Vyhľadávanie:

Ďalší triumf našich údržbárov

Ďalší triumf našich údržbárov

Medzinárodná konferencia Národné fórum údržby 2014 po štrnásty raz

V dňoch 3. a 4. júna 2014 sa v príjemnom prostredí Štrbského Plesa uskutočnil už 14. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2014. Podujatie organizovala Slovenská spoločnosť údržby (SSU), ktorá združuje firmy podporujúce rozvoj v oblastiach technológií, kvality a bezpečnosti údržbárskych činností. Spoločnosť U. S. Steel Košice s.r.o. je jej zakladajúcim členom od roku 2000. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako dvesto údržbárov z vyše štyridsiatich firiem zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a Ukrajiny.

Úvod stretnutia patril oceňovaniu najlepších. Za celoživotnú prácu v oblasti opravárenských technológií, zlepšovania a technických inovácií v oblasti údržby udelila SSU cenu Údržbár roka 2013 Ľubomírovi Bejčekovi, inšpekčnému zámočníkovi inšpekcie spoľahlivosti zariadení finálnej výroby U. S. Steel Košice. Cenu SSU za najlepšiu záverečnú prácu Manažér údržby na tému Nastavenie dávok starostlivosti o zdvíhacie zariadenia na základe posúdenia rizík v bezpečnosti, kvalite a dostupnosti prevzal Henrich Klajber, riaditeľ divízneho závodu Údržba U. S. Steel Košice. Príspevok popisuje spôsob manažovania bezpečnostných, kvalitatívnych a spoľahlivostných rizík s cieľom mať spoľahlivé zariadenie v každom čase, v každom jeho režime a stave, pri každej činnosti na ňom alebo v jeho blízkosti.

Konferencia pokračovala rokovaním v sekciách Najlepšia prax a riadenie údržby, Asset manažment a údržba, Informačné systémy a podpora údržby, Bezpečnosť a riziká v údržbe, Najlepšia prax a riadenie údržby, Prediktívna údržba a diagnostika a Progresívne technológie údržby. Ján Petko, generálny manažér USSK pre transformáciu výroby, v prednáške Praktické ukážky aplikácie uzamykania energií popísal svoje bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnostných rizík v údržbe. Jeho príspevok zaujal rozmanitosťou technických riešení z praxe a nápaditými aplikáciami v oblasti uzamykania energií. Technológ spoľahlivosti údržby pre divízny závod Mechanika Peter Michalík predstavil postup neštandardnej opravy rozdeľovača vsádzky vysokých pecí. Vybudovaný dielec zo sadzobne, ktorý by bol v minulosti súci iba na šrotovanie, sa zásluhou unikátnych renovačných postupov, umu a šikovných rúk našich ľudí premenil na takmer plnohodnotný náhradný dielec.

Obidve vystúpenia našich manažérov mali u poslucháčov priaznivý ohlas.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...