KONTAKT  |    _eng _sk

Dobre pripravení pre prax
           Pridané: 01.05.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 17/2006

Uskutočnila sa medzinárodná študentská konferencia Metalurgia 2006

V poradí už siedmy ročník medzinárodnej študentskej vedeckej a odbornej konferencie pod názvom Metalurgia 2006 usporiadala minulý týždeň v stredu 19. apríla Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Podujatie, ktorého cieľom je zlepšiť prípravu budúcich inžinierov - hutníkov na samostatnú vedeckú a odbornú činnosť a schopnosť prezentácie vlastných výsledkov práce, sponzorsky podporila aj spoločnosť U. S. Steel Košice. Nielen finančne. Piati manažéri z košickej oceliarne pôsobili v jednotlivých sekciách aj ako porotcovia.

Na konferencii, ktorá mala súťažný charakter, predstavilo svoje riešenia v rôznych oblastiach hutníctva dovedna 51 študentov, ďalší štyria reprezentovali družobné fakulty z Českej republiky a Poľska. Mnohí sa zhostili svojej úlohy na jednotku. To konštatovali i členovia porôt, ktorí pri hodnotení prizerali nielen na obsah práce, ale aj na jej grafickú úroveň, diskusiu, schopnosť študenta obhájiť výsledky svojej práce, prednes a tiež vystupovanie. Popoludní už boli výsledky súťaže v piatich sekciách, ktoré tvorili Hutníctvo kovov, Materiálové inžinierstvo, Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, Environmentalistika a Inžinierstvo riadenia priemyslu, známe. V každej z nich bolo udelené prvé, druhé a tretie miesto.

"Som veľmi rád," prezradil nám ešte pred ich slávnostným vyhlásením člen poroty v sekcii Environmentalistika Gabriel Lešinský, špecialista odboru ekológia, výroba koksu a železa Výskumu a vývoja USSK, "že sa škola takýmto spôsobom a na takej úrovni zaoberá riešením problémov. Každá z prác bola vysoko aktuálna, študenti hľadajú veľmi zaujímavé a atypické riešenia. Iné, než sme kedysi hľadali my, čo je úplne pochopiteľné. Doba pokročila, oni sú dnes niekde úplne inde..."

Riaditeľka QMS v U. S. Steel Košice Eva Molnárová, ktorá pôsobila v porote sekcie Inžinierstvo riadenia priemyslu konštatovala, že práce boli na veľmi vysokej úrovni. "Súťaž bola vyrovnaná, študenti mali veľmi kultivovaný prejav. Páčilo sa mi najmä to, že vedeli veľmi pohotovo reagovať na nečakané otázky poroty. Utvrdila som sa v tom, že na svojich prácach robili samostatne, zhostili sa ich dobre. Podľa môjho názoru ich odborný prejav a vystupovanie len svedčí o tom, že sú pre prax dobre pripravení."

A aké sú postrehy Pavla Mareka, špecialistu odboru Výroba a odlievanie ocele Výskumu a vývoja USSK, ktorý bol členom poroty v sekcii Hutníctvo kovov? "Posudzovali sme najviac príspevkov zo všetkých sekcií. Bolo ich spolu dvanásť, plus jeden z Poľska. Objavilo sa tam viac prác, ktoré boli orientované priamo na prax a mali dobré riešenia. Mne osobne sa veľmi páčila práca, ktorá bola zameraná na problematiku opotrebovania výmuroviek konvertorov v oceliarni U. S. Steel Košice. Riešenie malo veľmi dobrú teoretickú i praktickú úroveň. Vo všeobecnosti, na konferencii prezentovali študenti dosť veľa príspevkov z oblasti ekológie, čo je, myslím si, dobrý trend."

A kto zo študentov presvedčil hodnotiace poroty najviac? V sekcii Hutníctvo kovov zvíťazil Branislav Buľko s prácou Vplyv krycej a rafinačnej trosky na životnosť výmurovky v medzipanve. V sekcii Environmentalistika obsadila prvé miesto Katarína Jergová, ktorá riešila problematiku lúhovania tetraedritu pomocou ozónu, v sekcii Inžinierstvo riadenia priemyslu Peter Butala zaoberajúci sa otázkou posudzovania rizika v spoločnosti Lumen. Erika Múdra, ktorá sa v svojej práci venovala ovládaniu rastu cínových nanodrôtov deformáciou materskej zliatiny Al18Sn zvíťazila v sekcii Materiálové inžinierstvo. V poslednej, Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, sa najviac darilo Norbertovi Smekalovi. S prácou Štúdium pevnosti uhlíkovej väzby MgO-C žiaruvzdorných materiálov obsadil prvé miesto. Ceny víťazom, ktoré do súťaže venovala spoločnosť U. S. Steel Košice, odovzdali viceprezident pre pracovné vzťahy a motiváciu Martin Pitorák a dekan Hutníckej fakulty TU Košice Karel Tomášek.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu