Vyhľadávanie:

Hviezdičky treba už len vyleštiť

Hviezdičky treba už len vyleštiť

Laboratórium GM pre environment absolvovalo re-akreditačný proces

Náročný proces re-akreditácie už po druhýkrát absolvoval v dňoch 3. až 5. marca 2015 tím Laboratória GM pre environment v U. S. Steel Košice. Vykonala ho v zmysle zákona 505/2009 Z.z. Slovenská národná akreditačná služba, v zastúpení Zuzany Zuzkáčovej a Pavla Matisa, ktorá akreditácie udeľuje a na dodržiavanie ich podmienok medzi akreditačnými cyklami dohliada.

"V zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania môže denný monitoring odpadových vôd vykonávať len akreditovaný subjekt. Naše laboratórium má v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025:2005 akreditovanú tak laboratórnu činnosť, ako aj odbery vzoriek. Posudzovatelia teda vykonávajú kontrolu rozborov v laboratóriu i v teréne. Pri odbere vzoriek povrchových, podzemných či odpadových vôd pracovníci meracej skupiny preukazujú svoju schopnosť nielen správne odobrať vzorku, ale i vykonať terénne merania v súlade s normou," uviedol hlavný manažér pre monitoring Peter Varga. "Pod dohľadom posudzovateľky Slovenskej národnej akreditačnej služby vykonávali priamo na mieste terénne skúšky - merali pH, vodivosť, teplotu, obsah kyslíka a oxidačno-redukčný potenciál vody. Dôležité pri tom je, aby bolo všetko zaznamenané v našej dokumentácii a vykonané v súlade s príslušnými normami."

Priamo v laboratóriu, kde podrobujú rozborom vzorky vody odoberaných z vyše štyridsiatich miest na trase hlavných radov kanalizácie i vody odtekajúcej po úprave v čistiarni odpadových vôd do Sokolianskeho potoka, bolo zasa predmetom skúmania používanie trinástich metodík. "Audítorku zaujímal celkový postup práce pri rozboroch, to, ako kontrolujeme jednotlivé stanovenia, akým spôsobom ich vyhodnocujeme, aké chemikálie používame, či sú dopredu preverené, či máme overené, že je stanovenie dôveryhodné a samozrejme, ako vzorky vyhodnocujeme," priblížila druhú časť auditu špecialistka pre laboratórne postupy Mária Olejníková a dodala: "Trocha sa pochválime. Spomedzi všetkých akreditácií a dohľadov, ktoré sme už absolvovali, to bolo v histórii nášho laboratória po prvý raz, čo nemáme ani jednu nezhodu. Zásluhu na tomto výsledku má celý kolektív Laboratória útvaru GM pre environment. Vraj sme hviezdičkoví, len tie hviezdičky musíme vyleštiť," poznamenala s úsmevom majúc na mysli niekoľko odporúčaných námetov na zlepšenie zo strany Slovenskej národnej akreditačnej služby.

"Avšak dovtedy, kým k nám zástupcovia Slovenskej národnej akreditačnej služby v súvislosti s konaním ohľadom vydania ďalšieho osvedčenia znovu prídu, musíme mať všetko, aj dokumentačne, nachystané. A to vrátane presného postupu skúšok, chemikálií, ako aj overenia, že to naše laborantky či vzorkári robiť vedia. Príprava na re-akreditáciu trvá niekoľko mesiacov. Napomáhajú tomu medzilaboratórne porovnávacie skúšky, ako i interné audity, ktoré každoročne absolvujeme," doplnil Miloslav Králik, manažér kvality Laboratória GM pre environment.

Osvedčenie o akreditácii sa podľa nových pravidiel vydáva na päť rokov. Kontroly v rámci tzv. plánu dohľadov sa majú uskutočniť každých osemnásť mesiacov.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...