Vyhľadávanie:

DZ Zušľachťovne a obalová vetva dosiahli 3 000 000 hodín bez úrazu

DZ Zušľachťovne a obalová vetva dosiahli 3 000 000 hodín bez úrazu

„Som hrdý na všetkých 730 kolegov“

 

Ako tretí (po DZ Doprava a dcérskych spoločnostiach) v histórii U. S. Steel Košice dosiahol vynikajúci úspech v podobe 3 miliónov hodín bez úrazu DZ Zušľachťovne a obalová vetva. Stalo sa tak 12. novembra. Riaditeľa DZ Tibora Kovácsa sme v tejto súvislosti požiadali o rozhovor.

Čo podľa vás prispelo k dosiahnutiu tohto skvelého výsledku?

Prispeli k tomu všetci ľudia v našom závode. A dopomohol nám k tomu aj systematický prístup v oblasti bezpečnosti pri práci, teda všetky segmenty nášho bezpečnostného systému, ktorý je tu budovaný už 21 rokov. Vďaka tomu máme takýto výsledok.

Kto sa na tom podieľal najviac? Koho prácu by ste chceli zvlášť vyzdvihnúť?

Nechcem menovať nikoho konkrétneho. Veľmi dôležitá je totiž interakcia priamo s pracovníkmi na každom jednom pracovnom mieste. Pričinili sa o to všetci pracovníci, ktorí otvorene rozprávali o problémoch bezpečnosti. Aj vedúci pracovníci, ktorí sa aktívne pýtajú ľudí, ako zlepšiť po stránke bezpečnosti ich pracoviská. Chcem vyzdvihnúť prácu všetkých tých ľudí,  ktorí sú aktívni vo vyhľadávaní rizík, chodia s otvorenými očami, nečakajú na úlohy, ale sami, aj keď malými krôčikmi prispievajú k tomu, že to ich pracovné miesto je bezpečnejšie, ako bolo pred rokom, dvoma, či desiatimi.

Ak by sme 3 000 000 hodín chceli premeniť na dni, koľko je to dní, počas ktorých ste nemali žiadny úraz? Pamätáte si ešte, kedy a aký bol u vás posledný úraz?

Posledný záznam bol klasifikovaný ako lekárske ošetrenie a bolo to 18. marca 2019.  Takže sme bez úrazu pracovali 32 mesiacov.

Ste hrdý na svojich ľudí?

Jednoznačne áno. Som na nich hrdý a chcem sa poďakovať každému jednému. Toto je náš spoločný výsledok.  Nie je to výsledok ani jednotlivca, ani malého tímu, ale celého kolektívu zamestnancov nášho závodu – teda všetkých 730 ľudí.

 

Aká je vaša ďalšia méta, ktorú by ste chceli zdolať? Ako jediný závod zatiaľ dosiahol 6 000 000 hodín bez úrazu DZ Doprava. Trúfnete si na to aj vy?

Nechceli by sme súťažiť a naháňať méty. Chceli by sme možno aj malými, ale stále pozitívnymi krokmi kráčať po tejto ceste ďalej. A tak možno dosiahnuť aj méty, ktoré ostatné závody už dosiahli.

Kde ešte vidíte medzery v oblasti bezpečnosti vo vašom závode? Čo by bolo podľa vás potrebné ešte zmeniť, zlepšiť?

Systém manažérstva bezpečnosti je budovaný dlhodobo a veľmi intenzívne. Vo všetkých oblastiach bezpečnosti je cítiť  silný systematický prístup, ktorý dokáže  priniesť výnimočné výsledky nielen v bezpečnosti, ale aj kvalite, vo výrobe...  Koncom októbra sa v našej firme uskutočnil bezpečnostný audit, ktorý robili naši americkí kolegovia, ktorí  označili našu fabriku a divízne  závody za veľmi pozitívny a ojedinelý príklad. Poukázali na to, že možno ďalším  segmentom v systéme bezpečnosti práce bude prevencia a predikcia, ktorú používame už v iných oblastiach, čiastočne vo výrobe, čiastočne napríklad v riadení kvality. Možno to je ten nástroj, ktorý nám pomôže ďalej sa zlepšovať a posunie náš systém manažérstva bezpečnosti na ešte vyššiu úroveň.

Ďakujem za rozhovor.
Iveta FALATOVÁ

Som veľmi hrdý na mojich kolegov,  ktorí potvrdili,  že vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti práce idú ruka v ruke s vynikajúcimi výsledkami vo výrobe. Je mi jasné,  že naši kolegovia, ako jednoliaty tím majstrovsky zvládajú svoju prácu a výrobu. Blahoželám!

Jim BRUNO
prezident U. S. Steel Košice

 

Blahoželám, latku ste nasadili vysoko!

Za útvar Safety a Security aj v mojom mene osobne chcem zablahoželať Tiborovi a jeho prevádzkam, k dosiahnutí tohto významného míľnika na poli bezpečnosti. Tibor spomenul SMS audit, ktorý nedávno vykonali audítori z korporácie. Audítori zdôraznili, že po prevencii, je ďalším stupňom k systémovému riešeniu bezpečnosti predikcia, teda využitie informácii, ich kritické posúdenie, a aplikovanie riešení na základe takýchto predikčných modelov. Riziká sú všade okolo nás, dynamicky sa môžu meniť, a nie všetky sa dajú v danom čase a priestore odstrániť. V prevádzkach zušľachťovní sú to hlavne riziká porezania sa, pošmyknutia, ale je tu aj tekutý kov, a v neposlednom rade mobilné zariadenia, ktoré v interakcii s chodcami predstavujú tiež nezanedbateľné riziko. Čiže ešte raz gratulácia pre zušľachťovne, nasadili ste vysoko latku, len nezaspať na vavrínoch a pokračovať v nastúpenom trende.

Robert Meitner
generálny manažér pre bezpečnosť a ochranu U. S, Steel Košice

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...