Vyhľadávanie:

Dobrá krajina pomáha zachrániť starý Hornád

Dobrá krajina pomáha zachrániť starý Hornád

S oceliarom Rastislavom Šelepským o novom darcovskom portáli

Poznáte Dobrú krajinu? Nový darcovský portál Nadácie Pontis patrí na Slovensku k novinkám v možnostiach podpory neziskových organizácií. Jeho nespornou prednosťou je, že umožňuje subjektom získať financie na realizáciu konkrétneho projektu jednoduchým a transparentným spôsobom - prostredníctvom individuálneho darcovstva. Dobrá krajina ponúka riešenie tým, ktorí by síce radi prispeli na dobrú vec, ale nie sú si istí, ako bude s ich darom naložené. Ale aj pre iných, ktorí napríklad argumentujú tým, že ich dar by bol zasa použitý iba niekde v Bratislave alebo jej okolí...

Na webovej stránke www.dobrakrajina.sk sú projekty rozdelené podľa regiónov a podľa tém. Záleží len na darcovi, ktorý región si vyberie a ktorú tému, teda zameranie projektu, podporí. Stačí kliknúť a získa o jednotlivých projektoch podrobnejšie informácie. Nájde tu opis problému, ktorý riešia, rozpočet, informácie o predkladateľovi projektu i ďalšie potrebné údaje.

Od samého začiatku je na portáli Dobrá krajina doslova hviezdou projekt Zachráňme starý Hornád z dielne OZ Priatelia trstenskej prírody, ktorému predsedá zamestnanec divízneho závodu Oceliareň Rastislav Šelepský. Mimochodom, spomedzi zatiaľ vyše päťdesiatky komunitných projektov, ktoré sa uchádzajú o záujem verejnosti, má doposiaľ suverénne najviac podporovateľov a priaznivcov z celého Slovenska. K včerajšku ich bolo dovedna tristoosemdesiat. Čím si ich získal?

"Máme už veľa priaznivcov v našej obci a jej okolí, ktorí o našich aktivitách, zameraných na ozdravovanie a skrášľovanie životného prostredia, vedia. Oboznámili sme ich s možnosťou podporiť náš projekt a oni neváhali a prispeli," mieni Rastislav Šelepský. "Vážime si každý finančný dar. Spoluobčania a priaznivci, ktorí našu obec navštevujú, vlastne darom prispeli k tomu, že sa budú v prírode v okolí našej obce cítiť príjemne. Medzi darcami však máme aj neznámych ľudí z rôznych kútov Slovenska, ktorí prispeli na naše pomery nemalými sumami. Musia to byť dobrí ľudia, ktorí chcú, aby celé Slovensko bolo dobrou a peknou krajinou. Darcovia majú na nás cez portál dobrej krajiny kontakt a preto sa môžu kedykoľvek informovať o tom, ako sa projekt vyvíja, môžu sa osobne zúčastniť na našich aktivitách a tiež požiadať o predloženie finančnej alebo programovej správy a posúdiť, ako bol ich dar využitý. Toto zaručuje transparentnosť pri nakladaní s finančným príspevkom darcu."

Ako Priatelia trstenskej prírody v projekte pokročili a čo ešte plánujú urobiť? "S projektom Zachráňme starý Hornád sme začali na jar 2009. Aj vďaka finančnej pomoci našej firmy - U. S. Steel Košice sa nám podarilo zo zanedbaného miesta s divokými skládkami urobiť pekný kút v prírode, vhodný na prechádzku, rybačku, alebo posedenie pri vode. Do našich aktivít zapájame deti zo základnej školy. Spolu sme v okolí obce vysadili už desiatky stromov a kríkov a priebežne zhotovujeme a v teréne rozmiestňujeme vtáčie búdky. Čo nás teší najviac je, že sme týmto projektom presvedčili veľa spoluobčanov o tom, že aj bežní ľudia, takí ako my, ktorí chodíme každý deň do práce do U. S. Steel Košice, môžu svojou aktivitou zmeniť veľa vecí k lepšiemu." Za financie získané od darcov v Dobrej krajine chcú v tomto roku úplne dočistiť dno ramena a zhotoviť ďalšie pekné miesto na posedenie pri vode. Týmto však nekončia. Vypracovali už projekt na zhotovenie dreveného chodníka na koloch, ktorý povedie sčasti zamočeným terénom lužného lesa pri starom Hornáde. "Ak sa nám podarí získať financie na jeho realizáciu, pribudne v okolí našej obce zase niečo pekné. Kolegovia z našej firmy, turisti, cyklisti, všetci sú vítaní v Trstenom pri Hornáde pri starom Hornáde. Tým, ktorí by chceli v svojom okolí niečo zlepšiť a nevedia ako začať, radi pomôžeme radou a na príklade nášho starého Hornádu vysvetlíme ako na to."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...