KONTAKT  |    _eng _sk

Dobrý spôsob, ako niečo vo svojom osobnom i pracovnom živote zmeniť
           Pridané: 14.02.2019
Autor: -c-
Kategória: 02/2019

Koučing už zapustil v U. S. Steel Košice svoje korene. Pre mnohých železiarov, ktorí ho „objavili“, je, ako sami potvrdzujú na základe vlastných skúseností, významným nástrojom na rozvoj ľudského potenciálu, posilnenie vnútornej motivácie, ale rovnako aj zlepšenie pracovného výkonu a vzťahov na pracovisku.

So svojimi názormi na koučing sa v rozhovore podelili dvaja naši kolegovia – Gabriel Tréfa z útvaru GM pre výskum a vývoj USSE a Ladislav Kočiš z divízneho závodu Koksovňa.

 Kedy ste sa stretli s koučingom po prvýkrát a prečo ste sa preňho rozhodli?
Gabriel TRÉFA:  S koučingom som sa prvý raz stretol  už pred rokmi počas manažérskeho školenia. Potom ešte niekoľkokrát, ale všetko to bolo v teoretickej rovine. Inšpiráciu absolvovať koučovací rozhovor som nadobudol počas prednášky Jána Mühlfaita. Jeho životný príbeh a taktiež príklady jeho koučovanej praxe ma presvedčili, že je to určite dobrý spôsob, ako niečo zmeniť v živote. Približne v tom istom čase som dostal ponuku od kolegyne Lucie Benckovej, ktorá absolvovala školenie kouča a potrebovala získať prax na reálnom objekte. Rozhovor bol pre mňa prínosný, otvoril mi nové obzory a posunul ma v téme, ktorú sme riešili, takže sme si dohodli aj ďalší koučovací rozhovor. Neskôr som absolvoval ešte jeden špecifický rozhovor s Milanom Polčom.  Musím  povedať, že obidvaja pristupovali veľmi profesionálne a diskrétne.  
Ladislav KOČIŠ: Koučing vnímam ako možnosť na zlepšovanie sa, či už v osobnom alebo pracovnom živote. Využil som ho, pretože moja manželka  absolvovala koučing a bola z neho nadšená. A keď sa mi naskytla príležitosť, hneď som po nej siahol. Keďže som s koučingom nemal nikdy žiadne skúsenosti,  nevedel som ani, čo presne očakávať. Ale po uplynutí sedenia sa mi dostalo pár odpovedí, ktoré som už v podstate vo svojom vnútri mal. Koučovi stačilo  postrčiť ma tým správnym smerom. Základom boli správne otázky od kouča. Chcem sa za túto možnosť poďakovať a ak príde ďalšia, určite ju využijem. Vrele ju každému odporúčam. Pretože všetci raz za čas zablúdime vo svojich životoch a takéto koučovanie je výborné na nové alebo správneho smerovanie, poprípade potvrdenie toho, že ideme tou dobrou cestou. Mám z toho len pozitívne pocity.


 Čím bol pre vás rozhovor najviac užitočný? Čo vám priniesol?
Gabriel TRÉFA: Keďže som absolvoval tri koučovacie rozhovory a každý bol na inú tému, každý z nich bol užitočný v inom. Ak by som mal zovšeobecniť prínos, tak v prvých dvoch prípadoch išlo o systematický prístup, stanovenie si cieľa a štruktúrované definovanie jednotlivých krokov/etáp na dosiahnutie tohto cieľa. V treťom prípade išlo o utvrdenie sa v tom, že moje myšlienky, nad ktorými som uvažoval už dlhšie, boli správne a taktiež som získal odvahu a ideu, ako zrealizovať zamýšľanú aktivitu.      
Ladislav KOČIŠ: Cením si na tom tú pohodu... Práve atmosféra, v akej sa vedú tieto koučovacie rozhovory, otvára nové uhly pohľadu. Ohodnocujem tiež to, že človek tu môže povedať naplno a bez strachu, čo si myslí. A to mu otvára spomínané nové pohľady, pretože za iných podmienok by si to možno nedovolil.  


 Čo konkrétne z rozhovoru by ste vyzdvihli?
Gabriel TRÉFA: Na obidvoch koučoch by som vyzdvihol to, že vytvorili prijemnú, uvoľnenú a hlavne dôvernú atmosféru. Je potrebné si uvedomiť, že koučovi sa zverujete s veľmi osobnými a dôvernými informáciami, preto otázka dôvery je veľmi dôležitá.
Ladislav KOČIŠ: Ťažko odpovedať na túto otázku, možno trochu feedbacku zo strany kouča, aj keď neviem, či je to práve cieľom. Alebo pár rád, ak sa človek točí v kruhu a nevie odkiaľ kam. Ale ako som už povedal, odpovede na naše otázky už dávno poznáme, stačí otvoriť oči a myseľ.  

 Odporučili by ste koučovanie ďalším ľuďom? Prečo?
Gabriel TRÉFA: Určite by som to odporučil ľuďom, ktorí chcú urobiť nejakú zmenu v živote, pripadne chcú vyriešiť nejaký problém. Avšak treba si uvedomiť, že ak chcú dosiahnuť nejakú zmenu, musia byť k sebe úprimní a pripraviť sa na to, že kouč ich navedie k tomu, že sa budú musieť pozrieť hlboko do svojho vnútra a nájsť svoju vlastnú silu na zmenu.  Potom, samozrejme, musia byť pripravení realizovať zmenu, prípadne kroky, ktoré si definujú. A to nie je jednoduché.
Ladislav KOČIŠ: Určite áno a cením si, že naša firma ide týmto moderným spôsobom dopredu. A prečo by som to odporúčal aj iným? Ja to vnímam ako maják niekde v mori a koučovanie nám ukáže, kde sme a kam chceme ísť.              

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok