Vyhľadávanie:

Dnes je svetový deň vody

Dnes je svetový deň vody

Myslime na to, že pitná voda je vyčerpateľná

Voda je pre nás taká samozrejmá, že si jej hodnotu ani neuvedomujeme. Ale skúsme si predstaviť, že by sme prístup k pitnej vode nemali tak, ako v mnohých regiónoch sveta. Skúsme si predstaviť, že by sme sa deň, dva nemohli napiť...

Svetový deň vody si pripomíname 22. marca od roku 1993 na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov.  Napriek všetkým vymoženostiam dnešného sveta nemajú viac ako dve miliardy ľudí prístup k pitnej vode. Témou tohtoročného Svetového dňa vody 2022 je Podzemná voda a jej význam pre celý ekosystém. Podzemná voda je tou časťou zrážkovej vody, ktorá presiakla cez priepustné vrstvy zemského povrchu a ukladá sa v pieskovo-štrkovom podloží podobne ako v špongii.

Podzemná voda je u nás hlavným zdrojom pitnej vody, ktorá je dodávaná obyvateľom prostredníctvom siete verejných vodovodov. Hygiena a kvalita vody je v nich priebežne monitorovaná štátnymi orgánmi. Mnohí však využívajú aj individuálne zdroje – studne, odkiaľ majú čerstvú vodu z bezprostredne blízkeho zdroja. Zároveň však musia eliminovať riziká z okolia zdroja, znečistenie spôsobené napr. nadmerným hnojením pri obrábaní okolitej pôdy či nesprávnou likvidáciou splaškovej vody.

V U. S. Steel Košice sa problematike priemyselného využitia vody pri hutníckej výrobe venujú kolegovia z environmentu. Máme však aj studne, vlastné zdroje pitnej vody, z ktorých zásobujeme aj okolité obce Gyňov, Sokoľany, Bočiar a Haniska. Agáty Mihalkovej, vedúcej oddelenia Ochrana vôd a EMS sme sa opýtali, čo je pri ochrane kvality vôd v našich studniach najdôležitejšie. Tu je jej odpoveď: „Je to najmä dodržiavanie podmienok v rámci ochranného pásma vodných zdrojov, ich protipovodňová ochrana, úprava pitnej vody v našom prípade dezinfekciou a následne pravidelná kvalitatívna kontrola.“

Pamätajme, že pitná voda je vyčerpateľný zdroj. Hoci 75 % planéty pokrýva voda, väčšinu tvorí slaná voda v moriach a oceánoch a len približne 3 % je sladká voda vhodná na pitie. Každý z nás môže denne prispieť k ochrane vody napr. tým, že vo varnej kanvici si ohreje len toľko vody, koľko spotrebuje alebo že nenechá pretekať vodu cez kvapkajúci kohútik. Záhradkári pomôžu aj zachytávaním a využívaním dažďovej vody. A každý zasadený strom pomáha udržiavať vodu v krajine.

Ak ste článok dočítali až sem, máme pre vás malé prekvapenie. Prví piati zamestnanci USSK, ktorí označia, že sa im článok páčil a napíšu na lsoltesova@sk.uss.com, budú mať možnosť dať si zdarma otestovať kvalitu vody zo svojej studne u našich kolegov ekológov.

Ilustračné foto: freepic.com

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...