KONTAKT  |    _eng _sk

„Energiu viete riadiť veľmi dobre...“
           Pridané: 10.04.2019
Autor: -c-
Kategória: 2019

Absolvovali sme druhý re-certifikačný audit systému energetického manažérstva

V poradí už druhý  re-certifikačný audit  systému energetického manažérstva podľa normy EN ISO 50001:2012 absolvovala od 25. do 28. marca tohto roku spoločnosť U. S. Steel Košice. Výsledky štvordňovej previerky a verdikt audítorov spoločnosti TÜV SÜD Slovakia Mariána Harčarika, Evy Vaňkovej a Mareka Štefanka si prišli vo štvrtok 28. marca 2019 popoludní vypočuť do šikmej zasadačky hlavnej administratívnej budovy viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie David Hathaway, generálny manažér pre energie a manažment CO2 Ladislav Horváth i manažéri dotknutých závodov a odborných útvarov.

Ako  uviedol v záverečnej správe vedúci audítor Marián Harčarik, trojčlenný audítorský tím nenašiel počas „testovania“ žiadnu odchýlku od požiadaviek normy, bilancia je teda veľmi pozitívna. „Hneď prvý deň sme sa tešili z vašich dosiahnutých výsledkov,  ďalej ste nás len pozitívne prekvapovali. Máme dojem, že energiu viete  riadiť veľmi dobre, máte veľmi  dobré nástroje na to, ako  spotrebu postupne znižovať a prispôsobovať ju  jednotlivým technológiám, ktoré postupne implementujete. My, ako audítorský tím, sme sa  zhodli na  tom, že požiadavky normy 50001 plníte,“ konštatoval okrem iného.

Audítori pri hodnotení procesu a systému energetického manažérstva v U. S. Steel Košice upriamili pozornosť na osem pozitívnych pozorovaní, ktoré patria k silným stránkam spoločnosti. V tejto súvislosti ocenili prijatie dlhodobej stratégie  spoločnosti vrátane hospodárenia s energiami, zameranie útvaru GM pre výskum a vývoj a jeho spoluprácu s technicky orientovanými vysokými školami a externými pracoviskami podobného zamerania pri aplikácii nových poznatkov alebo riešení úloh pre jednotlivé divízne závody a tiež centralizovanie  sledovania energetickej efektívnosti  a vznik samostatného útvaru, ktorý sa komplexne stará o hospodárenie s energiami a manažment CO2. Vyzdvihli tiež oblasť vzdelávania. „Veľmi sa nám páči prispôsobenie  procesu vzdelávania  zámerom vedenia spoločnosti a zamestnancom,“ konštatoval Marián Harčarik. „Privítali sme vašu aplikáciu nových produktov pre ďalšie vzdelávania v oblasti energetiky, ako aj iných programov, napríklad koučingu, Carnegie Way, ktoré majú prispieť  k zlepšeniu riadenia firmy.“ Vysoko tiež v mene tímu ohodnotil úzku vzájomnú spoluprácu divíznych závodov pri zabezpečovaní kontinuity výroby, s čím v konečnom dôsledku súvisí aj dosahovanie  požadovanej  energetickej efektívnosti. Audítorov pozitívne prekvapil aj náskok v postupnej implementácii nových požiadaviek normy zameraných na hodnotenie  rizík v oblasti spotreby energie, ktorú budú posudzovať až pri ďalšom audite. Ocenili tiež pokračovanie úsilia v znižovaní prevádzkových nákladov na energie, a to aj prostredníctvom postupnej inštalácie LED svietidiel vo výrobných halách, montáže frekvenčných meničov alebo odstraňovania strát na rozvodných systémoch.

Proces systému energetického manažérstva v U. S. Steel Košice audítori označili za veľmi dobrý a stabilný. Medzi odporúčania zaradili: prehodnotiť zmluvu o referenčnej energetickej úrovni, a to vo vzťahu k  zavádzaniu nových technológií na dosahovanie  vyšších kvalitatívnych ukazovateľov produktov, ktoré sú energeticky náročnejšie, ďalej pokračovať v implementácii  nových požiadaviek normy EN ISO 50001, doplniť do plánu vzdelávania preškolenie manažmentu a interných audítorov z revidovanej normy 50001:2018 a pokračovať v prenose dát pri meraní spotrieb určitých výrobných uzlov.    

Empty

ODPORÚČAME

26.01.2023
Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4
01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...