Vyhľadávanie:

Keď záujem všetko riešiť spoločne profituje

Keď záujem všetko riešiť spoločne profituje

Na veľtrhu PRO EDUCO aj partnerské školy s podporou spoločnosti U. S. Steel Košice

Už po jubilejný desiaty raz otvoril svoje brány v Košiciach medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO. V doterajšej histórii sa na podujatí, ktoré sa v tomto roku uskutočnilo od 29. novembra do 1. decembra 2016 v priestoroch Spoločenského pavilónu, zúčastnilo dovedna 123 vystavovateľov a navštívilo ho viac než 56 tisíc žiakov, študentov a záujemcov o prácu z vyše tridsiatich miest a obcí východného Slovenska. Tisícky záujemcov očakávali organizátori veľtrhu aj v tomto roku a nemýlili sa. Prišlo ich skutočne mnoho.

Na viac než tisíc päťsto metroch štvorcových sa prezentovalo 23 vysokých škôl a univerzít, 39 stredných škôl všetkých študijných odborov i desiatka zamestnávateľov, inštitúcií a poradenských firiem poskytujúcich okrem informácií aj možnosti na ďalšie vzdelávanie alebo uplatnenie v praxi. Súčasťou podujatia bol okrem workshopov a prednášok aj bohatý sprievodný program odohrávajúci sa na hlavnom pódiu veľtrhu, kde sa o svoje poznatky a životné príbehy podelili so študentmi mladí ľudia, ktorí dosiahli počas svojej krátkej kariéry povšimnutiahodné úspechy.

Medzi prezentujúcimi sa školami nechýbali ani partnerské školy spoločnosti U. S. Steel Košice - Stredná odborná škola Košice-Šaca, Stredná odborná škola železničná v Košiciach, Stredná priemyselná škola elektrotechnická či Stredná priemyselná škola na Komenského ulici 2 v Košiciach, s ktorými spoločnosť spolupracuje na príprave mladých ľudí na budúce povolanie. Nemálo návštevníkov sa hrčilo i okolo stánku školy, ktorá do života pripravuje mladých železničiarov a ďalších odborne zdatných absolventov. Banner pri stole s modelom železničnej trate, po ktorej sa pohybovali vláčiky, oznamoval, že škola a košická oceliareň sa dohodli na duálnom vzdelávaní žiakov a odbornej príprave na povolanie v divíznom závode Doprava.

„Našu spoluprácu so spoločnosťou U. S. Steel Košice, ktorá trvá už niekoľko rokov, považujeme skutočne za nadštandardnú,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach Jana Lenhardtová a ocenila aj veľmi dobrú komunikáciu školy s vedením oceliarskej spoločnosti i tímom ľudských zdrojov, rovnako ako záujem zo strany firmy všetko riešiť spoločne. „Naši študenti štvrtého ročníka odboru mechanik elektrotechnik vo vašej spoločnosti praxujú a v tomto roku sme po prvý raz vstúpili ako partneri do duálneho vzdelávania, do ktorého máme na zmluvnom základe zapojených desať prvákov, budúcich mechanikov elektrotechnikov. Študenti poberajú všetky výhody, ktoré z toho pramenia, majú tiež motivačné štipendium i ochranné pomôcky. Odborný výcvik zatiaľ prebieha v škole, vo firme to bude od druhého ročníka.“

Partnerstvo má obojstranné výhody. Pre firmu je to participácia na príprave a vzdelávaní svojich potencionálnych zamestnancov, pre školu: „Nám spolupráca s U. S. Steel Košice pomohla aj tým, že sme išli spoločne do náboru, v ktorom máme za sebou silného partnera. Práve tento fakt oslovil žiakov, no najmä ich zákonných zástupcov, teda rodičov, ktorí majú pri voľbe školy svojich detí rozhodujúce slovo. Naše kontakty s U. S. Steel Košice sú pre nich veľmi prínosné,“ zhodnotila partnerstvo Jana Lenhardtová.    

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...