Vyhľadávanie:

Čistá technológia - čistá Zem

Čistá technológia - čistá Zem

Hutnícke dni 2008 odštartovala medzinárodná odborná konferencia

Využitie kompozitov v praxi, nanokryštalické kovové materiály, vodíkový palivový článok, amorfné kovové pásky, aktuálnosť biomasy, nekonvenčné zdroje elektrickej energie... Aj o týchto výsostne odborných témach sa hovorilo na, v poradí už desiatej, medzinárodnej konferencii Mládež, odbornosť, voľba povolania, ktorá sa s podtitulom Čistá technológia - čistá Zem uskutočnila minulý týždeň, 3. decembra, v Košiciach. Pri príležitosti Hutníckych dní 2008 a 45. výročia svojho osamostatnenia ju pripravila na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Stredná priemyselná škola hutnícka.

Oproti predchádzajúcim ročníkom mali podujatie "v rukách" výlučne študenti. Okrem domácich i z Hutníckej fakulty TU Košice a družobnej Strednej priemyselnej školy vo Frýdku-Místku. A treba povedať, že prezentácie tém, na ktorých pracovali spoločne s pedagógmi, ale aj sami, sa zhostili dobre. Nakoniec to konštatovala i komisia, ktorá hodnotila ich výkon pred spolužiakmi a hosťami z družobných organizácií, U. S. Steel Košice nevynímajúc. Košická oceliareň v nej mala piatich zástupcov. Z úsekov generálnych manažérov pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov i pre environment. Komisia prizerala na pôvodnosť riešenia práce, používanú terminológiu, úroveň prezentácie, originalitu, vystupovanie, či schopnosť upútať publikum. A tou nesporne disponoval tretiak z SPŠH Roland Mežibrický. Zaujal témou, vystupovaním, argumentáciou... Zaslúžene vyhral.

"Prečo som si vybral tému o komunálnom odpade? Nuž, zoberte si také Miláno a problémy, ktorým toto mesto muselo nedávno čeliť. Keď sa týždeň nerobí s odpadom nič, je to katastrofa," nechal sa počuť počas prestávky. "V svojej prezentácii som chcel tiež upozorniť na to, že nie je odpad ako odpad. Odpad je iba to, čo zatiaľ nevieme využiť, všetko ostatné je druhotná surovina. Košičania platia po Bratislave druhé najvyššie poplatky za komunálny odpad. Ak by sa triedil, nemuseli by byť tak vysoké, mohli by sme dokonca na tom zarobiť. V každom prípade, som za separovaný zber. Na Slovensku sa deklaruje, že máme systém triedeného zberu štyroch komodít. U nás na sídlisku máme kontajnery iba na dve - papier a sklo... A zberné dvory?" Vraví, že na každom sídlisku by mal byť jeden, že tri sú na Košice málo. A že triediť by sa malo aspoň šesť komodít. Okrem iných aj bio odpad, čo bude onedlho povinné zo zákona. "Som zvedavý," doložil skepticky, "ako to bude vyzerať. Nemáme s tým žiadne skúsenosti, ľudia nie sú na to naučení. Pomohli by motivačné stimuly. V niektorých obciach to funguje, v mestách, na sídliskách zatiaľ nie..."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...