Vyhľadávanie:

Tak ako doma, ani v práci nie sú energie zadarmo. Šetriť sa vyplatí.

Tak ako doma, ani v práci nie sú energie zadarmo. Šetriť sa vyplatí.

V rámci transformačných projektov Carnegie Way medzi tie s najväčšou úsporou nákladov dlhodobo patria projekty zamerané na riadenie energií. Obzvlášť v súčasnosti, keď ceny energií enormne rastú. Energetickým projektom bol venovaný celý jeden war room, a to 27. októbra. „Informácie o našom úsilí pri šetrení energiami budeme aktualizovať pravidelne. Je na nás a našej spolupráci, ako vieme spotrebu energií ovplyvniť na prevádzkach. Už žiadne úniky!“ apelovala na všetkých Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a generálna právna zástupkyňa.

Výpočet príkladov, kde vieme na energiách ušetriť, je dlhý a zahŕňa v podstate všetky prevádzky. Ďalšie úspory predstavujú poplatky za emisie CO2, s ktorými je výroba energií spojená. Ľubomír Kalafus prezentoval porovnávaciu metodiku svetovej oceliarskej asociácie World Steel Association ohľadom uhlíkovej náročnosti výrobných prevádzok. Podľa nej sa spomedzi 65 oceliarní produkujúcich oceľ na báze vysokých pecí a kyslíkových konvertorov nachádzame v druhej polovici s 2,16 tony CO2 na tonu vyrobenej ocele. Zatiaľ čo priemer je 2,17 t, technologicky najvyspelejšie oceliarne vyrábajú na úrovni 1,66 t CO2/t ocele. Pri súčasných cenách za emisie vyše 50 eur za tonu CO2 je implementácia moderných nízkoemisných technológií nielen ekologickou, ale aj ekonomickou výzvou.

Buďme všímaví a hlásme úniky

Jana Nováková a Viktor Čurný informovali o odhalenej netesnosti pri dodávaní zmäkčenej vody z Teplárne do DZ Teplá valcovňa. Pokiaľ bolo miesto identifikované a opravené, strata za dopĺňanú zohriatu vodu sa počas piatich dní vyšplhala na 22 180 eur. „Trasy preverujeme denne a úniky na meračoch na energetike odhaľujeme, niekedy však trvá určitý čas nájsť presné miesto poruchy. Samostatne ich musia sledovať aj divízne závody,“ zdôraznil Ladislav Horváth, generálny manažér pre energie.

Veľké straty v USSK zaznamenávame aj pri pitnej vode. Každá porucha na potrubí, kvapkajúci vodovodný kohútik alebo netesnosti na toaletách nás pripravujú o tisíce eur, a to ani nehovoríme o zbytočnom plytvaní prírodnými zdrojmi.

V prípade spozorovaných únikov akéhokoľvek média je potrebné kontaktovať Energetický dispečing tel.: 3 3100, 3 2245 alebo e-mailom: SKEnergetickyDispecing@sk.uss.com.

O mnohých energeticky úsporných projektoch sme na stránkach Ocele východu už písali. Úspešne, vďaka úzkej spolupráci energetikov a ľudí z výrobných prevádzok, pokračuje projekt znižovania nákladov za odchýlku pri nákupe elektrickej energie. Obrovským zdrojom úspor je aj technologická para, ktorej ročne v USSK spotrebujeme za viac než 45 miliónov eur. „Len za tretí štvrťrok bolo v spolupráci s DZ odstránených 128 netesností a únikov na rozvodoch pary,“ informoval Peter Bílek, riaditeľ pre reštrukturalizáciu energetiky.  Na intranete je k dispozícii kalkulačka na výpočet únikov:

http://www.intranet.sk.uss.com/app/energie/ebas-steam-calc.asp,

k dispozícii je aj dron či termovízna kamera. „Para nie je zadarmo! Pri výrobe 1 GJ spotrebujeme 44 kg uhlia a vyprodukujeme 107 kg CO2,“ opätovne pripomenul P. Bílek.

Pri hutníckej výrobe využívame 25 rôznych druhov energií. Enormné nárasty cien, najmä elektrickej energie a zemného plynu, znamenajú pre našu firmu obrovské dodatočné náklady. Informovala o nich Andrea Ábelová, vedúca oddelenia Plánovanie a regulácia energií. „Priemerná cena za elektrinu bola v minulom roku 35 eur za 1MWh a  momentálne sme pri 200 eur za 1 MWh. Teda ak sme minulý rok zaplatili za elektrinu 38 miliónov eur, tento rok očakávame, že zaplatíme 51 miliónov eur a na budúci rok je odhad 112 miliónov eur.“

Preto sa cení každý nápad na šetrenie, každá inovatívna myšlienka na zníženie energetickej náročnosti. Rezervy nachádzajú kolegovia na všetkých divíznych závodoch.  Ide o úspory v miliónoch eur. S cieľom odmeniť všímavých a aktívnych jednotlivcov, pripravujú energetici novú súťaž pre zamestnancov. Viac sa o podmienkach dočítate v niektorom z ďalších vydaní Ocele východu.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...