Vyhľadávanie:

Interaktívna učebňa s podporou huty

Interaktívna učebňa s podporou huty

Na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE pokračujú cestou premeny

Novú interaktívnu učebňu Interactive recycling auditorium (IRA) otvorili v stredu 12. decembra 2018 na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) za účasti prezidenta spoločnosti U. S. Steel Košice Jima Bruna, rektora univerzity Stanislava Kmeťa, dekanky fakulty Ivety Vaskovej a ďalších hostí.

Učebňa zahŕňa v sebe interaktívne prvky, ktoré sa stávajú bežnou súčasťou modernej doby. Vznikla vďaka finančnej podpore spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá s fakultou úzko spolupracuje pri príprave budúcich odborníkov, ale aj pri riešení niektorých výskumných a vývojových projektov. Slúžiť bude na výuku mnohých študijných pro­gramov. Fakulta v poslednom roku s podporou huty zrekonštruovala aj laboratórium numerických simulácií SiMet, chemické laboratóriom Refracare a metalografické laboratórium LTS.

„Nášmu partnerovi, spoločnosti U. S. Steel Košice, patrí poďakovanie za trvalú podporu a vklad do rozvoja fakulty. Vážime si to,“ zdôraznil pri otvorení rektor TUKE Stanislav Kmeť. Kroky, ktoré bývalá hutnícka fakulta, dnes fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie za ostatný čas urobila smerom k návratu k svojmu dobrému menu, sa podľa neho postupne darí uskutočňovať. „Žijeme v čase, keď sa míňajú niektoré surovinové zdroje, budúcnosť bude musieť byť založená na recykláciách a spracovaní odpadov. Potvrdzuje to aj stratégia štátu, Európy, sveta. Obehové hospodárstvo už je každodenným dianím v priemysle,“ konštatoval a dodal, že je rád, ak spojením recyklácie s interaktívnou informatikou pomôže univerzita k rozvoju vzdelávania a výskumu v tejto oblasti.

„Fakulta prechádzala a prechádza procesom transformácie. Aj naša spoločnosť ňou prešla. Oceliarstvo je cyklický biznis. Preto je dôležité venovať pozornosť napredovaniu tohto priemyselného sektoru a procesom kontinuálneho zlepšovania. Nemôžeme uspieť bez toho, aby svojimi nápadmi a inováciami prispievali šéfovia, lídri, aj samotní zamestnanci a študenti,“ dodal prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Jim Bruno. Ako príklad pozitívneho napredovania a odovzdávania skúseností uviedol pravidelné war roomy, v ktorých sa každý týždeň môžu podeliť so svojimi nápadmi a inšpiráciami lídri, manažéri, ale aj radoví zamestnanci. Tie sú potom zdieľané medzi jednotlivými divíznymi závodmi. „Bol som rád, keď som sa dopočul, že aj FMMR zaviedla systém war room, kde môže každý prispieť k zlepšovaniu procesov. Pre oceliareň je dôležité nájsť odborníkov a budúcich lídrov. Naša spolupráca je preto dôležitá z viacerých uhlov pohľadu.“

Podľa dekanky FMMR Ivety Vaskovej interaktívna učebňa a zrekonštruované laboratóriá budú slúžiť ako odrazový mostík pre vnímanie metalurgie ako moderného povolania. „Vybrali sme sa cestou premeny a premena bez partnerov by nemala význam. Je to krok, ktorým chceme pokračovať v budovaní fakulty ako súčasti jednej z top univerzít na Slovensku,“ dodala. Fakulta a jej ústavy spolupracujú s rôznymi prevádzkami huty, napríklad pri skúmaní možností získavania cínu z kalu v pocínovni, návrhu riadenia neoxidačnej redukčnej pece v pozinkovni, či v oblasti numerických simulácií metalurgických procesov.

Nová interaktívna učebňa je variabilným priestorom pre zážitkové prezentácie, jej vizuál vznikol v úzkej spolupráci s Fakultou umení TUKE. Čierna imerzívna projekčná kója je špeciálne navrhnutá tak, aby bolo možné sledovať prezentácie s jedinečnou intenzitou obrazu a zvuku. Audio aj video systém miestnosti je pripojiteľný pomocou smart zariadení. Miestnosť je podľa potreby deliteľná pohyblivou multimediálnou priečkou pre videokonferenčné hovory a prezentácie. Unikátom učebne sú pracovné stoly a podlahové intarzie. Možno v nich nájsť použité batérie či kovové piliny, ktoré vytvárajú obrazce s tematikou recyklácie. Je tu aj ,,žijúci“ stôl vytvorený zo živých rastlín. Umelecké dizajnové diela nesú odkaz na materiály a predmety z nich vyrobené, ktoré predstavujú hlavné smerovanie fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, rovnako ako odkaz na potrebu udržateľnosti životného priestoru pre našu budúcnosť. Autorom interaktívnych prvkov, ako aj celého dizajnu, je Boris Vaitovič.     

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...