Vyhľadávanie:

Dostali šancu, záleží na nich, ako sa jej chopia

Dostali šancu, záleží na nich, ako sa jej chopia

Projekt zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva, na ktorom spoločnosť U. S. Steel Košice spolupracuje s obcou Veľká Ida, ale i mestskými časťami Lunik IX a Košice-Šaca, nadobúda ďalší, nový rozmer. Mladí muži, ktorí formou personálneho lízingu posilnili rady zamestnancov v divíznych závodoch Energetika, Vysoké pece a Koksovňa, už krátko po nástupe do fabriky prejavili záujem získať nové vedomosti a zručnosti v hutníckom remesle.

V utorok, 30. januára, šestnásti z nich po prvýkrát zasadli do školských lavíc SOU hutníckeho v Šaci. Na otvorení kurzu strojník hutníckych zariadení nechýbali okrem zástupcu riaditeľa školy Jána Eibena, pedagógov a majstrov odborného výcviku, ani riaditeľ pre Vonkajšie vzťahy USSK Ján Bača, vedúci kurzu Miroslav Fedor z útvaru GM pre rozvoj a servis ľudských zdrojov a riaditelia divíznych závodov Vysoké pece a Koksovňa - Peter Baran a Anton Kántor. Ako obaja riaditelia závodov zhodne konštatovali, ďalšie vzdelávanie je jednou z ciest, ako nadobudnúť nielen potrebné zručnosti a zlepšovať pracovné výkony, ale i spôsob ako získať lepšiu pozíciu na trhu práce. Teória je jedna vec, prax druhá, ale prvé podmieňuje druhé. Účastníkom kurzu, s prácou ktoých sú v závodoch spokojní, zaželali veľa zdaru. Požiadali ich tiež, aby venovali v robote zaslúženú pozornosť bezpečnosti práce a pracovali tak, aby neohrozili seba ani svojich kolegov.

Na úvodných hodinách kurzu si jeho účastníci osvojovali základné pojmy z oblasti pracovno-právnych vzťahov. Informovali o nich Miroslav Fedor a Pavel Hanšut zo Združenia za sociálnu reformu. Hanšut účastníkom kurzu vtipnou a pútavou formou vysvetlil, prečo je lepšie zamestnať sa, ako poberať sociálne dávky. Vyzdvihol aj formy, akými spoločnosť USSK pomáha znevýhodneným skupinám - poskytovaním práce a vyššieho vzdelania. Kurz potrvá do júna tohto roku. Dvakrát v týždni, vždy v utorok a vo štvrtok popoludní, budú jeho účastníci získavať nielen teoretické znalosti v profesii strojník hutníckych zariadení, ale aj praktické, a to priamo v dielňach učilišťa.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...