KONTAKT  |    _eng _sk

Hutnícke profesie budú žiadané
           Pridané: 20.10.2008
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 42/2008

Martin Pitorák, viceprezident pre ľudské zdroje U. S. Steel Košice

V minulom týždni viac ako 50 tisíc zamestnancov vo všetkých prevádzkach spoločnosti U. S. Steel dostalo domov list Johna Goodisha, ktorý sa venoval problematike zamestnanosti.

ZÍSKAŤ SCHOPNÝCH ĽUDÍ JE ČORAZ ŤAŽŠIE
Situácia na trhu práce v severnej Amerike aj Kanade je veľmi zložitá, charakterizuje ju citeľný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v technických odboroch ako je hutníctvo, strojárstvo či priemyselné technológie. Podobná situácia je dnes už aj na Slovensku. Príchod viacerých, hlavne zahraničných investorov a prudký rozvoj priemyslu podstatne zvýšil dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. Jej nedostatok veľmi výrazne pociťujú hlavne v Bratislave a na západe Slovenska. Dnes je však už problémom získať niektoré špeciálne profesie a špecialistov aj v našom regióne. Zároveň možno očakávať, že vzhľadom na demografický vývoj sa bude situácia v nasledujúcich rokoch ešte zhoršovať.

KOHO POTREBUJEME UŽ DNES
Myslím, že mnohí si dnes uvedomujú, že bez rozvoja hutníctva či strojárstva nie je možný ani dynamický rozvoj ostatných odvetví priemyslu. Že je tomu tak, potvrdzuje aj fakt, že hutníctvo zaznamenalo za posledné roky výrazný pokrok. Dnes sa v odvetví rapídne zmenilo pracovné prostredie, využívajú sa špičkové technológie, čo zvyšuje nároky na pracovnú silu. V súčasnosti hľadáme také profesie ako sústružník, rušňovodič či žeriavnik a tiež talentovaných absolventov vysokých škôl hutníckeho zamerania, absolventov strojníckej či elektro fakulty s dobrou znalosťou anglického jazyka. U. S. Steel je dnes globálnou spoločnosťou. Ponúka omnoho viac príležitostí ako kedykoľvek predtým ísť pracovať do prevádzok v severnej Amerike. Samozrejme, pri splnení náročných požiadaviek.

HOVORTE SO SVOJIMI DEŤMI O BUDÚCNOSTI
V minulosti, ale aj dnes platí, že často láska k remeslu a profesii prechádza z generácie na generáciu. Mnoho našich zamestnancov má v košickej fabrike niekoho zo svojich príbuzných. Ak zoberieme do úvahy postavenie firmy v regióne a tiež existenciu škôl technického zamerania priamo v meste, nie je to nič výnimočné. Myslime na budúcnosť. Technicky zdatných ľudí budeme potrebovať o tri a viac rokov. Práve teraz je ten správny čas presvedčiť niekoho z vašich blízkych, aby sa rozhodol študovať na niektorej zo stredných škôl, respektíve fakultách technického zamerania.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu