KONTAKT  |    _eng _sk

Jednoduchšia orientácia v účtoch
           Pridané: 15.06.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 24/2009

V Stabilite už zaviedli doplnkovú dôchodkovú jednotku

Čistý výnos Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita za prvých päť mesiacov tohto roka predstavuje plusové hodnoty. Po odpočítaní všetkých poplatkov je dvojpercentný. Po vlaňajších otrasoch na finančných trhoch a poklese dôvery je to iste dobrá správa. Ďalšou je, že o mesiac skôr než ukladá zákon, zaviedli v Stabilite doplnkovú dôchodkovú jednotku. Podrobnejšie o jej význame hovoríme s Janou Volnerovou, vedúcou oddelenia marketingová komunikácia.

· Čo je doplnková dôchodková jednotka a v akej podobe sa s ňou budeme stretávať?
Doplnková dôchodková jednotka vyjadruje podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Vyjadruje sa v eurách a určuje s presnosťou na šesť desatinných čísel. Jej aktuálna hodnota v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých klientov DDS.

· Čo znamená čistá hodnota majetku?
Je to rozdiel medzi hodnotou majetku vo fonde a jeho záväzkami. Čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky sme, rovnako ako každá DDS, povinní vypočítať každý pracovný deň a oznámiť ju Národnej banke Slovenska a depozitárovi. Samozrejme, tieto hodnoty denne zaznamenávame aj na našej internetovej stránke, kde si ich môžu klienti pozrieť.

· V čom teda spočívajú prínosy zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky pre klienta?
Nesporne je to zjednodušenie prístupu k aktuálnej hodnote na jeho účte, sprehľadnenie, možnosť porovnávania s inými DDS, priebežné sledovanie výkonnosti DDS. Jednoducho povedané, klient dostáva príležitosť kedykoľvek v priebehu mesiaca celkom presne poznať stav svojho účtu. Zatiaľ si tieto informácie môže zistiť pri osobnej návšteve pobočky, ale v priebehu budúceho roka by sme chceli, aby sa každý z našich klientov na svoj individuálny účet dostal prostredníctvom internetu, čo je však technicky aj finančne náročnejšia záležitosť. Zatiaľ môže klient sledovať denný vývoj základných hodnôt na internetovej stránke a naozaj korektne porovnávať vývoj v Stabilite s ostatnými DDS. Raz týždenne vybrané ukazovatele za jednotlivé DDS zverejňujú aj Hospodárske noviny.
Tieto informácie klient získa aj z ročného výpisu, kde bude sledovať počet dôchodkových jednotiek na svojom účte a tiež aktuálnu hodnotu, za ktorú dôchodkové jednotky nakupoval. Doteraz sa stav účtu dal presne vyjadriť len po ukončení mesiaca, pripísaní výnosov a odpočítaní poplatkov. Teraz sú už tieto položky priamo zakomponované v aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky. V súvislosti s touto zmenou nečakajú klientov žiadne nové povinnosti. Nedôjde ani k žiadnym zmenám v doterajšom spôsobe stanovenia individuálneho či zamestnávateľského príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ani k zmenám v spôsobe doterajšieho zasielania príspevkov a rozpisov.

Pozn. red. Po zavedení doplnkovej dôchodkovej jednotky vo všetkých DDS prinesieme raz mesačne porovnanie vývoja v Stabilite s ostatnými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami aj v Oceli východu.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...