Vyhľadávanie:

Diskusia o výrobe, ekológii i nových trendoch

Diskusia o výrobe, ekológii i nových trendoch

Členovia Českej koksárenskej spoločnosti navštívili U. S. Steel Košice

V dňoch 5. až 7. júna 2019 pricestovali do Košíc členovia Českej koksárenskej spoločnosti (ČKS), ktorej významným členom je aj U. S. Steel Košice.

V rámci odborného programu navštívili aj našu fabriku. Účastníkov exkurzie privítal Oto Viszlay, riaditeľ divízneho závodu Koksovňa. Po filme, ktorý v krátkosti predstavil jednotlivé prevádzky U. S. Steel Košice a aktivity spoločnosti vo vzťahu k regiónu a jeho obyvateľom, sa účastníci vybrali do samotných výrobných prevádzok. Samozrejme, návšteva DZ Koksovňa bola prioritou programu, kde sa podrobne oboznámili s výrobou koksu v koksárenských batériách, s technologickým procesmi odsírenia koksárenského plynu a s jeho ďalšou úpravou na využitie v hutníckych prevádzkach, či v energetike.

Ochrana životného prostredia patrí k dôležitým faktorom pri akejkoľvek výrobe, obzvlášť pri výrobe koksu. Aj preto sa hostia zaujímali a diskutovali o odprášení koksárenských batérií, nových materiáloch a trendoch pri vysoko efektívnom tesnení koksárenských komôr, ako aj o čistení znečistenej vody najmä fenolmi a čpavkom v biologickej čistiarni odpadových vôd, ktorá je súčasťou DZ Koksovňa. Návštevníci prejavili živý záujem aj o návštevu ďalších prevádzok, akými bolo kontiodlievanie v DZ Oceliareň a pozinkovacia linka č. 3, ktorá je súčasťou DZ Zušľachťovne a obalová vetva.

Česká koksárenská spoločnosť bola založená v roku 1993 ako občianske združenie  odborníkov, ktorých práca súvisí s výrobou koksu a so spracovaním chemických produktov karbonizácie. Jej členmi sú nielen fyzické osoby, ale taktiež právnické osoby – českí a zahraniční výrobcovia koksu a organizácie, pôsobiace v odbore koksárenstva. ČKS má 147 členov - fyzických osôb a 21 členov - právnických osôb, z toho 6 zahraničných. V rámci odbornej činnosti organizuje ČKS odborné semináre a pravidelné medzinárodné konferencie, vydáva Informačné listy a za účelom výmeny skúseností a poznatkov organizuje tematické exkurzie. V súčasnosti koksárenstvo dosahuje veľmi dobrý štandard. Veľkou výzvou do budúcnosti je však čoraz väčšia heterogenita ťažobných ložísk a s tým súvisiaca kvalita vsádzky, úbytok niektorých významných uhoľných druhov, kvalitatívne požiadavky zákazníkov, životnosť koksárenských batérií, energetická náročnosť výroby koksu a ochrana životného prostredia. ČKS preto vytvára podmienky na otvorenú výmenu názorov a skúseností a spolu s prezentáciou nových technologických poznatkov chce prispieť k riešeniam týchto výziev.     

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...