KONTAKT  |    _eng _sk

Deň otvorených dverí aj v košickej oceliarni
           Pridané: 11.09.2019
Autor: -k-
Kategória: 09/2019

Včerajší 10. september bol Dňom duševného vlastníctva

Darovali by ste niekomu neznámemu svoje auto? Len tak, tu máš, vezmi si, ja si kúpim iné... No, väčšina z nás asi nie. Veď auto je majetok, na ktorý ste museli pracovať a starať sa o neho, leštiť ho a „kŕmiť“... Naproti tomu naše nápady, ktoré majú niekedy cenu oveľa vyššiu ako luxusné auto, často rozdávame. Len tak. Tu máš, dodávateľ, nápad a môžeš ho predávať po celom svete a zarábať na ňom a ja za to nič nechcem. Neveríte? Ak chcete, poviem vám konkrétne prípady. Áno, kým svoje auto by sme nikomu len tak nedarovali, naše duševné vlastníctvo akoby pre nás nemalo nijakú cenu a pokojne ho rozdávame. 

Čo je to vlastne duševné vlastníctvo? Je to všeobecné označenie pre  súhrn výlučných práv, ako sú autorské práva, patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory a podobne.  Je to výsledok tvorivej činnosti, ktorý potrebuje ochranu podobne, ako iné formy vlastníctva alebo majetku. Práva z duševného vlastníctva sú definované dokonca  v Ústave SR v časti Základné práva a slobody a  v príslušných zákonoch o priemyselných právach, ako sú Patentový zákon, zákony o úžitkových vzoroch, dizajnoch, ochranných známkach, zákon o  zlepšovacích návrhoch a auorský zákon. Všetky tieto zákony chránia podstatu, chránia nápad, ktorý mohol vzniknúť  spontánne alebo je výsledkom dlhoročnej činnosti a skúseností autora. Práve preto vznikla táto ochrana, aby sa zabránilo ukradnutiu myšlienky, nápadu a aby si mohol autor uplatniť svoje práva a bol aj odmenený za svoju tvorivú aktivitu.

Pod zákonnú ochranu spadajú najmä tieto formy duševného vlastníctva: vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, polovodičové výrobky, odrody rastlín, označenia tovarov a služieb, obchodné mená, know-how, zlepšovacie návrhy, logo, doménové mená. Na získanie zákonnej ochrany musia byť splnené isté zákonom stanovené podmienky, a to najmä novosť technického riešenia alebo dizajnu, vynálezcovská činnosť  a riešenie musí byť technicky realizovateľné a využiteľné v praxi. Ochrana sa majiteľovi priznáva udelením patentu, zápisom riešenia do príslušného registra.

V prípade, že zamestnanec vytvoril niektorý z predmetov duševného vlastníctva v súvislosti so svojimi pracovnými povinnosťami, má dokonca povinnosť túto skutočnosť nahlásiť zamestnávateľovi a zamestnávateľ sa už postará o potrebnú ochranu formou registrácie riešenia na príslušnom úrade.

Najväčšie svetové firmy podávajú ročne stovky až tisíce prihlášok patentov, dizajnov a o ochranných známkach ani netreba hovoriť. Všetci dobre vieme, že štyri pásky na teniskách neznamenajú, že je to „více addidas“ ale že ide o fejk, napodobňujúci svetovú značku, a ktorý majú právo colné úrady zhabať  a zničiť.

Aj naša spoločnosť venuje oblasti duševného vlastníctva veľkú pozornosť. Preto sa 10. septembra 2019 v priestoroch Výskumného a skúšobného ústavu, uskutočnil  Deň duševného vlastníctva. Na podujatí sa zúčastnili najlepší odborníci na duševné vlastníctvo z Pittsburghu pod vedením Jonathana Parksa, hlavného právnika korporácie pre oblasť duševného vlastníctva.  Účastníci mali možnosť prediskutovať všetko, čo ich v  oblasti duševného vlastníctva zaujímalo a zároveň mali možnosť sa oboznámiť s novým korporačným systémom odmeňovania zamestnancov za tvorbu duševného vlastníctva.

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam