Vyhľadávanie:

Dekankou FMMR je Iveta Vasková

Dekankou FMMR je Iveta Vasková

Symbióza priemyslu a akademickej sféry je dôležitá

Pred štyrmi rokmi sa dostala na čelo Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Začiatkom februára bola doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. po druhýkrát inaugurovaná na post dekanky dnes už Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) TUKE.

Zmena názvu fakulty bola najvýraznejším vonkajším znakom premien, ktoré ste absolvovali. Ak by sme sa vrátili o štyri roky dozadu, čo bolo vašou hlavnou víziou?  
Zmena názvu fakulty bola vyústením toho, čo sa menilo celé roky. Za značku hutníckej fakulty sme sa nehanbili, stále sme na ňu hrdí. Dnešným stredoškolákom a ich rodičom sa však hutníctvo spája len s vysokou pecou a košickými či podbrezovskými železiarňami. Do názvu fakulty sme chceli dať to, čo sa tu reálne robí. Za 67 rokov prešla škola i rezort veľkými zmenami. Technológie a materiály sa týkajú nielen hutníctva, ale všetkých oblastí hospodárstva. Názov reprezentuje život materiálov – od primárnej výroby cez spracovanie až po recykláciu. Dnes to už znie jednoducho, ale na začiatku ste stáli predovšetkým pred neistou budúcnosťou fakulty, o ktorú bol stále menší záujem študentov.
Študentov bolo stále menej, no počet zamestnancov i systém financovania zostával rovnaký. A tak bol môj prvý rok v znamení redukovania počtu zamestnancov. Mali sme na fakulte úžasných starších kolegov, dôchodcov, ale vedela som, že je potrebné dať priestor mladým. Bolo sa treba pozerať dopredu.

 Ťažká úloha. Prišli aj náročnejšie?
Historicky tu vzniklo osem katedier s vlastnou administratívou. S vedením sme sa snažili fakultu ekonomicky zoštíhliť, prešli sme preto na tri ústavy a to bolo ešte ťažšie. Človek nebude tímový keď mu prikážete, s kým sa má spojiť. Tímy sa musia vytvárať prirodzene a to bol druhý ťažký krok. Vznikli ústavy metalurgie, materiálov a inžinierstva kvality, recyklačných technológií. Našim cieľom je, aby boli vyrovnané. Aby sa dopĺňali, zapadali do seba. Ani jeden nemôže existovať bez druhého, tretieho. Celý tím musí pasovať dokopy, inak to nepôjde.

Tretí rok ste začali so zmenou názvu.
A to bol proces, ktorý trval vyše dvoch rokov. Profesor Tomášek (dekan v rokoch 2003  - 2011) mal tiež podobné myšlienky, ale došlo to len po ankety vo vnútri fakulty. Odložil si niektoré odpovede. Na mojom lístku bolo radikálne NIE, lebo hutníctvo tu bolo a bude. Sama som tento názor prehodnotila, keď som už z pozície dekanky videla, že je to nevyhnutné. Istý čas sme o tom diskutovali, postupne z toho vyplynula nevyhnutnosť zmeny. Nebolo to z večera do rána.

 Vaša nová značka sa postupne ujíma, určite k tomu prispieva aj veľmi svieži dizajn, s ktorým pomohla sesterská fakulta umení. Už vás spoznávajú ako FMMR?
Keď sme prvýkrát vyšli s tričkami, nasledovalo vtipné dešifrovanie: FMMR = Furt Mušim Mascic Rožki; Furt Mám Malý Rozpočet; Furt Máme Málo Roboty. Ale vedeli sme, že to pôjde. Najdôležitejší sú ľudia - vo vnútri fakulty aj smerom navonok. Bez nich by to nešlo. A nebolo by to možné bez podpory vedenia univerzity, ktorú stále vnímame veľmi silno. Bez toho by sa nám určite nepodarilo zvládnuť transformáciu a ďalšie pôsobenie fakulty.

 Čo je teda pred vami v druhom funk­čnom období? Ako budete vo svojich plánoch pokračovať?
Značka sa buduje celoživotne. Kým v prvom období boli nutné revolučné kroky, teraz potrebujeme nastaviť systém, aby fakulta vnútorne fungovala. Máme trochu viac študentov, v tom treba pokračovať. Ale musia byť kvalitní. My nie sme a ani nebudeme ľahká škola. Bez matematiky, chémie, fyziky to u nás študent nezvládne. Ak príde nepripravený do praxe, tak sa nám pretrhne niť, ktorú budujeme s priemyslom. Snažíme sa získať študentov aj zo zahraničia. Chceme otvoriť prierezový fakultný program v anglickom jazyku aj na bakalárskom stupni.

Spoločnosť U. S. Steel Košice má veľký záujem, aby fakulta pripravovala mladých odborníkov a úspešne spolupracovala aj v ďalších oblastiach. Je to priorita aj pre vás?
Spolupráca je veľmi dobrá, verím, že bude pokračovať v oblasti pedagogickej i výskumnej. Symbióza priemyslu a akademickej sféry je veľmi dôležitá, pretože k rovnakým cieľom vieme prispieť odlišným myslením. U. S. Steel Košice podporuje svojich zamestnancov v možnosti študovať na fakulte a vytvára im na to podmienky. Naši študenti zasa absolvujú v hute odborné stáže i prax. Záujem je obojstranný. Fakulte sa bude dariť, keď sa bude dariť priemyslu a priemyslu sa bude dariť, ak preň vychováme šikovných zamestnancov.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...