KONTAKT  |    _eng _sk

Grotesky, ktoré zabavia, ale najmä poučia
           Pridané: 25.02.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 08/2008

Premiéra DVD z dielne mladých filmárov V školách bezpečnejšie alebo nezodpovedným vstup zakázaný

Podľa európskych štatistík je miera pracovných úrazov mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov o polovicu vyššia než v akejkoľvek inej vekovej skupine. Tisíce mladých Európanov utrpia každý rok pracovný úraz. Tragédiou je, že niektorí pri tom prídu o život, iní dokonca neprežijú svoj prvý deň v práci. Podľa štatistických výkazov sa na Slovensku v rokoch 1996 až 2005 stalo vo vekovej kategórii 18 až 30 rokov 162 159 úrazov, z toho 1111 smrteľných. Alarmujúce čísla! Osobitnú skupinu úrazov tvoria tie, ktoré sa stanú v školách. Predovšetkým počas prestávok, ale tiež v laboratóriách, odborných učebniach či akciách organizovaných školou.

Školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú síce neodmysliteľnou súčasťou časovo-tematických plánov a organizácie v škole, no mnohokrát ide iba o formálne prednášky, ktoré ich účastníci berú ako nutné zlo. Prevencia je však zo všetkého najdôležitejšia, veď zdravie má každý z nás iba jedno. Práve tento fakt podnietil žiakov i pedagógov Filmovej školy v Košiciach zapojiť sa do projektu z dielne U. S. Steel Košice Profesionáli konajú bezpečne a neskôr i grantového programu V školách bezpečnejšie. Dostali grant, natočili pre II. stupeň základných škôl a stredné školy výukové DVD, v ktorom zábavnou formou, pomocou grotesiek, poukazujú na nebezpečné situácie a javy a ktorého súčasťou sú aj bezpečnostné značky. Ich ambíciou bolo prihovoriť sa mladým ľuďom modernou formou, ktorá je im blízka, a to očami rovesníkov. Veď svet digitálnej techniky, počítačov či filmov mladých ľudí oslovuje. Rozumejú mu, a ak sa dôležité posolstvo podáva nenásilnou formou, s nadhľadom, sú ochotní ho akceptovať.

Minulý týždeň, v utorok, 12. februára, malo interaktívne DVD s tematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ktorom pracovali všetci študenti, v priestoroch Filmového klubu Cinefil na Dominikánskom námestí v Košiciach svoju premiéru. Slávnostnú atmosféru znásobila aj vernisáž zostavená z umeleckých plagátov s tematikou jednotlivých kapitol interaktívneho DVD s príznačným názvom Bezpečná škola alebo nezodpovedným vstup zakázaný a fotografií, ktoré vznikli pri nakrúcaní grotesiek.

"Naša spoločnosť," prihovoril sa krátko pred premiérou mladým filmárom, ich rodičom i pedagógom v hľadisku kinosály viceprezident pre ľudské zdroje U. S. Steel Košice Martin Pitorák, "vynakladá veľké úsilie na to, aby ochránila svojich zamestnancov, aby znižovala úrazovosť. A darí sa nám to. Medziročne klesá, od roku 2000 sme sa výrazne zlepšili, naším cieľom je nulový výskyt pracovných úrazov. Ja verím, že ho dosiahneme. Samozrejme, so svojimi skúsenosťami, ktoré v oblasti bezpečnosti máme, sa chceme podeliť s našimi kolegami v iných firmách, s komunitou a samozrejme s vami, mladými ľuďmi. Aj preto vznikol program V školách bezpečnejšie. Váš projekt bol skutočne dobrou myšlienkou," ocenil snaženie mladých ľudí a vyslovil presvedčenie, že sa stali dobrými poslami správ určených mládeži a týkajúcich sa prevencie a bezpečného správania.

Manželka prezidenta U. S. Steel Košice Susan Lohrová vo svojom vystúpení ospravedlnila Davida H. Lohra, ktorý bol v čase konania podujatia na pracovnej ceste mimo Košíc. "Veľmi sa tešil, že si filmy pozrie spolu s vami... Požiadal ma, aby som vám odkázala, že myšlienka, ktorá sa zrodila v našej firme, sa formuje do úžasného tvaru a nachádza veľa podporovateľov i medzi mladou generáciou aj vďaka vám. Som presvedčená, že ste sa pri tvorbe filmov veľa naučili a že myšlienka, ktorú v nich vyjadrujete, sa dotkne mnohých ďalších mladých ľudí, ktorí jej odkaz ponesú ďalej."

"Pracovať na tomto projekte bolo pre mňa veľmi poučné a navyše," nechal sa počuť herec Jozef Adamovič, ktorý hral jednu z hlavných úloh vo všetkých 12 groteskách, "získal som od mladých ľudí veľa energie. Predtým som to bol ja, ktorý dával chlapcom a dievčatám na seminároch pokyny, čo majú robiť a ako to majú robiť. Teraz sme si úlohy vymenili. Počúval som pokyny režiséra, podriadil sa maskérom, kostymérom... Bola to pre mňa veľmi cenná skúsenosť. Inak by som sa hádam ani nedozvedel, ako táto mládež vidí svet... Verím," odpovedal na otázku, či by bol ochotný pracovať aj na "dvojke", "že neprejde dlhý čas a opäť dostanem hlavnú úlohu."

Po krátkom príhovore riaditeľky Filmovej školy Jarmily Uhríkovej, ktorá zhrnula prácu na celom projekte, uviedli nové DVD do života. Netradičným spôsobom. S. Lohrová, ktorej asistoval J. Adamovič, ho vložila do hutníckej ochrannej prilby a zaželala mu veľa po vedomostiach dychtivých divákov. J. Adamovič zasa šťastnú cestu životom, a prianie, aby sa dostalo až za more.

Potom sa už v galérii filmového klubu uskutočnila vernisáž výtvarných a fotografických diel, ktoré počas realizácie projektu vznikli. Malé ocenenie za víťazný návrh obálky na DVD si odniesla prváčka Lucia Dikaczová. Plagát, ktorý označila S. Lohrová za najkreatívnejší, darovala Filmová škola manželke prezidenta U. S. Steel Košice, jeho autor, opäť prvák Marko Makoš získal pekný darček.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu