Vyhľadávanie:

Chcú nabrať skúsenosti i zlepšiť sa v angličtine

Chcú nabrať skúsenosti i zlepšiť sa v angličtine

Minulý týždeň v pondelok, 1. júla 2019, otvorila spoločnosť U. S. Steel Košice pre vysokoškolákov už devätnásty ročník Letnej stáže 2019. Tridsaťsedem poslucháčov štvrtých ročníkov z viacerých fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika Košice a ďalších vysokých škôl, privítali na pôde košickej oceliarne viceprezidenti Martin Pitorák a Karl Kocsis i riaditeľ pre nábor a výber Ľubomír Gromoš so svojím tímom.

Študenti, dvadsaťsedem z nich už absolvovalo vo fabrike celoročnú prax,  majú pred sebou dva prázdninové mesiace vyplnené nielen prácou pod dohľadom mentora na pridelenom pracovisku či už na predaji, ľudských zdrojoch, nákupe, finančnom úseku, environmente, informačných technológiách, inžinieringu a inováciách, v prvovýrobe, valcovniach alebo v divíznych závodoch podpory výroby. Organizátori pre nich pripravili zaujímavý tréningový program zameraný na rozvoj prezentačných zručností a pracovnej etiky, tímovej práce, riešenie problémov a rozhodovanie, či na prípravu na prijímací pohovor. Všetko naučené si na záver, ako sa už stalo dobrým zvykom, overia stážisti, rozdelení do skupín, na riešení prípadovej štúdie.

Počas školského roka som bola v spoločnosti U. S. Steel Košice súčasťou celoročnej praxe študentov  na útvare Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy. Informovala som zamestnancov o dianí v spoločnosti, či už prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn, alebo  v podnikových novinách Oceľ východu. Takisto som mala príležitosť spoznať fungovanie oceliarne. Som veľmi rada, že mi po tejto skúsenosti spoločnosť ponúkla možnosť zúčastniť sa aj Letnej stáže. Študujem na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, a preto som sa rozhodla, aj s podporou oddelenia Ľudské zdroje, prijať novú výzvu vo výrobe – v divíznom závode Vysoké pece. Sama som zvedavá, koľko zmien ma bude čakať. Dúfam však, že po tomto lete plnom zážitkov budem ešte viac vedieť zužitkovať nadobudnuté pracovné skúsenosti v poslednom ročníku vysokej školy a následne aj ďalej, už v pracovnom živote,“ povedala o svojich skúsenostiach a očakávaniach súvisiacich s Letnou stážou Daniela Pancáková z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Podelili sa s nimi všetci stážisti, ktorí na záver stretnutia mali príležitosť položiť viceprezidentovi pre transformáciu a ľudské zdroje Karlovi Kocsisovi  otázky. Týkali sa, okrem iného, aj postavenia U. S. Steel Košice, súčasnej situácie na európskom trhu s oceľou i problematiky emisných povoleniek.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...