Vyhľadávanie:

Ďakujeme...

Ďakujeme...

Množstvo ďakovných listov za pomoc a podporu prišlo v uplynulých dňoch na adresu spoločnosti U. S. Steel Košice i jej prezidenta Davida H. Lohra.

V mene všetkých žiakov Strednej priemyselnej školy hutníckej so sídlom na Alejovej ulici v Košiciach sa prezidentovi za zhodnotenie súťaže Profesionáli konajú bezpečne na pôde školy poďakoval riaditeľ Ladislav Makó. "Dali ste jasný signál, že vám záleží na vzdelávaní mládeže pre potreby hutníctva. Som presvedčený, že vaša podpora a spolupráca, dnes i v budúcnosti, pomôžu prekonať problémy stredného technického školstva a zvýšiť vzdelanostnú a hodnotovú úroveň budúcich technikov."

Slová vďaky za poskytnutie počítačového vybavenia adresovala U. S. Steel Košice aj riaditeľka Materskej školy na Budapeštianskej ulici v Košiciach Lenka Adzimová. "Veľmi vás ctí fakt, že ste svoje priority v darovaní nasmerovali okrem iného aj na oblasť školstva, a špeciálne na tých najmenších. Málokto si uvedomuje, aké podstatné je v živote človeka práve predškolské obdobie a ako málo dôležitosti sa mu mnohokrát prikladá. Naša škola disponuje veľmi fundovaným a kreatívnym pedagogickým potenciálom a počítače, ktoré sme od vás dostali, pomôžu ešte viac skvalitniť jeho prácu a rozvinúť možnosti výchovno-vzdelávacieho procesu."

Počítačovým zostavám sa potešili aj v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami Radosť. "Naše činnosti smerujú k zlepšeniu životnej situácie ľudí s psychickým hendikepom, ich postupnej reintegrácii do spoločnosti, pomoci verejnosti zbavovať sa predsudku voči psychicky postihnutým a mnoho ďalších aktivít," napísala okrem iného v liste riaditeľka strediska Drahoslava Kleinová. "Keďže peňazí nikdy nie je dosť, som nesmierne rada, že naša žiadosť o pomoc bola vypočutá. Z vášho postoja je jasné, že ľudská stránka problémov vám nie je ľahostajná."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...