KONTAKT  |    _eng _sk

Zadanie študenti zvládli
           Pridané: 11.09.2019
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Študenti

Dva mesiace letnej stáže v spoločnosti U. S. Steel Košice ubehlo pre bezmála štyridsať vysokoškolákov z domácich i zahraničných vysokých škôl a univerzít, ako mnohí z nich potvrdzujú, ako voda. To však nič neuberá zo skutočnosti, že každodenný príbeh výroby ocele, ktorého boli súčasťou,  im priniesol  veľmi veľa skúseností  a poznatkov. A to nielen z práce  v reálnom podniku, ktorú mnohí okúsili po prvý raz. Z viacerých úst mladých ľudí, pripravujúcich sa na svoju budúcu pracovnú kariéru, odzneli na záverečnom stretnutí s manažmentom U. S. Steel Košice – prezidentom spoločnosti Jimom Brunom, viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom, viceprezidentom pre ľudské zdroje a transformáciu Karlom Kocsisom a generálnym manažérom Milanom Polčom i jeho tímom, len samé pochvaly. Aj na adresu kolektívu z útvaru GM pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov a riaditeľa pre nábor a výber, ktorý pre nich v rámci stáže pripravil aj sériu osvedčených tréningov, zameraných na nadobudnutie a zdokonaľovanie manažérskych zručností, rozhodovacích procesov, či tímovej práce.
Všetko, čo sa počas prázdnin naučili, sa im nesporne zišlo pri záverečnom riešení prípadovej štúdie z dielne našich personalistov.

Kto by nechcel pred porotou, ktorú tvorili Ľubomír Gromoš, riaditeľ pre nábor a výber, Gabriel Kádár, riaditeľ pre vzdelávanie a rozvoj  a Denisa Havrila Belányi, riaditeľka pre produktivitu práce a rekvalifikáciu obstáť pri prezentácii skupinového riešenia prípadovej štúdie čo najlepšie? Štyri tímy sa snažili vytiahnuť čo najviac tromfov, s ktorými by u „prísnej“ hodnotiacej komisie zabodovali naplno a jej členov presvedčili, že práve ich riešenie je to najoptimálnejšie. Ktorá z nich však porotcov presvedčila najviac? 

„Boli ste všetci skutočne dobrí, chcem sa vám poďakovať za to, že ste k zadaniu, ktoré ste dostali, pristupovali veľmi seriózne,“ pochválil stážistov pred vynesením verdiktu v šikmej zasadačke 22. augusta 2019 riaditeľ pre nábor a výber Ľubomír Gromoš. „Spracovali ste pri tom nesmierne množstvo informácií, aj preto, musím povedať,  úroveň vašich prezentácií hodnotíme skutočne veľmi vysoko. Veľmi dobre ste pristúpili aj k organizácii a štruktúre riešení, zvládli ste aj zodpovedanie našich „nepríjemných“ otázok,  vysporiadali ste sa s odpoveďami veľmi dobre.  Zaujalo nás, že ste použili nesmierne množstvo analytických nástrojov, či už tých, s ktorými ste sa stretli na školeniach Carnegie Way alebo inde. Bolo to pre náš inšpirujúce aj z toho pohľadu, že ste nezaťažení, hľadali ste nové riešenia, použili nové nápady. Na druhej  strane, akceptovali sme, že vaše skúsenosti ešte nemôžu byť na  takej úrovni, aby  ste dokázali prinášať realizovateľné riešenia. Niektorí ste boli kreatívni viac, iní menej, ale  to vlastne závisí od prostredia, v akom sa pohybujete.  Tieto smery a možnosti môžete, samozrejme, ešte ďalej rozvíjať.“  

Ktorý tím bol najlepší? „Víťazstvo si zaslúžene odnáša súťažný tím číslo tri,“ oznámil Ľubomír Gromoš a oznámil jeho zloženie. Tvorili ho Dávid Csík a Daniela Pancáková z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, Peter Domonkoš, Róbert NagyZuzana Tocimáková z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Daniel Gabáni  a Denisa Oleksáková z Ekonomickej fakulty a Tomáš Horváth zo Strojníckej fakulty, všetci poslucháči Technickej univerzity v Košiciach, ako aj Michaela Hurná z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Ešte pred odovzdaním certifikátov o absolvovaní letnej stáže v U. S. Steel Košice sa stážistom krátko prihovoril prezident košickej oceliarne Jim Bruno. Rozobral nielen súčasnú zložitú situáciu na svetovom i európskom trhu s oceľou a opatrenia, ktoré spoločnosť U. S, Steel Košice prijíma, aby obstála aj v budúcnosti v tvrdom konkurenčnom boji, vrátane riešenia otázok zamestnanosti, ale odpovedal aj na  otázky súvisiace s jeho pobytom na Slovensku a hlavne v Košiciach.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu