KONTAKT  |    _eng _sk

Dekanka FMMR bola slávnostne inaugurovaná do funkcie
           Pridané: 08.02.2019
Autor: Zuzana BOBRIKOVÁ
Kategória: Študenti

Dekankou Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach bude v druhom funkčnom období Iveta Vasková.

V utorok 5. februára 2019 rektor Technickej univerzity Stanislav Kmeť na návrh Akademického senátu FMMR vymenoval Ivetu Vaskovú do funkcie dekanky. Jej funkčné obdobie potrvá od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. Za prodekana pre vzdelávania bol vymenovaný Ľubomír Pikna a za prodekana pre vedu, inovácie a zahraničné vzťahy Maroš Halama. Vedením agendy vonkajších vzťahov a marketingu bola poverená Martina Hrubovčáková.

Na slávnostnej inaugurácii sa zúčastnil primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, bývalí i súčasní rektori univerzity, dekani fakúlt i predstavitelia kľúčových partnerských priemyselných firiem, s ktorými má fakulta úzke kontakty – U. S. Steel Košice, Slovalco Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová. Spoločnosť U. S. Steel Košice zastupovali viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a služby Elena Petrášková, viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie David Hathaway a viceprezident pre viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák.

Dekanka Iveta Vasková vo svojom inauguračnom prejave zdôraznila tému hodnôt, ktoré akademická obec vyznáva a ktoré by sme mala obhajovať a považovať ich za konštanty nášho správania sa. Za hlavné hodnoty, ktoré mieni pevnejšie ukotviť vo fakultnom prostredí, považuje otvorenú diskusiu, kvalitnú vedu, zodpovednosť k regiónu a životnému prostrediu, motivujúce prostredie a nadväznosť na hutnícke tradície.

„Stojíme na prahu technologickej revolúcie, ktorá zásadným spôsobom zmení spôsob akým žijeme, pracujeme a vzájomne komunikujeme. Vo svojej miere, rozsahu a komplexnosti bude táto transformácia pre ľudstvo tak zásadná, ako žiadna iná technologická zmena z minulosti. Životné prostredie zo svojej podstaty nepozná politické, právne a fyzické hranice, ktoré vytvoril človek. Zodpovednosť k životnému prostrediu si uvedomujem v súvislosti s našim mestom a regiónom. Už dnes existuje spolupráca najmä s U. S. Steel Košice a so Železiarňami Podbrezová v oblasti životného prostredia. Je to jedna z oblastí, kde naša fakulta môže aplikovať teoretické poznatky a kde môžeme aktívne prepájať vedu s praxou. Zodpovednosť našej fakulty ako nezávislej inštitúcie, ktorá je schopná  vidieť i kritické momenty v stave životného prostredia, dokáže na ne upozorňovať a hľadať riešenia, je pre náš región veľkou devízou. Usilujme sa preto o projekty, ktoré budú mať buď zásadný vedecký význam, alebo budú významné pre región,“ povedala Iveta Vasková.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá