Vyhľadávanie:

Čo novinárov najviac zaujímalo

Čo novinárov najviac zaujímalo

Po podpise memoranda o porozumení sa konal tlačový brífing

Na krátkom brífingu, ktorý nasledoval hneď po slávnostnom akte podpisu memoranda o porozumení, dostali zástupcovia médií priestor na otázky. Hneď prvá sa týkala konkrétnej dohody v oblasti energetiky a najmä možnej percentuálnej úspory energetických nákladov pre košickú oceliareň. Ako uviedol premiér vlády Slovenskej republiky Robert Fico, vláda sa na základe memoranda zaväzuje, že s účinnosťou od 1. januára 2014 dôjde k zmene niektorých zákonov. Napríklad zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. "To umožní spoločnosti U. S. Steel Košice rekonštruovať jeden kotol a postaviť úplne nový kotol, čo ju bude oprávňovať získať príspevky, ktoré dostávajú iné spoločnosti na Slovensku. Ak novelizácia zákona prebehne a dôjde k rekonštrukcii kotlov, je tu podľa odhadu na pätnásť rokov garantovaná podpora v objeme 15 miliónov eur ročne. A toto nejde zo štátneho rozpočtu," zdôraznil. Na margo dopytu, či v prípade spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá si vyrába elektrickú energiu aj sama, ostávajú nezmenené poplatky do elektrizačnej prenosovej sústavy povedal: "Je tu záväzok, že sa nebudú meniť rôzne tarify a poplatky, ktoré sa týkajú elektrickej energie. Detaily obsahuje memorandum."

"Koľko chce U. S. Steel Košice investovať do rekonštrukcie kotlov teplárne, aby vyrábala elektrickú energiu aj kvalitnejšie a zelenším spôsobom?" padla ďalšia otázka. Ako konštatoval prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul, ide zatiaľ len o počiatočné odhady, ktoré hovoria o investícii 70 až 80 miliónov eur. Toto číslo je však len predbežné, nemusí byť teda konečné. "Veľmi dôležitou súčasťou týchto projektov je, že pri výrobe elektrickej energie budeme využívať naše vedľajšie produkty - konvertorový, koksárenský a oceliarenský plyn. Pôjde v podstate o formu recyklácie, vďaka ktorej budeme schopní z odpadových plynov vyrábať pre svoje potreby energiu."

"Chcel by som oceniť," doplnil premiér Robert Fico, "že sa pri rokovaniach so spoločnosťou U. S. Steel nekládol dôraz na získanie stimulu priamo z rozpočtu alebo na daňové prázdniny. Spoločnosť U. S. Steel sa orientovala na podmienky, ktoré sú pre produkciu ocele veľmi dôležité v celej Európe. Ide najmä o oblasť energetiky a životného prostredia. Táto zmluva má aj druhú stranu. Spočíva v tom, že je zachovaná zamestnanosť. Tisíce ľudí budú môcť zostať v práci, budú môcť dostávať mzdu, ktorá je na slovenské pomery veľmi slušná. Rovnako som veľmi spokojný s tým, že spoločnosť U. S. Steel Košice je pripravená veľmi intenzívne rokovať so slovenskou železničnou spoločnosťou Cargo, pochopiteľne za cenových podmienok, ktoré budú konkurencieschopné. V tomto je podstata, v tomto je vyváženosť tejto zmluvy." Dodal tiež, že to bolo korektné rokovanie.

"Všetci, ktorí sú tu, urobili kus dobrej roboty," odpovedal Robert Fico okrem iného aj na priamu otázku, či vláda nezačala neskoro rokovať o zotrvaní U. S. Steel v Košiciach, keďže informácie o ponuke na jej kúpu sa objavili ešte v novembri. "Nie je dôležité, kedy rozhovory začali, podstatný je výsledok. A dnes sme k výsledku, ktorý môžeme označiť za úspech, došli." doplnil prezident firmy David J. Rintoul.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...