KONTAKT  |    _eng _sk

K životnému prostrediu sa snažia byť čo najviac ohľaduplní
           Pridané: 16.11.2015
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: Sekcie správ


Divízny závod Mechanika pracuje už viac ako štyritisíc dní bez ekologického incidentu

Ešte v lete tohto roku si divízny závod Mechanika pripísal na konto štyritisíc dní bez ekologického incidentu, čo znamená, že takmer desať rokov nemali žiadnu udalosť havarijného rozsahu, ktorá by zvýšila zaťaženie životného prostredia. V tomto trende pokračujú.

Riaditeľ Juraj Prokein vraví, že každý divízny závod má svoje špecifiká a porovnávať svoju činnosť s výrobnými prevádzkami nemôžu. "Pri výrobe a renovácii náhradných dielcov sa snažíme používať technológie čo najviac ohľaduplné k životnému prostrediu. Týka sa to produkcie a likvidácie odpadov, ochrany ovzdušia i vôd. Dôležitú rolu pri tom zohráva osveta medzi zamestnancami. V útvare podpory výroby sa environmentálnej problematike, vrátane štandardom čistoty a poriadku na pracoviskách, dnes známych ako 5S, venujeme dlhodobo. Prináša to ovocie."

Dlhodobý monitoring vybraných ukazovateľov tieto jeho slová potvrdzuje. "Mechanika prevádzkuje šesť stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Za ostatné tri roky znížili produkciu hlavných znečisťujúcich látok o 1,7 tony," konštatuje hlavný manažér pre environment podpory výroby Jozef Vozáry pri téme ochrany ovzdušia. Pripisuje to predovšetkým dodržiavaniu technologickej disciplíny a prijatým technicko-organizačným opatreniam, ako sú dôsledná obsluha a kontrola odlučovacích zariadení a údržbárska činnosť.

"Divízny závod zhromažďuje a interne zhodnocuje približne 86 percent produkovaných odpadov a približne 14 percent zhodnocuje a zneškodňuje externe, prípadne skládkuje," hodnotí J. Vozáry nakladanie s odpadmi. Štatistika ostatných dvoch rokov ukazuje rast interného zneškodňovania odpadov na úkor externého zneškodňovania. Jeden z pozitívnych príkladov sme našli v prevádzke Opravy oceliarní a týka sa čistenia uzlov. "Uzly a náhradné dielce z oceliarne sme odmasťovali na odmasťovacom pracovisku pomocou chemikálií, ktoré ropné látky rozpúšťali. Pri chemickom čistení uzlov pritom vznikal nebezpečný odpad, ktorý likvidovala externá firma odsávacím zariadením z čistiacej jamy. Prevádzka tak znečisťovala ovzdušie," približuje problematiku Juraj Prokein. "Vedúci prevádzky Ján Mravčák spolu s vtedajším ekológom DZ Mechanika Jurajom Jakubom našli alternatívu v umývacom a čistiacom produkte Bio-Circle, ktorý je založený na báze mikroorganizmov. Tie likvidujú ropné produkty a pri dodržiavaní stanovenej teploty a správneho pH sa samé množia. Od roku 2011 tak prevádzka neprodukuje tento druh nebezpečného odpadu, nie je znečisťovateľom ovzdušia a nevznikajú jej náklady na likvidáciu odpadu externou firmou. Bio-Circle nie je pre zamestnancov pracujúcich v jame toxický. Dokonca pripomína vôňu jablka." Na zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi, dodáva riaditeľ, potrebovali prvotnú investíciu na nákup produktu, malú úpravu zbernej nádoby a pravidelnú kontrolu pH.

Kontinuálne zlepšovanie sa týka aj oblasti ochrany vôd. V prevádzkach majú vytvorené plochy na manipuláciu s olejmi, v súčasnosti ich je sedem, ktoré sú vybavené špeciálnym izolačným náterom SIKAFLOOR. Z roka na rok znižujú tiež záťaž kanalizačnej siete odpadovými vodami. V roku 2014 bola záťaž o 18 percent nižšia než v roku 2012, konštatoval J. Vozáry.

V oblasti ochrany životného prostredia sú aj v súčasnosti aktívne viaceré projekty. "Jedným z nich," informuje riaditeľ divízneho závodu J. Prokein "je vytvorenie centrálneho skladu náterových látok, ktorý bude spĺňať prísne požiarne a environmentálne opatrenia. Hotový by mal byť v marci 2016. Na budúci rok sa tiež chystáme opätovne preveriť všetky záchytné vane a nádrže kvapalín na prevádzkové oleje a posúdiť ich technický stav. Kontrolujú sa raz za päť až desať rokov."


Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá