KONTAKT  |    _eng _sk

Inovatívne riešenie pre použitie čítačiek čiarového kódu
           Pridané: 10.03.2014
Autor: Igor SEMAN, projekt manažér BSC , Iveta ZOLOTOVÁ, prodekanka FEI TU Košice
Kategória: 05/2014

Spolupráca medzi Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a BSC USSE v praxi

Nie je tajomstvom, že väčšina súčasných manažérov U. S. Steel Košice sú absolventmi Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Získané vedomosti využívajú denne pri svojich podnikateľských rozhodnutiach. Aj súčasný manažment BSC USSE je príkladom toho, že absolventi najväčšej košickej vysokej školy sú v praxi úspešní. Manažéri na školu, ktorá formovala a rozvíjala ich vedomosti a schopnosti nezabudli a začali oficiálne rozvíjať spoločnú výskumno-vývojovú spoluprácu. Oslovili vedenie Fakulty elektrotechniky a informatiky s konkrétnymi ponukami pre spoločné riešenie reálnych inovačných projektov. Našli tu vedenie, pedagógov, výskumníkov, doktorandov a študentov, ktorí si uvedomovali potrebu spolupráce nielen v oblasti inovácií, ale aj v oblasti vzdelávania a výskumu na báze obojsmerného transferu najnovších poznatkov a technológií.

Zodpovednou osobou a odborným garantom spolupráce za Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) je Iveta Zolotová z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) a zároveň prodekanka pre pedagogiku v bakalárskom a inžinierskom štúdiu FEI TUKE. Zodpovednou osobou a odborným garantom spolupráce za BSC USSE je generálny manažér pre závodné procesy Martin Varga.

Úspešná spolupráca prebieha v dvoch oblastiach. Prvou oblasťou je vzdelávanie, v rámci ktorého sa študenti zapojili do letnej odbornej stáže. Prebieha tiež spoločné vedenie a recenzie diplomových prác a odborná prax spojená s diplomovou prácou s podporou európskych fondov. Druhou oblasťou spolupráce sú inovácie procesov v U. S. Steel Košice. Realizovali sa tu tri aplikačné projekty na báze najnovších technológií - Univerzálny komunikačný modul pre náhradu prenosných terminálov, Inšpekčná kontrola žeriavov pomocou čítačiek čiarového kódu a posledným spoločným inovačným projektom je Použitie čítačiek čiarového kódu pri sledovaní toku rozpracovanej výroby.

Výrobné prevádzky požadujú sledovať tok materiálu technológiou čiarových kódov. V súčasnosti je v prevádzke 15 aplikácií, ktoré umožňujú pomocou čítačiek čiarových kódov sledovať materiál či už v procese výroby, alebo expedície. Sledujú sa aktuálne stavy zásob v skladoch, rovnako ako mesačné a ročné inventúry. V závere roka 2013 bola realizovaná požiadavka divízneho závodu Studená valcovňa na aplikáciu čiarových kódov pre jemné úpravne.

Zamestnanci BSC Miroslav Micheľ, Ján Kováč a Gabriel Naď v spolupráci s KKUI FEI Technickej univerzity - I. Zolotová, študenti - Tomáš Lojka, Martin Miškuf, Ladislav Pataki, Jozef Sroka, Ján Štofa prišli s riešením, ktoré umožní po pilotnom nasadení v skladoch jemných úpravní postupné rozšírenie aj do iných skladov USSK. Inovatívne riešenie na báze najnovších softvérových technológií vďaka jednoduchej nastaviteľnosti funkcií dokáže v budúcnosti zabezpečiť procesy vo všetkých skladoch rozpracovanej a hotovej výroby, ak bude rozhodnuté o náhrade súčasných aplikácií.

Prínosom sú nízke prevádzkové náklady, keďže vyvinutá aplikácia je vlastníctvom oceliarskej spoločnosti. Podpora systému je realizovaná iba internými zdrojmi. Rovnakým prínosom je racionalizácia práce skladníka, ktorý bude vedieť robiť rozhodnutia priamo v sklade pri zvitku so záznamom v systéme, či už pôjde o inventúru, šrotovanie alebo presuny. Nemenej prínosné je očakávané zníženie zámeny zvitkov.

Spolupráca firmy a školy má synergický efekt, čo potvrdzujú aj slová jej účastníkov.

Martin Varga, generálny manažér, USSK: "Našim prínosom je nielen možnosť oživenia a posilnenia práce nášho tímu, ale aj možnosť prílevu nových myšlienok a trendov, ktoré táto spolupráca prináša."

Miroslav Micheľ, softvérový architekt, USSK: "Oblasť informačných technológií je veľmi rýchle sa rozvíjajúcou oblasťou priemyslu. Preto sa stáva, že pracovníci IT strácajú kontakt s novými trendmi. V projekte použitia čítačiek čiarových kódov pri sledovaní toku rozpracovanej výroby vznikol synergický efekt skúseností, teoretických vedomostí, nových trendov v spolupráci medzi internými pracovníkmi a Technickou univerzitou. Každý z tímu prispel k úspešnému splneniu úlohy."

Tomáš Lojka, doktorand FEI TUKE: "Účasť na všetkých troch aplikačných projektoch v USSK mi umožnila zapojiť sa do prác v reálnom priemyselnom prostredí a overiť si moju zdatnosť, vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia. Získal som tiež skúsenosť ako komunikujú zamestnanci BSC s interným zákazníkom (budúcim užívateľom), čo má pozitívny vplyv na budovanie môjho sebavedomia pred nástupom do práce po skončení doktorandského štúdia."

Martin Miškuf, študent FEI TUKE: "Mal som príležitosť zúčastniť sa na realizácii dvoch aplikačných projektov, na odbornej letnej stáži organizovanej USSK a teraz som zapojený do projektu Vysokoškoláci do praxe. Verím, že moja diplomová práca bude užitočná pre všetky strany a rád by som v nej pokračoval na internej doktorandúre. Počas stáže som bližšie spoznal fungovanie spoločnosti a vďaka umiestneniu v BSC som sa podieľal na vývoji časti výrobného informačno-riadiaceho systému."

Iveta Zolotová, prodekanka FEI TUKE: "Pri inovačných projektoch, ako pedagóg a výskumník z KKUI, som sa snažila aj o transfer vedomostí, vedy a technológií medzi všetkými zúčastnenými, aby okrem realizačného výstupu sme si uvedomili celkový synergický efekt spolupráce. Ako prodekanka pre pedagogiku som mala záujem rozšíriť spoluprácu aj do oblasti vzdelávania, najmä odborných praxí študentov vo firme, spojených so záverečnými prácami študentov v USSK a našim univerzitným výskumom."

Doteraz realizovaná spolupráca okrem konkrétnych inovačných projektov priniesla nové skúsenosti a pohľady na vzťah univerzity a firmy. Odkryla množstvo nových výziev, ktoré sa v blízkej budúcnosti budú transformovať do ďalších spoločných vzdelávacích, výskumných a podnikateľských aktivít.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat
20.06.2022
Do Botanickej záhrady UPJŠ prinášame viditeľné zmeny
17.06.2022
V U. S. Steele dnes tiekla krv

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...