Vyhľadávanie:

Keď záujem všetko riešiť spoločne profituje

Keď záujem všetko riešiť spoločne profituje

Na veľtrhu PRO EDUCO aj partnerské školy s podporou spoločnosti U. S. Steel Košice

Už po jubilejný desiaty raz otvoril svoje brány v Košiciach medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO. V doterajšej histórii sa na podujatí, ktoré sa v tomto roku uskutočnilo od 29. novembra do 1. decembra 2016 v priestoroch Spoločenského pavilónu, zúčastnilo dovedna 123 vystavovateľov a navštívilo ho viac než 56 tisíc žiakov, študentov a záujemcov o prácu z vyše tridsiatich miest a obcí východného Slovenska. Tisícky záujemcov očakávali organizátori veľtrhu aj v tomto roku a nemýlili sa. Prišlo ich skutočne mnoho.

Na viac než tisíc päťsto metroch štvorcových sa prezentovalo 23 vysokých škôl a univerzít, 39 stredných škôl všetkých študijných odborov i desiatka zamestnávateľov, inštitúcií a poradenských firiem poskytujúcich okrem informácií aj možnosti na ďalšie vzdelávanie alebo uplatnenie v praxi. Súčasťou podujatia bol okrem workshopov a prednášok aj bohatý sprievodný program odohrávajúci sa na hlavnom pódiu veľtrhu, kde sa o svoje poznatky a životné príbehy podelili so študentmi mladí ľudia, ktorí dosiahli počas svojej krátkej kariéry povšimnutiahodné úspechy.

Medzi prezentujúcimi sa školami nechýbali ani partnerské školy spoločnosti U. S. Steel Košice - Stredná odborná škola Košice-Šaca, Stredná odborná škola železničná v Košiciach, Stredná priemyselná škola elektrotechnická či Stredná priemyselná škola na Komenského ulici 2 v Košiciach, s ktorými spoločnosť spolupracuje na príprave mladých ľudí na budúce povolanie. Nemálo návštevníkov sa hrčilo i okolo stánku školy, ktorá do života pripravuje mladých železničiarov a ďalších odborne zdatných absolventov. Banner pri stole s modelom železničnej trate, po ktorej sa pohybovali vláčiky, oznamoval, že škola a košická oceliareň sa dohodli na duálnom vzdelávaní žiakov a odbornej príprave na povolanie v divíznom závode Doprava.

„Našu spoluprácu so spoločnosťou U. S. Steel Košice, ktorá trvá už niekoľko rokov, považujeme skutočne za nadštandardnú,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach Jana Lenhardtová a ocenila aj veľmi dobrú komunikáciu školy s vedením oceliarskej spoločnosti i tímom ľudských zdrojov, rovnako ako záujem zo strany firmy všetko riešiť spoločne. „Naši študenti štvrtého ročníka odboru mechanik elektrotechnik vo vašej spoločnosti praxujú a v tomto roku sme po prvý raz vstúpili ako partneri do duálneho vzdelávania, do ktorého máme na zmluvnom základe zapojených desať prvákov, budúcich mechanikov elektrotechnikov. Študenti poberajú všetky výhody, ktoré z toho pramenia, majú tiež motivačné štipendium i ochranné pomôcky. Odborný výcvik zatiaľ prebieha v škole, vo firme to bude od druhého ročníka.“

Partnerstvo má obojstranné výhody. Pre firmu je to participácia na príprave a vzdelávaní svojich potencionálnych zamestnancov, pre školu: „Nám spolupráca s U. S. Steel Košice pomohla aj tým, že sme išli spoločne do náboru, v ktorom máme za sebou silného partnera. Práve tento fakt oslovil žiakov, no najmä ich zákonných zástupcov, teda rodičov, ktorí majú pri voľbe školy svojich detí rozhodujúce slovo. Naše kontakty s U. S. Steel Košice sú pre nich veľmi prínosné,“ zhodnotila partnerstvo Jana Lenhardtová.    

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...