KONTAKT  |    _eng _sk

Grantový program Spoločne pre región 2022 už prijíma žiadosti
           Pridané: 10.01.2022
Autor: U. S. Steel Košice
Kategória: Tlačové správy

Košice, 10. január 2022 – Hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. v spolupráci
s Karpatskou nadáciou otvorila 15. ročník grantového programu Spoločne pre región 2022, ktorý je určený na podporu lokálnych projektov s aktívnym zapojením obyvateľov. Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického
a prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 3 000 EUR na projekty zvyšujúce bezpečnosť vo všetkých oblastiach života. Rovnakou sumou môžu byť podporené aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako i environmentálne aktivity a vzdelávanie.

Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov prerozdelí 30 000 EUR. Výzva s kritériami programu, formulár žiadosti a všetky povinné prílohy sú dostupné na webe
U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie, ktorá ako administrátor programu poskytuje konzultácie a zabezpečuje formálnu kontrolu dokumentov.

Žiadosti o podporu je možné zasielať do 10. marca 2022.

„Spoločnosti U. S. Steel Košice vždy záležalo na regióne, v ktorom podniká a v ktorom žijú jej zamestnanci. Práve tí dokážu vytvoriť pre región ďalšiu pridanú hodnotu svojou angažovanosťou, prácou v rôznych neziskových organizáciách i svojou dobrovoľníckou činnosťou. Aj s malým finančným príspevkom dokáže spojená ľudská energia priniesť pre náš región viditeľné zmeny,“ hovorí prezident U. S. Steel Košice James Bruno.

V programe Spoločne pre región bolo od jeho vzniku podporených už 119 komunitných projektov celkovou sumou prevyšujúcou 294 400 EUR. V minulom roku s podporou grantu mohlo OZ Save Nature by Civas lepšie bojovať s nelegálnymi skládkami, zvýšila sa bezpečnosť na Turnianskom hrade, v obci Hýľov vznikla oddychová komunitná zóna pre obyvateľov, cyklistov i turistov, na Detskej historickej železnici pribudol nový trenažér a boli realizované aj ďalšie projekty pre deti v Medzilaborciach a Abránovciach.

- KONIEC -

Ďalšie informácie poskytne:
Ján Bača, hovorca                         
U. S. Steel Košice                         
tel.: +421 55 673 4618                          
jbaca@sk.uss.com                        

 

O partneroch programu:

U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčšia hutnícka spoločnosť na Slovensku a zároveň popredný firemný partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho partneri a zamestnanci. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, environmentálnych a vzdelávacích programov, projektov pomáhajúcich pri zachovaní kultúrnej identity regiónu, či zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. U. S. Steel Košice podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity. Viac informácií na www.usske.sk

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 26 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako  tisíc projektov sumou takmer 3 milióny EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život. Viac informácií na www.karpatskanadacia.sk

 

Empty

ODPORÚČAME

26.01.2023
Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4
01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...