúce bezpečnosť vo všetkých oblastiach života, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ako aj rozvojové aktivity pre deti a mládež. Vítané sú udržateľné riešenia realizované v partnerstve organizácií z viacerých sektorov.

Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov rozdelí 30 000 eur. Výzva s kritériami programu, formulár žiadosti a všetky povinné prílohy sú dostupné na webe U. S. Steel Košice. Žiadosti o podporu je možné zasielať do 13. februára 2023.

Prezident U. S. Steel Košice James Bruno hovorí: „Prostredníctvom tohto programu dávame pomocnú ruku tým, ktorým rovnako ako nám záleží na tomto regióne a sú ochotní pre jeho rozvoj niečo urobiť. Motivované a angažované komunity dokážu priniesť pozitívne riešenia pre život ľudí v regióne. Obzvlášť si cením, že mnoho rokov sa ako dobrovoľníci alebo organizátori komunitného života v rôznych oblastiach zapájajú aj naši zamestnanci.“

V programe Spoločne pre región bolo od jeho vzniku podporených už 130 komunitných projektov celkovou sumou prevyšujúcou 324 400 eur. V ročníku 2022 granty prispeli k revitalizácii detských ihrísk v obci Poľov a Belža, jazdeckého areálu v obci Silická Brezová i komunitnej zóny v obci Lúčka. Zdravotne znevýhodnené deti zase mohli robiť pokroky so psím terapeutom. Cieľom ďalších projektov bolo zapojiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do environmentálnych a tvorivých aktivít a naučiť ich zmysluplne tráviť voľný čas.

- KONIEC -

Ďalšie informácie poskytne:

Ján Bača, hovorca
U. S. Steel Košice
tel.: +421 55 673 4618

jbaca@sk.uss.com

 

U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčšia hutnícka spoločnosť na Slovensku a zároveň popredný zodpovedný firemný a komunitný partner. Systematicky prispieva k rozvoju regiónu, v ktorom podniká a kde žijú jeho zamestnanci. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, športu, environmentálnych a vzdelávacích programov, projektov pomáhajúcich pri zachovaní kultúrnej identity regiónu, či zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. U. S. Steel Košice podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na verejnoprospešné účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity. Viac informácií na www.usske.sk

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...