KONTAKT  |    _eng _sk

Deň otvorených dverí aj v košickej oceliarni
           Pridané: 11.09.2019
Autor: -k-
Kategória: 09/2019

Včerajší 10. september bol Dňom duševného vlastníctva

Darovali by ste niekomu neznámemu svoje auto? Len tak, tu máš, vezmi si, ja si kúpim iné... No, väčšina z nás asi nie. Veď auto je majetok, na ktorý ste museli pracovať a starať sa o neho, leštiť ho a „kŕmiť“... Naproti tomu naše nápady, ktoré majú niekedy cenu oveľa vyššiu ako luxusné auto, často rozdávame. Len tak. Tu máš, dodávateľ, nápad a môžeš ho predávať po celom svete a zarábať na ňom a ja za to nič nechcem. Neveríte? Ak chcete, poviem vám konkrétne prípady. Áno, kým svoje auto by sme nikomu len tak nedarovali, naše duševné vlastníctvo akoby pre nás nemalo nijakú cenu a pokojne ho rozdávame. 

Čo je to vlastne duševné vlastníctvo? Je to všeobecné označenie pre  súhrn výlučných práv, ako sú autorské práva, patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory a podobne.  Je to výsledok tvorivej činnosti, ktorý potrebuje ochranu podobne, ako iné formy vlastníctva alebo majetku. Práva z duševného vlastníctva sú definované dokonca  v Ústave SR v časti Základné práva a slobody a  v príslušných zákonoch o priemyselných právach, ako sú Patentový zákon, zákony o úžitkových vzoroch, dizajnoch, ochranných známkach, zákon o  zlepšovacích návrhoch a auorský zákon. Všetky tieto zákony chránia podstatu, chránia nápad, ktorý mohol vzniknúť  spontánne alebo je výsledkom dlhoročnej činnosti a skúseností autora. Práve preto vznikla táto ochrana, aby sa zabránilo ukradnutiu myšlienky, nápadu a aby si mohol autor uplatniť svoje práva a bol aj odmenený za svoju tvorivú aktivitu.

Pod zákonnú ochranu spadajú najmä tieto formy duševného vlastníctva: vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, polovodičové výrobky, odrody rastlín, označenia tovarov a služieb, obchodné mená, know-how, zlepšovacie návrhy, logo, doménové mená. Na získanie zákonnej ochrany musia byť splnené isté zákonom stanovené podmienky, a to najmä novosť technického riešenia alebo dizajnu, vynálezcovská činnosť  a riešenie musí byť technicky realizovateľné a využiteľné v praxi. Ochrana sa majiteľovi priznáva udelením patentu, zápisom riešenia do príslušného registra.

V prípade, že zamestnanec vytvoril niektorý z predmetov duševného vlastníctva v súvislosti so svojimi pracovnými povinnosťami, má dokonca povinnosť túto skutočnosť nahlásiť zamestnávateľovi a zamestnávateľ sa už postará o potrebnú ochranu formou registrácie riešenia na príslušnom úrade.

Najväčšie svetové firmy podávajú ročne stovky až tisíce prihlášok patentov, dizajnov a o ochranných známkach ani netreba hovoriť. Všetci dobre vieme, že štyri pásky na teniskách neznamenajú, že je to „více addidas“ ale že ide o fejk, napodobňujúci svetovú značku, a ktorý majú právo colné úrady zhabať  a zničiť.

Aj naša spoločnosť venuje oblasti duševného vlastníctva veľkú pozornosť. Preto sa 10. septembra 2019 v priestoroch Výskumného a skúšobného ústavu, uskutočnil  Deň duševného vlastníctva. Na podujatí sa zúčastnili najlepší odborníci na duševné vlastníctvo z Pittsburghu pod vedením Jonathana Parksa, hlavného právnika korporácie pre oblasť duševného vlastníctva.  Účastníci mali možnosť prediskutovať všetko, čo ich v  oblasti duševného vlastníctva zaujímalo a zároveň mali možnosť sa oboznámiť s novým korporačným systémom odmeňovania zamestnancov za tvorbu duševného vlastníctva.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu