Vyhľadávanie:

Grantový program Spoločne pre región 2022 už prijíma žiadosti

Grantový program Spoločne pre región 2022 už prijíma žiadosti

Košice, 10. január 2022 – Hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. v spolupráci
s Karpatskou nadáciou otvorila 15. ročník grantového programu Spoločne pre región 2022, ktorý je určený na podporu lokálnych projektov s aktívnym zapojením obyvateľov. Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického
a prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 3 000 EUR na projekty zvyšujúce bezpečnosť vo všetkých oblastiach života. Rovnakou sumou môžu byť podporené aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako i environmentálne aktivity a vzdelávanie.

Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov prerozdelí 30 000 EUR. Výzva s kritériami programu, formulár žiadosti a všetky povinné prílohy sú dostupné na webe
U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie, ktorá ako administrátor programu poskytuje konzultácie a zabezpečuje formálnu kontrolu dokumentov.

Žiadosti o podporu je možné zasielať do 10. marca 2022.

„Spoločnosti U. S. Steel Košice vždy záležalo na regióne, v ktorom podniká a v ktorom žijú jej zamestnanci. Práve tí dokážu vytvoriť pre región ďalšiu pridanú hodnotu svojou angažovanosťou, prácou v rôznych neziskových organizáciách i svojou dobrovoľníckou činnosťou. Aj s malým finančným príspevkom dokáže spojená ľudská energia priniesť pre náš región viditeľné zmeny,“ hovorí prezident U. S. Steel Košice James Bruno.

V programe Spoločne pre región bolo od jeho vzniku podporených už 119 komunitných projektov celkovou sumou prevyšujúcou 294 400 EUR. V minulom roku s podporou grantu mohlo OZ Save Nature by Civas lepšie bojovať s nelegálnymi skládkami, zvýšila sa bezpečnosť na Turnianskom hrade, v obci Hýľov vznikla oddychová komunitná zóna pre obyvateľov, cyklistov i turistov, na Detskej historickej železnici pribudol nový trenažér a boli realizované aj ďalšie projekty pre deti v Medzilaborciach a Abránovciach.

- KONIEC -

Ďalšie informácie poskytne:
Ján Bača, hovorca                         
U. S. Steel Košice                         
tel.: +421 55 673 4618                          
jbaca@sk.uss.com                        

 

O partneroch programu:

U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčšia hutnícka spoločnosť na Slovensku a zároveň popredný firemný partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho partneri a zamestnanci. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, environmentálnych a vzdelávacích programov, projektov pomáhajúcich pri zachovaní kultúrnej identity regiónu, či zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. U. S. Steel Košice podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity. Viac informácií na www.usske.sk

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 26 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako  tisíc projektov sumou takmer 3 milióny EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život. Viac informácií na www.karpatskanadacia.sk

 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...