Vyhľadávanie:

Halda v nových rukách

Halda v nových rukách

Projekt z dielne RMS, a.s. Košice, Nákupu a Ekológie prinesie úspory

Posledných pätnásť rokov obhospodarovali na základe zmluvy s košickou oceliarňou haldu, na ktorej sa nachádzajú skládky nie nebezpečných a nebezpečných odpadov, externé firmy. Dnes je to už minulosťou. Halda je už tretí mesiac "v rukách" dcérskej spoločnosti RMS, a.s. Košice. Projekt s prívlastkom Carnegie, ktorý je tiež dielom úseku Nákup a útvaru Generálneho manažéra pre environment, má podľa predpokladov priniesť úspory vo výške niekoľko desaťtisíc eur ročne.

"Dcérska spoločnosť RMS, a.s. Košice prevzala na seba všetky činnosti spojené s prevádzkovaním odpadového hospodárstva od 1. januára tohto roku," potvrdil manažér pre odpady z útvaru GM pre environment Peter Labaš. "Zmluva je uzatvorená na štyri roky. Zahŕňa zabezpečenie príjmu rôznych druhov nie nebezpečných odpadov a nebezpečných odpadov na skládku vrátane činností spojených s príjmom a ukladaním výkopovej zeminy na určený priestor, nazývame ho "zemník", z ktorého sa bude zemina v budúcnosti ťažiť a využívať na rôzne účely. Napríklad na rekultiváciu aktuálne prevádzkovaných skládok."

Dohoda obsahuje, doplnil riaditeľ divízneho závodu Opravy a služby spoločnosti RMS, a.s. Košice Jozef Verešpej, širší komplex služieb. "Nejde len o príjem a evidenciu odpadov. Našou úlohou je tiež zabezpečiť, aby každý odpad, ktorý prijmeme cez váhový systém, bol uložený na správnom mieste a na starosti máme aj technické záležitosti. Spomeniem napríklad tesniace systémy telies skládok, prečerpávanie zachytávaných drenážnych vôd, či starostlivosť o staré skládky, ktoré sú už uzatvorené a zrekultivované. Túto činnosť realizujeme vlastnými kapacitami, a to tak čo sa týka technického vybavenia - strojov a zariadení, manažérskeho riadenia, ako aj údržby. Posilnili sme len tím našich zamestnancov - expedientov na váhe."

Úlohou útvaru Generálneho manažéra pre environment naďalej zostáva vykonávať na halde, ktorá slúži na zneškodňovanie 28 druhov nebezpečných odpadov a 63 druhov nie nebezpečných odpadov, dozor. Spoločným cieľom je vykonávať všetky činnosti súvisiace s prevádzkovaním haldy v súlade s predpismi a legislatívnymi požiadavkami.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...