Vyhľadávanie:

Halda v nových rukách

Halda v nových rukách

Projekt z dielne RMS, a.s. Košice, Nákupu a Ekológie prinesie úspory

Posledných pätnásť rokov obhospodarovali na základe zmluvy s košickou oceliarňou haldu, na ktorej sa nachádzajú skládky nie nebezpečných a nebezpečných odpadov, externé firmy. Dnes je to už minulosťou. Halda je už tretí mesiac "v rukách" dcérskej spoločnosti RMS, a.s. Košice. Projekt s prívlastkom Carnegie, ktorý je tiež dielom úseku Nákup a útvaru Generálneho manažéra pre environment, má podľa predpokladov priniesť úspory vo výške niekoľko desaťtisíc eur ročne.

"Dcérska spoločnosť RMS, a.s. Košice prevzala na seba všetky činnosti spojené s prevádzkovaním odpadového hospodárstva od 1. januára tohto roku," potvrdil manažér pre odpady z útvaru GM pre environment Peter Labaš. "Zmluva je uzatvorená na štyri roky. Zahŕňa zabezpečenie príjmu rôznych druhov nie nebezpečných odpadov a nebezpečných odpadov na skládku vrátane činností spojených s príjmom a ukladaním výkopovej zeminy na určený priestor, nazývame ho "zemník", z ktorého sa bude zemina v budúcnosti ťažiť a využívať na rôzne účely. Napríklad na rekultiváciu aktuálne prevádzkovaných skládok."

Dohoda obsahuje, doplnil riaditeľ divízneho závodu Opravy a služby spoločnosti RMS, a.s. Košice Jozef Verešpej, širší komplex služieb. "Nejde len o príjem a evidenciu odpadov. Našou úlohou je tiež zabezpečiť, aby každý odpad, ktorý prijmeme cez váhový systém, bol uložený na správnom mieste a na starosti máme aj technické záležitosti. Spomeniem napríklad tesniace systémy telies skládok, prečerpávanie zachytávaných drenážnych vôd, či starostlivosť o staré skládky, ktoré sú už uzatvorené a zrekultivované. Túto činnosť realizujeme vlastnými kapacitami, a to tak čo sa týka technického vybavenia - strojov a zariadení, manažérskeho riadenia, ako aj údržby. Posilnili sme len tím našich zamestnancov - expedientov na váhe."

Úlohou útvaru Generálneho manažéra pre environment naďalej zostáva vykonávať na halde, ktorá slúži na zneškodňovanie 28 druhov nebezpečných odpadov a 63 druhov nie nebezpečných odpadov, dozor. Spoločným cieľom je vykonávať všetky činnosti súvisiace s prevádzkovaním haldy v súlade s predpismi a legislatívnymi požiadavkami.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...