KONTAKT  |    _eng _sk

Vážení kolegovia, milí priatelia,
           Pridané: 19.12.2005
Autor: David H. LOHR, prezident U. S. Steel Košice
Kategória: 51/2005

som rád, že môžem jednoducho povedať - ďakujem. Bol to náročný, ale úspešný rok! Som oprávnene pyšný na to, čo ste dosiahli. Chcem využiť túto príležitosť aj na to, aby som sa poďakoval našim zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom. Takisto veľmi nápomocní boli zástupcovia miestnej samosprávy. Úspech prichádza tam, kde ľudia pracujú tímovo a tu v spoločnosti U. S. Steel Košice máme víťazný tím. Osobitne dobrou správou je pre mňa tá skutočnosť, že sme dokázali vykonávať svoju prácu bezpečnejšie. Znamená to, že môžete prichádzať domov s úsmevom a tráviť so svojou rodinou plnohodnotne svoj voľný čas. Úsilie, ktoré bolo tu v U. S. Steel Košice venované zlepšeniu bezpečnosti práce, je pevným základom pre radosť vo všetkých rodinách.

So svojím úspechom sme sa vedeli podeliť aj s tými, ktorým šťastie prialo menej. V uplynulom roku sme podporovali v našom regióne nielen školy a detské domovy, ale i knižnice a ďalšie kultúrne inštitúcie. A nebola to len finančná pomoc. Najviac si cením osobný vklad našich zamestnancov, ktorí sa zapojili do charitatívnych projektov organizovaných našou spoločnosťou. Len tento mesiac sme mali toho dva krásne príklady. Vaša snaha prispieť na zbierku pre onkologické zariadenie a na Stromčeky prianí bola jednoducho úžasná! Ukázali ste, akí dokážete byť štedrí a starostliví.

Vianoce nám klopú na dvere. Sú to sviatky plné radosti, ktoré prežívame s našimi rodinami a s tými, ktorých máme radi. Chcel by som zaželať šťastné Vianoce a veľa úspechov v nadchádzajúcom roku 2006 všetkým vám - zamestnancom U. S. Steel Košice a dcérskych spoločností, vašim príbuzným i našim bývalým zamestnancom na dôchodku.

Som presvedčený, že keď budeme pracovať spoločne, môžeme v roku 2006 dosiahnuť ešte viac a urobiť naše pracovné prostredie ešte bezpečnejšie pri tom, ako budeme vyrábať oceľ, ako budeme konkurencieschopní a ako budeme vytvárať hodnoty pre nás všetkých.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu