KONTAKT  |    _eng _sk

Kde pramení nezáujem o technické vzdelanie?
           Pridané: 29.06.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 26/2009

Komunikácia s odbornými školami je pre budúcnosť firmy dôležitá

V neľahkej situácii sa ocitajú mladí ľudia, za ktorými sa pred necelým mesiacom natrvalo zatvorili brány stredných škôl. Trh práce ponúka v dôsledku hospodárskej krízy menej voľných pracovných miest než tomu bolo ešte vlani. Svoje zohráva i fakt, že najmä stredné školy v posledných rokoch opúšťa čoraz viac absolventov gymnázií, či obchodných akadémií a nie každý pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Zato stredné odborné školy, predovšetkým technického zamerania, musia bojovať o každého žiaka. Ani teraz tomu nie je inak. Z čoho pramení neochota rodičov, ktorí majú na rozhodovanie svojich detí o budúcom povolaní najväčší vplyv, uprednostniť školu odbornú? Zdá sa, že príčina tkvie, najmä v tomto období, v nie jednoznačnom presvedčení, že dať svojmu potomkovi odborné vzdelanie sa vyplatí. Nemožno poprieť, že zamestnávatelia sú v súčasnosti kvôli neľahkým podmienkam na trhu pri prijímaní nových zamestnancov opatrní. Kríza však nepotrvá večne, o tom sú všetci jednoznačne presvedčení. Pri správnom rozhodovaní ich posilní. Z akého zdroja však budú potom čerpať pracovné sily?

Aj preto košická oceliareň nepoľavuje v spolupráci a komunikácii s vybranými strednými školami i košickou technickou univerzitou. Podľa generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču, je ešte intenzívnejšia než inokedy. "O štyri roky odíde z fabriky do riadneho starobného dôchodku nemálo našich zamestnancov, ktorých bude treba nahradiť. Preto nám záleží na tom, aby najmä hutnícke povolania v Strednej odbornej škole v Šaci a Strednej priemyselnej škole hutníckej v Košiciach mali dostatok absolventov." Okrem klesajúceho záujmu o technické smery je tu aj demografický problém. V budúcom školskom roku nastúpi do prvých ročníkov stredných škôl v Košickom kraji o bezmála tritisíc študentov menej než vlani...

Firma sa snaží povolania technického zamerania zatraktívniť, záujem o ne zvyšovať. Aj na stretnutiach s rodičmi potenciálnych študentov, ktoré sa uskutočnili v uplynulých dňoch, aj prostredníctvom motivačných faktorov a ďalších aktivít. Je zároveň iniciátorom a hlavným aktérom koncepcie vzdelávania v oblasti hutníctva, do prípravy ktorej sú zapojené Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Stredná odborná škola v Košiciach Šaci a Stredná priemyselná škola hutnícka v Košiciach. Zámerom je, ako uviedol Milan Polča, aby sa pri príprave budúcich hutníkov využil synergický efekt. "Šačianska škola, ktorá získala štatút centra odborného vzdelávania pre potreby hutníctva, disponuje viacerými dobre vybavenými pracoviskami na praktické vyučovanie, priemyslovka hutníckym laboratóriom, fakulta má k dispozícii rad odborných učební, náš výskum moderné pracoviská. Hľadáme medzi nimi synergiu, ktorá by priniesla do vzdelávania nový rozmer. Týka sa to napríklad učebných osnov, pri tvorbe ktorých môžu školy rátať s tým, že ich študenti budú môcť vykonávať prax aj vo Výskume USSE alebo partnerských školách. Vzájomnú komunikáciu so školami považujeme aj z tohto hľadiska za veľmi dôležitú."

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá