KONTAKT  |    _eng _sk

Kde chceme priložiť ruky k dielu
           Pridané: 30.03.2009
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 13/2009

15. máj 2009 (piatok)

HUTNÍCKA KVAPKA KRVI
Miesto realizácie: Hematologicko-transfúziologické oddelenie Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, poliklinika Vstupný areál USSK
Čas: 6.30 - 13.00
Kapacita: 100 darcov

ZBIERKA ŠATSTVA, POSTEĽNEJ BIELIZNE A KUCHYNSKÝCH POTRIEB PRE KRÍZOVÉ CENTRÁ
Darovanie čistého a zachovaného detského letného ošatenia a obuvi, šatstva, posteľnej bielizne, uterákov, riadu do kuchyne
Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II)
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, Poľná 1
Čas: od 8.00 do 18.00 hod.

16. máj 2009 (sobota)

ZBIERKA ŠATSTVA, POSTEĽNEJ BIELIZNE A KUCHYNSKÝCH POTRIEB PRE KRÍZOVÉ CENTRÁ
Darovanie čistého a zachovaného letného ošatenia a obuvi pre deti do 10 rokov, posteľnej bielizne, uterákov, riadu do kuchyne
Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II)
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, Poľná 1
Čas: od 8.00 do 15.00 hod.

VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ODBORNÝ ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA, KOŠICE
Osádzanie lavičiek v parku, sadové úpravy, natieranie fasády budovy a zábradlia na terase
Miesto realizácie: Strojárenská 13, Košice
Kapacita: 20 dobrovoľníkov

DETSKÁ ORGANIZÁCIA FRIGO
Maľovanie detskej klubovne, brúsenie a maľovanie okien a mreží, vnútorné inštalácie líšt, závesov, nábytku
Miesto realizácie: Trieda SNP 24
Kapacita: 15 dobrovoľníkov

ZOO KOŠICE
Čistenie stanov a príslušenstva po zimnom uskladnení, montáž stanov a príprava tábora na letnú sezónu, úprava a upratanie krytého ohniska, čistenie potoka, natieranie zábradlia, inštalácia informačných tabúľ
Miesto realizácie: ZOO Kavečany
Kapacita: 30 dobrovoľníkov

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV
Vyčistenie a omietnutie ďalšej budovy, úpravy vonkajšieho priestranstva, ťahanie pletiva na oplotenia
Miesto realizácie: Útulok pre psov, Haniska
Kapacita: 20 dobrovoľníkov

USMEJ SA NA MŇA
Inštalácia altánku, natieranie oplotenia, hygienický náter stien v kuchynke
Miesto: Špeciálna materská škola, Ľudová 15, Košice
Kapacita: 20 dobrovoľníkov

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA
Úprava cyklistického chodníka, terénne úpravy, oprava značenia na cyklotrase Hornád - Torysa - Hornád
Miesto realizácie: MČ Košice - Krásna
Kapacita: 30 dobrovoľníkov

Čas všetkých sobotných brigád:
od 8.00 do 13.00 hod.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ?
Akákoľvek manuálna práca je spojená s rizikom menšieho či väčšieho poranenia. Aby ste toto riziko čo najviac eliminovali, pracujte bezpečne a používajte ochranné pomôcky. Do terénu treba prísť vhodne oblečený, zoberte si pevnú uzavretú obuv, a to v závislosti od počasia a druhu práce. Zídu sa pracovné rukavice a ak máte možnosť i pracovné náradie, vhodné na prácu a aktivitu, ktorú ste si vybrali.

DOPRAVA
Doprava bude individuálna, s výnimkou: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska, ZOO Kavečany a MČ Košice - Krásna.
Odchod autobusov bude 16. mája o 7.30 hod. z parkoviska za Východoslovenským múzeom Košice (námestie MMM).

PRE KAŽDÉHO TRIČKO S LOGOM PODUJATIA
Pre každého z dobrovoľníkov, ktorý sa zapojí do niektorej z plánovaných aktivít bude pripravené malé občerstvenie, tričko a dobrý guláš po práci (priamo na mieste aktivity). Tričko získajú aj tí, ktorí sa zapoja do zbierky šatstva, ak sa zúčastnia aj na niektorej inej z uvedených aktivít.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?
Jednotlivci, ich dospelí rodinní príslušníci, ale i celé pracovné tímy, hláste sa prostredníctvom prihlášky na intranete (kde si môžete pozrieť aj video z predchádzajúcich dní dobrovoľníkov) alebo v Oceli východu. Pri kolektívoch je potrebné uviesť všetkých členov menovite kvôli záverečnému žrebovaniu o tri zaujímavé ceny.
Termín uzávierky prihlášok je 5. mája 2009.
V prípade, že nemáte kde umiestniť maloleté deti, na výber sú pre vás dve aktivity, a to ZOO v Kavečanoch a v materskej škôlke na Ľudovej ulici, kam ich môžete zobrať so sebou.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu