Vyhľadávanie:

Inšpektori práce rozdajú dobré rady

Inšpektori práce rozdajú dobré rady

Veľkú preventívnu akciu zameranú na dodržiavanie povinností v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci začali v júni inšpektori práce vo všetkých krajoch Slovenska. Budú sa usilovať kontrolovaným subjektom vysvetliť, ako účinne dodržiavať predpisy v oblasti BOZP. Ich cieľom je pomôcť podnikateľským subjektom zorientovať sa v predpisoch, ktoré sa vzťahujú na ich činnosť a ozrejmiť im problematiku.

Pri výbere kontrolovaných subjektov sa zamerajú na malé a stredné podniky aj na novovzniknuté firmy, ktoré patria z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia medzi najrizikovejšie. „Inšpekcia práce v roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 eviduje pokles smrteľných pracovných úrazov o viac ako 50 percent a pokles závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví o takmer 40 percent. V roku 2018 sme zaznamenali historicky najnižší počet závažných pracovných úrazov. Tento vývoj je pre nás výzvou, ale aj záväzkom do budúcnosti. Práve preto sme sa rozhodli ešte aktívnejšie pôsobiť v oblasti prevencie a  zaradiť do inšpekčnej činnosti previerku zameranú na prevenciu,“ uviedol generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Karol Habina.      

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...